viacvrstvové murivá

Stavebný materiál
image 41330 25 v1

SENDWIX vychádza z moderných európskych trendov v stavebníctve a je prvým uceleným systémom viacvrstvových konštrukcií na slovenskom trhu. Prednosti tohto sendvičového systému spočívajú v jeho dokonalých tepelno technických, akustických a statických parametroch, ktorých úroveň si môže projektant ľubovoľne vybrať podľa konkrétnych požiadaviek. 

Kde sa diskutuje