Späť na článok Osadenie pomúrnic a vrcholovej väznice 3 / 14
Zdroj: Pavol Szabó

Pomúrnice v miestach štítov presahovali pôdorys múrov o 40 cm. Pred osádzaním pomúrnic sme si pribili na podlahu dosky.

Pomúrnice v miestach štítov presahovali pôdorys múrov o 40 cm. Pred osádzaním pomúrnic sme si pribili na podlahu dosky.