štrkové chodníky

Dvor a záhrada
image 41510 25 v1

Najjednoduchšou možnosťou, ako vybudovať chodník v záhrade, je obyčajný štrkový násyp. Samozrejme, nie je to len o samotnom štrku. Správna realizácia si vyžaduje určitú skladbu a technologický postup.