Ako upevniť vodovodné vývody

21.04.2017
Ako upevniť vodovodné vývody

Iba ten, kto už niekedy montoval potrubia, vie, aké je ťažké osadiť vodovodné vývody, teda nástenky, tak, aby boli v jednej rovine, rovnobežné a kolmé na stenu. Akokoľvek sa snažíte, ústie sa otočí nesprávnym smerom a dokonalý výsledok nie a nie dosiahnuť.

UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: ***
ČAS: 2 HODINY
NÁKLADY: DO 20 €
ĽUDIA: 1
OBDOBIE: CELOROČNE

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 17,47 €
• elektrikárska sadra 2,47 €/5 kg
• požičanie vodováhy 15 €/deň

NÁRADIE
• 3D vodováha
• stierka (tzv. špachtľa)

PRACOVNÝ POSTUP

Ako profesionálny vodár

1. NASTAVENIE
3D vodováhu rozložíme na rovnej podložke. Závitové tyčky na koncoch ramien zoskrutkujeme do jednej roviny s čelom vodováhy (tzv. montážnej roviny vodováhy). 

Ako profesionálny vodár

2. K STENE
Takto pripravenú 3D vodováhu priložíme k inštalovaným podomietkovym vodovodným nástenkám. 

Ako profesionálny vodár

3. NA NÁSTENKY
Vysunutím 1/2“ (polcólového) závitu z tela vodováhy a otočením hlavíc pritiahneme čelo 3D vodováhy k inštalovaným vodovodným nástenkám. 

Ako profesionálny vodár

4. VYROVNANIE
Teraz pomocou dvoch na seba kolmých libiel ustálime 3D vodováhu vo vodorovnej rovine. 

Ako profesionálny vodár

5. PRIVEĽKÝ OTVOR
V takýchto prípadoch nasadíme na závitové tyčky magnetické príchytky, ktoré udržia oceľový UD-profil, a otvor ním premostíme.

Ako profesionálny vodár

6. PRÍTLAK
Ak by nástenky odtláčali vodováhu od steny, použijeme šikmý hranol zapretý do podlahy alebo iný vhodný spôsob na jemné pritlačenie zostavy k stene. 

Ako profesionálny vodár

7. SADROVANIE
Nástenky upevníme sadrou v montážnom otvore. Počkáme, kým sadra stvrdne, a vodováhu môžeme sňať z násteniek jednoducho odkrútením hlavíc. 

Ako profesionálny vodár

8. PRED REKONŠTRUKCIOU
Takto sú schopné namontovať potrubia „profesionálne“ vodoinštalačné firmy. Nečudo, že po montáži batérie začala pod obklad zatekať voda. 

Ako profesionálny vodár

9. PO REKONŠTRUKCII
Po vysekaní a narovnaní potrubia sú výtokové otvory rovnobežné a ústia v jednej rovine kolmo na stenu. Batéria po opätovnej montáži je na úvodnej fotke. 

DOBRÉ RADY

NAČO PRESNOSŤ?
Pri montáži batérie nejde iba o to, aby na pohľad vyzerala dobre. Škáry a defekty batérie v styku s obkladom spôsobia, že voda pri sprchovaní zatečie pod obklad a po stene môže pretekať až k susedom. Alebo na nižšom podlaží vášho domu začnú plesnivieť steny. V dôsledku nepresnej montáže môžu vzniknúť netesnosti priamo na spoji medzi batériou a nástenkou (prívodným potrubím) s následkom kvapkania vody. Vysekávať diery a opravovať poškodenie v novej či práve zrenovovanej kúpeľni nie je nič príjemné. Ani lacné!
Pri samostatných nástenkách, napr. pre hlavovú sprchu so 40-centimetrovým ramenom, je presná inštalácia nástenky kľúčová.

AKO DRŽÍ NA STENE?
Závitovými tyčkami dotýkajúcimi sa muriva (zvislej roviny) inštalujeme nástenky do požadovanej hĺbky (predo-zadné nastavenie). Keďže závitové tyčky 3D vodováhy sa opierajú o stenu a nepustia čelo vodováhy hlbšie, ako je montážna rovina vodováhy, konce vodovodných násteniek sa nachádzajú v tejto rovine. Zvyčajne potrubie priťahuje vodováhu k stene, takže celá zostava násteniek aj s vodováhou drží v správnej polohe.

NASTAVENIE MONTÁŽNEJ ROVINY
V novostavbách sa nástenky inštalujú zarovno so stenou, pri rekonštrukcii nástenky musia byť hlbšie – pod obkladom. Toto veľmi ľahko vyriešime nastavením závitových tyčiek na koncoch ramien.

PRÍLIŠ VEĽKÝ MONTÁŽNY OTVOR
Pri tenkých alebo starých stenách sa ľahko stane, že pri zhotovovaní montážneho otvoru vypadne zo steny celý blok materiálu. V mieste inštalácie podložíme montážnu latu, inštalačný otvor ňou prekryjeme a ľahko dodržíme montážnu rovinu vodováhy.

INŠTALAČNÉ PLATNE
K 3D vodováhe sa predávajú aj rôzne tzv. inštalačné platne. Najširšie využitie nachádza Inštalačná platňa Umývadlová 100, ktorá slúži na presné osadenie odtokového kolena medzi dvoma už osadenými vodovodnými nástenkami pod umývadlom s rozstupom 100 mm a s vyznačenou montážnou výškou vodovodných násteniek nad podlahou.

Text: Stanislav Botur, Ladislav Erdélyi 
Foto: LADER, lader.sk
Zdroj: časopis Urob si sám 4/2017

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Reklama