oprava dlažby na balkone
Zdroj: istock

Ako správne opraviť odlepenú dlažbu na balkóne?

Na balkóne máme popraskanú dlažbu, niektoré kusy sa dokonca úplne odlepili. Ako by sme mali postupovať pri jej oprave? Postačí nalepiť odpadnutú dlažbu naspäť vhodným lepidlom? Jana, Topoľčianky

Pravdepodobným dôvodom tejto poruchy môže byť to, že dlažba bola položená na, nedostatočne vyschnutý podklad (viditeľné napr. pri kamennom obklade, na ktorom sa tvoria výkvety, fľaky inej farby), prípadne použitie dlažby, ktorá nie je mrazuvdzorná. Ďalším dôvodom je zanedbaná alebo nedostatočne realizovaná hydroizolácia, prípadne zlé vyspádovanie balkóna, čím mohla do konštrukcie balkónovej dosky presakovať voda a poškodiť podklad.

Systémové poruchy balkónov v havarijnom stave treba riešiť komplexne vrátane sanácie železobetónovej konštrukcie. Pri balkóne bez závažných technických porúch je potrebné zhotoviť novú hydroizolačnú a nášľapnú vrstvu. Najdôležitejším krokom je správne pripraviť podklad. Plochu zbavte všetkých nečistôt a náterov. Trhliny a praskliny zalepte dvojzložkovým epoxidovým konštrukčným lepidlom. Obnaženú oceľovú výstuž treba očistiť od skorodovaných častí a natrieť špeciálnym antikoróznym prípravkom. Opravený podklad napenetrujte a naneste súvislú vrstvu hydroizolácie v hrúbke 2 mm (napr. Mapelastic alebo Mapelastic Turbo). Jej odolnosť zvýšte zapracovaním výstužnej sklotextilnej sieťky do prvej vrstvy hydroizolácie (nevyhnutné v mieste styku podlahy so stenami, v kútoch a nad opravenými trhlinami). Do stykov balkóna so stenou nalepte hydroizolačný pás (Mapeband), pretože pohyby konštrukcie betónovej dosky sú v týchto miestach veľmi veľké na to, aby ich dokázala preklenúť samotná hydroizolácia. Nášľapnú vrstvu môžete začať ukladať až na úplne vytvrdnutú hydroizolačnú vrstvu. Lepidlo na dlažbu by malo byť od toho istého výrobcu, ktorý dodal hydroizoláciu. Na balkóny a terasy patrí výhradne exteriérová dlažba a zodpovedajúci typ lepidla – rýchlotvrdnúce a deformovateľné lepidlá (najlepšie triedy S2 alebo aspoň triedy S1). Nalepenú dlažbu je potrebné na záver vyškárovať nenasiakavými epoxidovými škárovacími prípravkami. Do dilatačných škár (styk dvoch materiálov) použite protiplesňový silikónový tmel (napr. Mapesil AC).

Text Andrea Dingová v spolupráci s firmami
Foto istock

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje