Späť na článok Osadenie pomúrnic a vrcholovej väznice 14 / 14
Zdroj: Pavol Szabó

Pozdĺžne spoje pomúrnic sme plátovali. V pozadí je rovná línia závitových tyčí. Štítové steny sme museli vymurovať.

Pozdĺžne spoje pomúrnic sme plátovali. V pozadí je rovná línia závitových tyčí. Štítové steny sme museli vymurovať.