osádzanie žumpy

Dvor a záhrada
Ako osadiť betónovú žumpu

Žumpa sa využíva ako zberná nádrž odpadových vôd, ak nie je možné pripojiť dom potrubím ku kanalizačnej prípojke.

Kde sa diskutuje