Nadkrokvovú izoláciu oceníte pri novostavbe aj rekonštrukcii
Galéria (7)

Nadkrokvovú izoláciu oceníte pri novostavbe aj rekonštrukcii

Až 40 % tepelných strát rodinných domov spôsobujú nezaizolované a nedostatočne zaizolované strešné konštrukcie. Aby ste zabránili vzniku tepelných mostov, siahnite po kvalitnom riešení v podobe nadkrokvovej izolácie, ktoré je vhodné pri novostavbách aj v prípade rekonštrukcie.  

Galéria

Nadkrokvovú izoláciu oceníte pri novostavbe aj rekonštrukcii - 05_puren-Protect---nadkrokv
Nadkrokvovú izoláciu oceníte pri novostavbe aj rekonštrukcii - 01_puren-Plus---Nadkrokvove
Nadkrokvovú izoláciu oceníte pri novostavbe aj rekonštrukcii - 02_isover_schema_130909
Nadkrokvovú izoláciu oceníte pri novostavbe aj rekonštrukcii - 03_puren-Plus_low

Požiadavky novej normy

S kvalitou izolácie strechy úzko súvisí nová tepelnotechnická norma (STN 730540-2:2013), ktorá sprísňuje požiadavky na kvalitu tepelnej izolácie budov vrátane izolácie strešných konštrukcií. S ohľadom na pomer tepelných strát cez strešné konštrukcie, ktoré v priemere predstavujú až 40% z celkových tepelných strát budov, definuje nová norma najprísnejšie práve požiadavky na ploché a šikmé strechy so sklonom ≤ 45°. Hodnota tepelného odporu R sa v ich prípade zvyšuje viac ako dvojnásobne – z 4,9 m2. K/W na 9,9 m2. K/W (hodnota platná od 1. januára 2015). V praxi to znamená, že ak by ste sa rozhodli použiť na zateplenie strechy rovnaký materiál, museli by ste pri zachovaní požiadaviek normy použiť izoláciu s viac ako dvojnásobnou hrúbkou (pri minerálnej vlne s λ = 0,039 W/(m.K) bude nutné použiť namiesto izolácie s hrúbkou 20 cm izoláciu s hrúbkou 40 cm). Pri tradičnom spôsobe zateplenia s vkladaním tepelnej izolácie medzi krokvy má rast hrúbky izolácie za následok zväčšovanie výšky krokiev, respektíve vyššiu spotrebu dreva v nosnej a pomocnej konštrukcii krovu a tým aj zvyšovanie nákladov na výstavbu strechy. Ďalším negatívom zväčšovania hrúbky tepelnej izolácie medzi krokvami a pod krokvami je zmenšovanie vnútorného priestoru v podkroví z dôvodu nárastu výšky krokiev.

Kladenie izolačných dosiek PUREN PLUS 025-026 (λ = 0,025 – 0,026 W/(m.K)) na šikmú strechu – dodatočné zateplenie strechy rodinného domu nad krokvami.

Moderné riešenie

Popri tradičnom systéme zateplenia strešných konštrukcií (medzi krokvy a pod krokvy) sa čoraz väčšej popularite teší moderné a vysoko účinné riešenie v podobe systému nadkrokvovej izolácie z PIR izolačných dosiek PUREN. Izolačné dosky PUREN dosahujú v porovnaní s bežnými minerálnymi izoláciami až o 45 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti – na dosiahnutie rovnakých hodnôt tepelného odporu R je tak potrebná menšia hrúbka izolácie. Jednotlivé PIR izolačné dosky sa kladú na krokvy z exteriérovej strany ako nadkrokvová izolácia a môžu sa používať v ľubovoľných hrúbkach. Na rozdiel od tradičného medzikrokvového systému zateplenia strechy nezasahujú do vnútorného obytného priestoru a nezmenšujú vnútornú dispozíciu. Systém z tohto dôvodu predstavuje ideálne riešenie nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách. Ako optimálne riešenie s ohľadom na dosiahnutie normou odporúčaných hodnôt tepelného odporu pre šikmé strechy sa ukazuje kombinácia tradičného spôsobu zateplenia tepelnej izolácie vkladaním medzi krokvy (s využitím priestoru medzi krokvami) a zateplenia strešného plášťa pomocou systému nadkrokvovej izolácie PUREN. Izolačné dosky PUREN na náš trh dodáva spoločnosť ISOVER.  

Hrúbky tepelnej izolácie podľa odporúčaní tepelnotechnickej normy STN 730540. Odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sú orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných materiálov.

Príklad:
Rodinný dom s pôdorysom 16 × 10 m
Sklon strechy: 45°       
Vzdialenosť krokiev: 80 cm
Šírka krokvy: 10 cm
Plocha strechy: 224 m2
Požadovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla: U = 9,90 W/m2.K

Tepelná izolácia PUREN PLUS 025-026 (λ = 0,025 – 0,026 W/(m.K)) je vhodná na nadkrokvové zateplenie v kombinácii so zateplením medzi krokvami s tepelnou izoláciou ISOVER UNIROL PLUS (λ =0,036 W/(m.K)).

Izolačné dosky z tvrdej PIR peny PUREN PROTECT 022 (λ = 0,022 W/(m.K)) s kašírovanou hliníkovou fóliou s hrúbkou 0,05 mm. Na vrchnej strane izolačnej dosky je hydroizolačná fólia. Nadkrokvový izolačný systém s poistnou difúzne otvorenou hydroizoláciou so samolepiacim presahom.

Čo prináša nadkrokvová izolácia

Panely nadkrokvovej izolácie sa spájajú na pero a drážku, čo zabezpečuje celoplošnú izoláciu bez škár a tepelných mostov. Nesporná výhoda systému spočíva v ochrane nosnej konštrukcie krovu pred negatívnym pôsobením vonkajších podmienok (striedanie teplôt, výkyvy vlhkosti), čo pozitívne vplýva na životnosť konštrukcie. Ďalším plusom je aj menšia spotreba dreva, keďže výška krokvy pri nej nie je definovaná hrúbkou izolácie ako v prípade tradičného podkrokového variantu, ale iba statickými požiadavkami na stabilitu a nosnosť konštrukcie krovu.  

​​Realizácia dodatočného zateplenia šikmej strechy rodinného domu systémom nadkrokvovej izolácie PUREN PORTECT 022 (λ = 0,022 W/m.K).

Kombinovateľnosť a ďalšie využitie

Pri aplikácii nadkrokvovej izolácie ostávajú jednotlivé krokvy v interiéri priznané bez nutnosti použitia ďalších riešení. Preto je ideálna na zruby a podkrovia, kde z estetických, pamiatkových a iných dôvodov chcete zachovať priznané krovy. Systém izolácie nad krokvami od spoločnosti ISOVER je, samozrejme, možné bez problémov kombinovať s tradičnými druhmi zateplenia medzi krokvami, respektíve pod krokvami.

 

www.isover.sk
www.isover-vzduchotesnost.sk
www.isover-konstrukcie.sk 
www.isover-akustika.cz

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.