drziak na rezanie metrovice
Galéria (9)

Držiak na rezanie metrovice

Ako každý chalupár, aj ja som musel riešiť problém prípravy dreva na vykurovaciu sezónu. Pretože nevlastním veľkú cirkulárku a požičiavanie po domácky vyrobených monstier mi prišlo nevhodné a nebezpečné, zostala mi možnosť používať reťazovú pílu. Problém nastal s držaním rezaného materiálu. Preto som si skonštruoval „DRŽIAK“, ktorý dokážem obsluhovať sám.

Galéria

Princíp činnosti
Rezaný materiál je položený na prednej klieštine (4) a pridržiavaný pohyblivou klieštinou (5) pomocou nožnicového (6) a zaisťovacieho mechanizmu (7, 8). Ten je ovládaný zaisťovacím ozubcom (9) cez tiahlo (10) nožnou pákou (11). Rozmery volíme podľa výšky používateľa. Rezaný materiál by nemal byť ani príliš vysoko, ani príliš nízko, aby postoj pilčíka bol prirodzený a nevyžadoval zvýšenú námahu na zdvíhanie píly (vysoké upnutie) alebo nutnosť skláňať sa počas rezania (nízke upnutie). Vzdialenosť prednej a zadnej klieštiny „l“ limituje minimálnu dĺžku porezu. Pred voľbu tohto rozmeru je potrebné vziať do úvahy typ pece, aby porez nebol zbytočne dlhý. Odporúčame voliť rozmer „l“ v rozsahu 15 až 25 cm.

Nožnicový mechanizmus (6) nie je nevyhnutný, ale potom je potrebné vyriešiť zdvíhanie zadnej klieštiny (30 cm), predĺžiť zaisťovaciu tyč (7) a zmeniť umiestnenie hornej priečky zadného ramena (3b). Aby sme získali väčší rozsah nastavenia priemeru rezaného materiálu, je predná „pevná“ klieština nastaviteľná do troch polôh. Komu bude vyhovovať stabilné nastavenie, ten môže nože (13) prednej klieštiny privariť priamo na predné rameno (2).

Obsluha zariadenia
Rezaný materiál („metrovicu“) položíme na prednú klieštinu (2), pridržiavame ju jednou rukou a druhou rukou stláčame pohyblivú klieštinu (5) proti sile pružín nožnicového mechanizmu a pružinky, ktorá pritláča zaisťovací ozubec (nie je očíslovaná), až kým sa horné nože (13) neoprú o rezaný materiál tak, aby bol vo vodorovnej polohe (nie je nutné pri tom stláčať nožnú páku).

Po rozrezaní zostane posledný kus v držiaku na opore prednej klieštiny (14) a vysunie sa dozadu. Pomocou nožnej páky (11) sa odistí zaisťovací mechanizmus (7, 8, 9), ktorý držal pohyblivú klieštinu (5) v stlačenej polohe. Pružiny (12) cez nožnicový mechanizmus (6) vysunú pohyblivú klieštinu (5) hore a držiak je pripravený na upnutie ďalšieho materiálu.

Výroba a montáž riadenia
Výrobu začneme zváraním rámu (1). Potom si pripravíme predné a zadné rameno (2 a 3). Dbáme pri tom na súososť ramien, pretože tá ovplyvní ľahkosť pohybu klieštin (4 a 5). Osvedčilo sa zhotovenie jednoduchého prípravku (drevené hranolčeky priskrutkované na pracovnú dosku), v ktorom sú počas zvárania držané ramená. Až na pozvárané ramená nasunieme rúry klieštin (4 a 5) a privaríme k ním nože klieštin (13). Počas zvárania stále kontrolujeme voľnosť pohybu celej klieštiny. Nožnicový mechanizmus (6) pre ľahký chod vyžaduje dodržanie rovnakých vzdialeností otvorov pre všetky čapy. Postupujeme tak, že si najprv vyrobíme krátke rameno, označíme a prevŕtame otvory Ø 3 – 4 mm, a to používame ako šablónu na výrobu ostatných. Po prevŕtaní stredového otvoru dlhého ramena dáme do otvoru čap (skrutku) a otáčaním šablóny okolo čapu označíme a zvŕtame okrajové otvory. Až potom upravíme otvory v ramenách podľa použitých čapov (odporúčam skrutky M6 a poisťovacie matice). Zostavenie nožnicového mechanizmu začneme zasunutím čapu do stredových otvorov dlhých ramien, na ktoré postupne pripevňujeme krátke ramená. Čapy nezaisťujeme, aby sme mohli prípadné chyby pri skladaní odstrániť.

Prostredný čap je dlhší, pretože sa naň pripája zaisťovacia tyč (7). Spodný čap držiaci nožnicový mechanizmus na priečke rámu (3) privaríme bez hlavičky, pretože sa tam privarí puzdro zaisťovacej tyče (8). Na výrobu puzdra použijeme U profil alebo ho zhotovíme z L profilov tak, aby sa v ňom zaisťovacia tyč voľne pohybovala. Zo zvyškov pásovej ocele 20 x 6 zvaríme a vybrúsime zaisťovací ozubec (8). Celkovú dĺžku zaisťovacej tyče (7), ako i dĺžku ozubenej časti je najjednoduchšie zistiť tak, že polotovar zaisťovacej tyče pripevníme na skúšobne poskladané zadné rameno (3) s klieštinami (5), nožnicovým mechanizmom (6)a zaisťovacím ozubcom (9). Nastavením klieštiny do krajných polôh tieto polohy označíme na zaisťovacej tyči oproti zaisťovaciemu ozubcu (9). V spodnej polohe zároveň označíme celkovú dĺžku zaisťovacej tyče a presné ustavenie puzdra zaisťovacej tyče (8). Pomocou flexibrúsky s tenkým rezacím kotúčom potom vyrežeme zuby tak, aby presahovali vždy minimálne o 1 zub naznačené polohy. Presnejšie sa dajú zhotoviť strojovo, ale vzhľadom na účel a požadovanú presnosť úplne postačí i „ručná“ metóda. Zaisťovaciu tyč (7) je vhodné pritláčať k zadnej stene puzdra (8) držiakom v tvare Z pripevneným na priečku zadného ramena alebo uzavretím puzdra (8) v hornej časti.

Keď sa rozhodneme pre nastaviteľnú prednú klieštinu (4), vyvŕtame otvory do rúrok prednej klieštiny a potom spolu zvŕtame ramená (2). K nožom prednej klieštiny (13) pripevníme oporu (14). Materiál potom sám vypadne do priestoru medzi ramená (2 a 3). Pri rezaní malých priemerov je to výhodné, ale pri väčších priemeroch rezaného materiálu posledný padajúci kus udiera do nožnicového a zaisťovacieho mechanizmu a komplikuje manipuláciu s pohyblivou klieštinou.

Potom ramená (2 a 3) privaríme k rámu (1) a spevníme  výstuhami (2b a 2d). Na spodnú priečku zadného ramena (3c) upevníme pomocou čapu Ø 6 mm (skrutka M6) nožnú páku a spojíme ju tiahlom (11) so zaisťovacím ozubcom (9).
 
Nakoniec namontujeme pružiny. Na roztváranie nožnicového mechanizmu je vhodné použiť pružinu z posilňovača, ku ktorému sa dajú v športových potrebách dokúpiť náhradné pružiny. Pružinu skrátime na takú dĺžku, aby bol nožnicový mechanizmus v zatvorenej polohe mierne stláčaný. Použijeme toľko pružín, aby sa pohyblivá klieština sama (nie však prudko) posúvala do hornej polohy. Na držanie zaisťovacieho ozubca si zvolíme malú pružinu, ktorá bude tlačiť ozubec do „záberu“.

Povrchová úprava je už iba záležitosťou zhotoviteľa, mala by však poskytnúť zariadeniu patričnú protikoróznu ochranu. Na pripojených obrázkoch je možné vidieť všetky potrebné detaily.

Použitý materiál

Bezpečnosť pri práci
Držiak vždy postavíme na pevný a rovný podklad. Materiál upíname tak, aby nebola porušovaná priečna stabilita (keď režeme krivé kusy dreva, upíname ich takým spôsobom, aby nenaklápali držiak). Pri rezaní udržiavame pod držiakom dostatočný voľný priestor, aby mal kam „ padať“ rezaný materiál. Je vhodné používať vysokú pevnú obuv. Použitie ochranných pomôcok, ako sú rukavice a chrániče sluchu, je samozrejmosťou.

Z hľadiska bezpečnosti odporúčame farebne zvýrazniť prednú klieštinu, pretože vedľa nej sa vedie posledný rez a je dobré, keď je viditeľná a nesplýva s farbou terénu, v ktorom „Držiak“ používame. Taktiež je vhodné na rúrky predného ramena navliecť gumové alebo plastové hadice, a tým chrániť pred poškodením reťaz motorovej píly pri náhodnom dotyku.

Pre bezpečnú a ľahkú manipuláciu je možné „Držiak“ vybaviť odnímateľným podvozkom vyrobeným z pomocných koliesok detského bicykla, pripevnených na hranolčeky z tvrdého dreva, ktoré nasúvame do zadnej časti rámu.

Pred každým použitím skontrolujeme hlavne funkčnosť a neporušenosť zaisťovacieho mechanizmu a premažeme pohyblivé časti.

Ing. Ľubomír Krupár, Zvolen
Foto a kresby autor
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje