elektrické konvektory

Aktuality
image 51296 25 v1

Na začiatku tohto roku vstúpili do platnosti pravidlá o ekodizajne a energetickom štítkovaní lokálnych vykurovacích zariadení, na základe nariadenia komisie (EU) 2015/1188 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (Energy related Products - ErP).

Kde sa diskutuje