domáce pece

Vykurovanie
image 46915 25 v1

Možno ste už chceli vo svojej piecke upiecť klobásku alebo sa len zahľadieť do ohníka. Dvierka však bolo treba zavrieť pre hroziace zadymenie kuchyne. Napriek tomuto nezdaru je možné užívať si otvorený oheň – v našej upravenej piecke.

Kde sa diskutuje