Back to the article Ako upevniť vodovodné vývody 5 / 10

5. PRIVEĽKÝ OTVORV takýchto prípadoch nasadíme na závitové tyčky magnetické príchytky, ktoré udržia oceľový UD-profil, a otvor ním premostíme.Foto LADER, lader.sk