Späť na článok Osadenie pomúrnic a vrcholovej väznice 13 / 14
Zdroj: Pavol Szabó

Pred vymurovaním štítu sme zhotovili maketu zo strešných lát so skonom 36°, čo je sklon krokiev v našom projekte.

Pred vymurovaním štítu sme zhotovili maketu zo strešných lát so skonom 36°, čo je sklon krokiev v našom projekte.