Back to the article Ako upevniť vodovodné vývody 1 / 10

9. PO REKONŠTRUKCIIPo vysekaní a narovnaní potrubia sú výtokové otvory rovnobežné a ústia v jednej rovine kolmo na stenu. Batéria po opätovnej montáži je na úvodnej fotke. Foto LADER, lader.sk