porobetonový preklad

Stavebný materiál
tepelnoizolačná tvárnica

Stavanie s YQ? Čo to znamená? Inteligentné, kvalitné a spoľahlivé stavanie s pórobetónom značky Ytong. Na počiatku vzniku nového materiálu stála inovácia – švédsky architekt Axel Erikson vyvinul pórobetón takmer pred sto rokmi. Jeho výroba vychádza len z niekoľkých základných prírodných surovín – piesok, cement, vápno a voda sa vďaka pokročilej technológii dokážu zmeniť v moderný, spoľahlivý, zdravý a vysoko trvanlivý stavebný materiál pre akýkoľvek typ stavby.

Kde sa diskutuje