Osadenie pomúrnic a vrcholovej väznice

štíty domu
Zdroj: Pavol Szabó

Podmienkou na relatívne ľahké ukladanie pomúrnic je, aby závitové tyče v obvodovom stužujúcom venci ležali v jednej línii.

Rovnako dôležitá je aj vodorovnosť vrchnej strany stužujúceho venca.

Pomúrnice treba osadiť čo najpresnejšie. Veľké odchýlky môžu spôsobiť problémy pri dodatočnom podkladaní pomúrnic alebo neskoršom vypiľovaní sediel krokiev, a preto krokvy nebudú dobre sedieť na pomúrnici. Nezabudnite, že to, čo sa „odflákne“ na začiatku, vás neskôr dobehne a potom bude náročnejšie odstrániť tieto nedostatky.

Poďme sa spolu pozrieť, ako sme pri osádzaní pomúrnic a vrcholovej väznice postupovali my. Nachystali sme si pomúrnice (hranoly s rozmermi 150 × 150 × 6 000 mm) a presne v ich strede sme si vyvŕtali diery s priemerom 16 mm, aby sa jednoducho nasadili závitové tyče s priemerom 14 mm (vzdialené asi 1,5 m od seba).

Bolo potrebné upraviť aj konce trámov, aby sme ich prepojili medzi sebou. Spájali sme ich preplátovaním tak, že sme okraje zrezali do tvaru písmena L a vložili jednu pomúrnicu do druhej. Dbali sme aj na to, aby spoje boli presné a zapadali do seba. Keď je jedna strana spoja spílená zvrchu, druhá, nadväzujúca, musí byť spílená zospodu.

Takto sme začali na kraji, postupne ukladali jednu pomúrnicu za druhou a spájali sme ich 150 mm dlhými klincami. Prvú pomúrnicu sme „vypustili“ (prečnieva 40 cm za okraj venca), aby mala strecha presah.

Stavba má tvar písmena U, a preto sme pomúrnice spájali plátovaním aj pri kolmom strete. Časť stavby (prístrešok) stojí len na štyroch oceľobetónových pilieroch, takže táto časť nemá veniec. Pomúrnice sme preto postavili na drevené stĺpy pripevnené na hradu nesúcu strop prístrešku. Takto sme si vytvorili drevenú konštrukciu, na ktorú budeme môcť postaviť strechu. Hranoly v tejto časti sme plátovali a spájali sme ich 300-milimetrovými klincami, ktorými sme pripevňovali aj pomúrnice k dreveným stĺpom. Pri osádzaní v tejto časti sa trámy kývali, lebo neboli položené na betóne (venci), ale na stĺpoch. Bolo dosť náročné (aj pre pokrútené hranoly) vyrovnať pomúrnice tak, aby bola konštrukcia pravouhlá a kolmo nadväzovala na pomúrnicu v najširšej časti stavby. Podobne bola časť pomúrnice vysunutá aj na druhej strane stavby nad terasou. Časť pomúrnice leží na venci a druhú časť podopierajú iba stĺpy. Dbajte na vodorovnosť, pravouhlosť a pevnosť drevených konštrukcií, akékoľvek výchylky vás potrápia pri výstavbe strechy (pri ukladaní krokiev).

«Osadené pomúrnice sme upevnili pomocou závitových tyčí utiahnutím matíc tak, že sa podložka zaryla do dreva. Uťahovanie sme nepodcenili, pretože pri zosychaní dreva by sa matice mohli uvoľniť. »

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteNásledne sme začali s murovaním štítov, keďže naša strecha nebude valbová. Predtým sme si vyrobili zo strešných lát urobili šablónu na určenie sklonu koruny múru. Najskôr sme osadili zvislú strešnú latu v strede štítu. Potom sme k nej prichytili skrutkami šikmé strešné laty vo výške asi 3,3 m a pripevnili sme ich aj k pomúrnici (so sklonom 36°, aký majú krokvy v projekte). Takto sme si zhotovili maketu budúcej strechy a mohli sme začať s murovaním.

Nad oknom sme si spravili preklad pomocou dvoch oceľových profilov v tvare L otočených smerom k sebe, ktoré sme vložili do zapílených tehál a zalepili stavebným lepidlom. Na tieto profily sme prilepili ďalšie tak, aby sme dosiahli výšku radu, a murovali sme ďalej. Vrchol štítu sme zadebnili, do debnenia sme vložili oceľovú výstuž (osem roxorov s priemerom 12 mm s dĺžkou asi 120 cm, previazaných strmienkami z roxorov s priemerom 6 mm každých 20 cm). Nakoniec sme pripevnili závitovú tyč (Ø 16 mm) o oceľovú konštrukciu viazacím drôtom. Dbali sme na to, aby závitová tyč bola presne v strede štítu. Takto sme vymurovali iba dva štíty.

«V strede najširšej časti stavby bude osadená vrcholová väznica podopierajúca budúce krokvy. »

Väznica bude ležať na štítových múroch a troch drevených stĺpoch. Označovacou šnúrou sme „nastrelili“ čiaru, čím sa vyznačil presný stred. Presne sme rozdelili asi 18 m vzdialenosť na štyri rovnaké časti a vyznačili, kde budú stĺpy. V týchto miestach sme odskrutkovali dosky z podlahy. Potom sme k podlahe naskrutkovali pomocné strešné laty, ak by sa čiara zmazala, vzdialené od seba 15 cm (do tejto medzery pôjdu hranoly 150 × 150 × 3 300 mm).

K oceľovým U-profilom (stropné nosníky) sme v miestach stĺpov privarili 2 ks pásoviny 200 × 100 × 10 mm tesne vedľa seba. Na tieto pásoviny sme prizvárali kotviace pätky, do ktorých sme postavili stĺpy vysoké 3,3 m a priskrutkovali sme ich zospodu. Stĺpy sme dočasne podopreli strešnými latami, aby sme zabránili kývaniu, kým neosadíme vrcholovú väznicu. Stĺpy museli byť v rovnakej výške ako vrcholy štítov, okrem stredného stĺpu, ktorý bol nižší o 18 cm, kvôli spevňujúcemu krátkemu trámcu (sedlu). V tomto mieste budú spojené trámy vrcholovej väznice.

Museli sme ju zhotoviť z dvoch kusov pre veľkú dĺžku (takmer 19 m). Rozmery trámu 150 × 180 mm × 10 000 mm a hmotnosť viac ako 100 kg boli pre dvoch chlapov dosť veľa. Na stredný stĺp sme pribili (300 mm klincami) krátky trámec 150 × 180 × 600 mm a vytvorili sme tak sedlo v tvare T. Na sedlo sme potom položili konce trámov a pripevnili to pomocou spojovacích plechov (dosiek) skrutkovaním a štyrmi závitovými tyčami.

« Väznicu sme prichytili závitovými tyčami aj v mieste štítov a 300 mm klincami na zvyšných dvoch drevených stĺpoch. Väznica má rovnaký presah ako pomúrnice (40 cm). »

S čím treba rátať

NÁROČNOSŤ: 5/5

ČAS: 10 dní

NÁKLADY: do 1 000 €

ĽUDIA: 2 – 3

OBDOBIE: III – IX

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 998,72 €

 • hranoly 503,50 €
 • 150 × 150 × 6 000 – 15 ks,
  2,025 m3 (160 €/m3),
  150 × 180 × 10 000 – 2 ks,
  0,54 m3 (170 €/m3),
  160 × 140 × 7 000 – 2 ks,
  0,47 m3 (160 €/m3)
 • klince 12 €
 • 300 mm – 5 kg (1,20 €/kg),
  150 mm – 5 kg (1,20 €/kg)
 • murovacie tvárnice a pena 325 €
 • napríklad Leier Plan 30 – 260 ks (1,25 €/ks), lepiaca pena k palete je v cene tehál
 • oceľ 67,52 €
 • L-profily 50 × 50 × 4 × 2 000 mm – 4 ks (7 €/ks),
  pásovina 100 × 10 × 1000 mm – 2 ks (10 €/ks)
 • roxory 19,52 €
 • 12 mm – 24 m (0,73 €/m), 6 mm – 10 m (0,20 €/m)
 • kotviace pätky 19,50 €
 • 140 × 120 mm – 3 ks (6,5 €/ks)
 • spojovací plech PP 2,88 €
 • 200 × 60 mm – 4 ks (0,72 €/ks)
 • konštrukčná skrutka 1,3 €
 • Ø 5 × 100 ZH – 20 ks (0,065 €/ks)
 • závitová tyč 9 €
 • Ø 16 – 1 ks s maticami a podložkami (4 €),
  Ø 12 – 2 ks s maticami a podložkami (5 €)
 • betón 32,5 €
 • ručne miešaný – 0,5 m3 (65 €/m3)
 • vrece stavebného lepidla 5 €
 • viazací drôt 0,8 mm 1 €

NÁRADIE

 • vodováhy, 2 m, 4 m, 60 cm
 • digitálna vodováha, 120 cm
 • meracie pásmo, 50 m, silon
 • reťazová píla, uhlová brúska
 • rezný kotúč, 125 mm, pištoľ na penu
 • AKU skrutkovač, pílka, kladivo, lešenie

POSTUP PRÁCE

Ako namontovať pomúrnice a vrcholovú väznicu?

01 PavolSzabo PomurnicaUkladanie2Strana
Pomúrnice v miestach štítov presahovali pôdorys múrov o 40 cm. Pred osádzaním pomúrnic sme si pribili na podlahu dosky. | Zdroj: Pavol Szabó
pomúrnice domu
Pozdĺžne spoje pomúrnic sme plátovali. V pozadí je rovná línia závitových tyčí. Štítové steny sme museli vymurovať. | Zdroj: Pavol Szabó
sklon krokiev
Pred vymurovaním štítu sme zhotovili maketu zo strešných lát so skonom 36°, čo je sklon krokiev v našom projekte. | Zdroj: Pavol Szabó
digitálna vodováha
Sklon lát sme merali pomocou digitálnej vodováhy. Podľa formy sme vymurovali štítové múry s oknami na obidvoch stranách. | Zdroj: Pavol Szabó

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.