vysychanie tehly

Stavebný materiál
image 44065 25 v1

Tehla je objemovo a rozmerovo stabilný materiál, a preto v tehlovom murive nehrozí vznik trhlín v dôsledku vysychania. Naopak, pórobetónové murivo pri vysychaní mení objem, čím je náchylné na vznik trhlín.

Kde sa diskutuje