F146 – suchá podlaha pre každého

Suchá podlaha
Zdroj: Knauf

Suchá podlaha F146 od spoločnosti Knauf je ideálna voľba pri rekonštrukcii bytov, rodinných domov ale ako aj pre novostavby. Riešenie je vhodné do všetkých priestorov, vrátane bytových kúpeľní, kuchýň či chodieb. Je vhodná aj pre systémy podlahového vykurovania. Hlavnou výhodou suchej podlahy F146 je jednoduchá a rýchla montáž. Podlahu je možné aplikovať aj na existujúce podlahové vrstvy. Suchá podlaha F146 nevŕzga, je nehorľavá a tepelne akumuluje.

Čo všetko budete potrebovať?

Materiál:

1. Sadrokartónové podlahové dosky Knauf F146
2. Tmel Knauf Fugenfüller Leicht
3. Tmel Knauf Uniflott
4. Obvodový pás z minerálnej vlny
5. Potrebná podkladová / vyrovnávacia vrstva (napr. suchý podsyp Knauf Trockenshüttung PA)
6. Klince na suchú podlahu

Náradie:

1. Vodováha – 2m
2. Odlamovací nôž (rezák)
3. Vedro na zamiešanie tmelu
4. Naberacia lopatka na tmel
5. Nerezové zubové hladítko – veľkosť zuba 4 mm
6. Meter
7. Píla
8. Kladivo
9. Gumové kladivo
10. Brúsna mriežka a brúsok na sadrokartón

Spracovanie

Pred samotným pokladaním je dôležité zamerať rovnosť podkladu. V závislosti od rovinnosti podkladu voľte skladbu podlahy s vyrovnávajúcimi vrstvami alebo bez nich.

1. Hrubú podlahu zrovnajte do roviny. Na vyrovnanie nerovností hrubej podlahy treba použiť suchý podsyp a následne treba stiahnuť suchý podsyp pomocou laty.

ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava
ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava
ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava

2. Na keramické a betónové stropy pred samotným pokladaním všetkých následných vrstiev suchej podlahy je nutné položiť PE fóliu s min. presahom okrajov 20 cm. Na drevené stropné konštrukcie použite ako separačnú vrstvu netkanú geotextíliu alebo papierovú lepenku.

3. Zmerajte si rozmery miestnosti a rešpektujte rozmery dosky 600 x 2000 mm a pravidlo najmenšieho dorezu 300 mm – aby Vám do poslednej rady ku stene nezostal dorez menší ako 300 mm.

4. Podlaha sa kladie od konca miestnosti smerom k dverám a to s presahom ako pozdĺžnych, tak aj priečnych spojov – ako prvé pokladáme dosky, ktoré sú označené v montážnej schéme číslami.

ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava
ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava

5. Rozmiešajte sadrový tmel Knauf Fugenfüller Leicht s vodou vo vedre pomocou miešacej lyžice (návod nájdete na obale tmelu). Pomocou lopatky naneste rozmiešaný tmel na prvú vrstvu dosiek Knauf F146 a celoplošne roztiahnite zubovým hladítkom tak, aby bola vrstva lepiaceho tmelu rovnomerná.

ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava
ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava
ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava
ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava

TIP: Aplikujte len toľko tmelu, aby pri jeho sťahovaní boli zuby opreté o povrch dosky. Nepripravujte k lepeniu väčšiu plochu ako sú dve dosky.

6. Na prvú vrstvu podlahy opatrenú tmelom položte druhú vrstvu podlahových dosiek Knauf F146 opäť s presahom priečných spojov o 300 mm.

ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava
ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava

7. Po položení prvej dosky do vrstvy tmelu skontrolujte rovinnosť položenej dosky pomocou vodováhy a v prípade potreby dorovnajte poklepom pomocou gumového kladiva alebo pritlačte rukou (vlastnou hmotnosťou).

ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava

8. Uloženú a zrovnanú dosku druhej vrstvy zafixujte pomocou podlahových klincov 1,5 x 25 mm zatlčených v štvorcových rozostupoch po 300 mm (To znamená že na krátkej strane budú 3 klince a na dlhej strane bude 7 klincov). Na jednu dosku potrebujete 21 klincov.

ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava

TIP: Pre lepšiu a jednoduchšiu aplikáciu klincov si obstarajte modelárske kladivo s kruhovým úderníkom. Pri zatĺkaní klincov na doske stojte, aby bola zaťažená.

9. Po dokončení celej miestnosti alebo po 12 hodinách po nalepení a zaistení poslednej dosky je možné spoje pretmeliť pomocou sadrového tmelu Knauf Uniflott. Spoje len vyplňte a prebytok tmelu stiahnite do stratena.

ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava
ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava
ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava
ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava

TIP: Pre zatmelenie poslednej vrstvy použite tmel Knauf Uniflott.

10. Po zaschnutí tmelu Knauf Uniflott je podlaha pripravená k pokladaniu finálnych vrstiev (ak po tmelení ostanú drobné nerovnosti, je potrebné ich zbrúsiť do roviny).

ukladanie podlahy
Zdroj: KNAUF Bratislava

Schéma ukladanie podlahy F146:

schema ukladanie podlahy F146
schema ukladanie podlahy F146 | Zdroj: KNAUF Bratislava

Finálne povrchové úpravy

• Dlažba – je povolené lepiť dlažbu do rozmeru 33 x 33 cm a to s použitím cementového lepidla triedy minimálne C2T-S1 napr. Knauf Flexkleber. Pred lepením dlažby je potrebné podklad napenetrovať napr. Knauf Hĺbková penetrácia – Tiefengrund.
• Plávajúca podlaha, koberec – pred ukladaním napenetrujte celú plochu podlahy náterom Knauf Grundierung. Pod laminátové podlahy je potrebné použiť pohltivú fóliu.
• Kúpeľne a priestory namáhané vodou, či už striekajúcou alebo prevádzkovou (kuchyne, chodby, WC) – na zatmelenú podlahu Knauf F146 aplikujte stierkovú tekutú izoláciu (napr. Knauf Tekutá Hydroizolácia), v prípade potreby vložte do rohov a kútov tesniacu pásku Knauf Hydroflex.
• Pri tenkovrstvových elastických finálnych podlahových krytinách (napr. PVC, linoleum) je potrebné na podlahu naniesť samonivelačnú podlahovú sadrovú stierku Knauf v hrúbke min. 2 mm.

Dodržiavajte vždy pokyny výrobcov finálnych vrstiev aplikovaných na podlahu. Vhodnosť finálnej nášľapnej vrstvy položenej na suchú podlahu F146 je potrebné konzultovať s výrobcom.

Zdroj: PR KNAUF Bratislava, s.r.o.