Staviame záhradný domček – 8. časť: Elektroinštalácia

Staviame záhradný domček - 8. časť: Elektroinštalácia

Je to výbava, ktorá dáva domčeku potrebný komfort. Ak ste úspešne ukončili zateplenie tak ako my, môžete sa pustiť do prípravy elektroinštalácie a obkladu. Tie sú kľúčovým krokom k tomu, aby mohol prísť rad na záverečné práce a zariaďovanie.

UROB SI SÁM

náročnosť: ****
čas: 2 dni
náklady: 668 €
ľudia: 2
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 668 €
(skutočná spotreba)
• tatranský obklad 335 €
lamely 12 × 60 mm (3,80 €/m2), lamely 18 × 125 mm (7,70 €/m2)
• náter 35 €
napr. Covaplus Vinyl Matt (41,70 €/5 l)
• káble 32,00 €
CYKY 3 × 2,5 (0,57 €/m), CYKY 4 × 1,5 (0,73 €/m)
• elektroinštalácia 257 €
zásuvky, napr. Schneider Electric MTN2500-0344, vypínač sériový (MTN3105-0000), dotykový termostat (MTN5775-0000), montážne rámčeky (MTN515225), elektroinštalačné škatule (IMT35150), doplnkový materiál kompletov
• spojovací materiál 7 €
klince G18 32 mm, G15 65 mm

NÁRADIE
 pokosová píla
 priamočiara píla
 pneumatická klincovačka
 akumulátorová skrutkovačka
 skrutkovače
 kliešte 

PRACOVNÝ POSTUP

1. ROZKRESLENIE
Umiestnenie zásuviek a trasy vodičov si zakreslíme priamo na reflexnú fóliu. Školské tabuľové značkovače sú zotierateľné, fóliu nepoškodia. 

2. CHRÁNIČKY
Podľa naznačených trás si nakrátime jednotlivé chráničky. Pri každej z nich ponecháme manipulačnú rezervu aspoň 20 centimetrov. 

3. NAVLEČENIE
Do chráničiek si ešte pred osadením navlečieme káble. Takúto zostavu si pripravíme pre každú trasu – zásuvky, svietidlá i kúrenie. 

4. UPEVNENIE
Na drevený rošt skrutkujeme podľa potreby montážne bloky. Každý z nich je vybavený štvoricou očiek na viazanie káblov a vodičov. 

5. FIXOVANIE
Vďaka plastovým zadrhovačkám je montáž rýchla. Ryhované chráničky sa nešmýkajú, držia presne ten tvar, ktorý im dáme.

6. VYMERANIE
Pod štítom strechy si šnúrkou vytýčime os. Keďže rozvody máme naťahané a upevnené, pustíme sa do vytvárania záklopu izolovaných stien. 

7. KRÁTENIE
Z tatranského obkladu si nakrátime lamely na strop. Dbáme pritom na to, aby sme zarovnali aj továrenské, nie úplne rovné konce. 

8. UPEVNENIE
Pneumatickou klincovačkou si upevníme prvú dvojicu lamiel, ktorými položíme základ nového podhľadu. Snažíme sa o vytvorenie línie. 

9. PRESTUP I
Plynulo postupujeme vpred. Tam, kde budeme neskôr montovať svietidlo, si musíme v podkladovej lište vytvoriť priestor na osadenie kábla. 

10. PRESTUP II
Tak ako pri latovaní, aj v obklade vytvoríme prestup forstnerovým vrtákom. Lamely na rovnej podložke prizvierkujeme a vŕtame spoločne. 

11. PÍLENIE
Koncové lamely budeme musieť podľa potreby zužovať. Rezná línia nebude vo finále viditeľná, preto môžeme použiť priamočiaru pílu. 

12. PODHĽAD
Hotový podhľad sa nedotýka čelných stien, zostáva nám plynulá vzduchová medzera, ktorá je súčasťou izolačnej stratégie.

13. ZAMERANIE
Pokosníkom si zameriame sklon strechy. Tento uhol nás bude sprevádzať pri každom pílení bočných lamiel – na čelných i bočných stenách.

14. NASTAVENIE
Uhol sklonu – v našom prípade 22° – si prenesieme na vertikálu pokosovej píly. To nám zaistí, aby bočný obklad nadviazal na strop. 

15. ZÁKLOPY
Obkladové lamely začíname nabíjať od voľného rohu bez zásuvky. Ku každému peru dávame po jednom klinci na každú podkladovú latu. 

16. RUKÁVY
Stavebné otvory musíme latkami olemovať tak, aby nám hĺbkou ladili s rovinou upevňovaného obkladu. Lícujeme na vnútorný obvod špalety. 

17. VÝREZY
V tesnom susedstve špalety budeme musieť lamely dorezávať. Opäť je najpraktickejšie siahnuť po priamočiarke s pílovým listom pre hladký rez.

18. NADVÄZOVANIE
Každý stavebný otvor nám musí lícovať v ploche čo najvernejšie. Ak treba, uskutočníme prípadné korekcie či podloženie. 

19. PROTISTRANA
Rovnakým spôsobom pokračujeme na protiľahlej strane. Postupujeme tak, aby nám na pracovnej strane vždy trčalo pero. 

20. DO UHLA
Pri čelných stenách prehodíme uhol rezu z vertikály do horizontály. Znamená to, že 22° odčítame priamo na hlavnej stupnici.

21. ČELÁ
Pri montáži čiel si po každom reze meriame dĺžku lamely, aby sme plynulo nadviazali na dĺžku tej susediacej. Všetko lícujeme k stropu. 

22. VYMERANIE
Pri zásuvkách a vypínačoch si zameriavame výšku skôr, ako lamelu upevníme. My sa držíme pohodlnej línie – 115 cm pre pohodlnú dostupnosť. 

23. ZAKRESLENIE
Pri osádzaní dvojitých škatúľ si urobíme rysky podľa zrezaných lemov. Tie nám spoľahlivo vyznačia stredy pre budúce vykruženia. 

24. VŔTANIE
Kruhovou pílou s priemerom 68 mm vykružíme dvojicu otvorov. Pri nábehu sa snažíme tlačiť pozvoľna, aby sme nevytrhali vlákna dreva. 

25. SPOJKA
Podľa škatuľovej spojky si vyznačíme línie pre pomocný rez. Pre pohodlnú manipuláciu pri vkladaní a nastavovaní ponecháme 2 mm škáru z oboch strán. 

26. REZANIE
Prebytočný materiál vypílime po vyznačených ryskách. Snažíme sa pritom, aby sa nám susediace lamely neposunuli. Môžeme ich fixovať. 

27. UPEVNENIE
Takto pripravené lamely pripevníme na rošt a kabeláž osadenú v chráničkách prevlečieme cez otvory von. Riešime jednu zostavu za druhou. 

28. „ODBLANKOVANIE“
Chráničky zakrátime tak, aby z ústia vytŕčali 2 cm, uvoľníme jednotlivé vodiče káblov. Dávame pozor, aby sme nepoškodili ich izoláciu. 

29. VYLOMENIE
Na škatuľkách vylomíme otvory na spojovacie mostíky. Pripájacie otvory smerujeme pritom s potrebným priemerom v smere kabeláže. 

30. SPOJENIE
Mostíkom vytvoríme škatuľkový komplet. V drážkach ho poriadne zaklikneme na doraz, aby nám vznikla pevná, celistvá zostava. 

31. OSADENIE
Vodiče prevlečieme cez pripájacie otvory a škatuľový komplet nasunieme do otvorov. Stále máme bočné prístupy pre pohodlnú montáž. 

32. USTROJENIE
Do škatúľ ukotvíme aj chráničky, ktoré prevlečieme a zasekneme v ich rebrovaní. Takáto zostava nám garantuje bezpečnosť. 

33. UPEVNENIE
Škatule upevníme k obkladu pritiahnutím skrutiek. Tie dajú do pohybu rozperné kotvy, ktoré sa na rubovej strane zahryznú do dreva. 

34. MIEŠANIE
Po skompletovaní obkladu si premiešame kryciu farbu. My používame vinylový náter, ktorý nám vytvorí zamatový, matný povrch.

35. NATIERANIE
Penovým valčekom natierame plochu lamiel. Pod náterom sa stratia hlavičky klincov i drobné opravy a plocha sa scelí. 

36. RELIÉFY
Ozdobné reliéfy dotierame štetcom. Kratší, tvrdý vlas je praktický, ak nemáte starý štetec, nový možno vytvarovať brúskou. 

37. TMELENIE
Tam, kde sa nájdu pohľadové chyby a nedostatky, ich prekryjeme ľahčeným akrylátovým tmelom. Malou výtvarníckou stierkou to ide rýchlo. 

38. PREBRÚSENIE
Zaschnuté plochy prebrúsime, v prípade potreby náter ešte raz zopakujeme. Výsledkom sú pekné plochy s rytmickou dynamikou drážok.

39. SPÁJANIE
Elektroinštalačné škatule prepojíme voľnými vodičmi. Tie si pripravíme vo zväzkoch z káblových odrezkov vždy so správnym prierezom. 

40. USTROJENIE
Vodiče zakrátime tak, aby zo škatúľ vyčnievali iba 10 cm. Takúto dĺžku budeme vedieť ukryť pod elektroinštalačné prvky.

41. „ODBLANKOVANIE“ II
Konce vodičov odblankujeme. Použiť na to môžeme ľubovoľné z jednoúčelových klieští na trhu. Práca s nožom by bola príliš pomalá. 

42. ZAKRÁTENIE
Odblankované konce zakrátime na jednotlivých prvkoch podľa šablónových rysiek. Už je štandardom poskytovať takúto mierku na rubovej strane. 

43. ZASUNUTIE
Vodiče zasunieme do svorkovníc podľa inštalačnej schémy, snažíme sa ich dotlačiť tak, aby holé vodiče nevyčnievali von. 

44. DOTIAHNUTIE
Na zásuvkách budeme musieť svorkovnice dotiahnuť skrutkovačom. V našom prípade sú skrutky spredu, čo uľahčuje montáž. 

45. UPEVŇOVANIE
Zásuvky upevníme skrutkami do škatúľ tak, aby lícovali svojimi výrezmi. Teraz vidíme, ako presne sa nám podarilo škatule osadiť.

46. ZAKRYTIE
Na zásuvky navlečieme montážny rámik a osadíme čelá. Tie upevníme skrutkami tak, aby sme získali pevnú a bezpečnú zostavu. 

47. TERMOSTAT
Podľa schémy zapojíme aj termostat. Jeho úlohou bude rozpínať a spínať pripojenie fázy a pracovného vodiča k výhrevnému telesu. 

48. SPOJENIE
Ochranný vodič prepojíme svorkovnicou, opäť sa pri odblankovaní riadime ryskami, ktoré sú na tomto montážnom prvku vyznačené. 

49. SENZOR
Ak používame podlahové vykurovanie, budeme musieť pripojiť aj senzor, ktorý káblikom zvedieme do podlahy. To zabráni jej prekurovaniu. 

50. KRYTY
Stavebnicový systém má podobné kryty ako pri zásuvkách. Najprv rámček, potom držiak a nakoniec vrchná krytka dotykového termostatu. 

51. DOKONČENIE
Osadíme vypínač a zakryjeme ho spolu so škatuľou, v ktorej sa nám elektroinštalácia rozvetvuje do vnútorných okruhov.

dobré rady

PLNOHODNOTNÝ KOMFORT
V záhradnom pavilóne nie je priestor na kompromisy. Chceme sa v ňom cítiť príjemne a pohodlne, akoby to bol salón rodinného domčeka – avšak umiestnený pri terase v záhrade. Keďže elektroinštalácia nie je nákladnou položkou, netreba sa pri nej uskromniť.

Svetlo
Ovládanie dvojpáčkovým vypínačom je praktickejšie, ako by ste si mysleli. Dnes tam môže byť jedno stropné svietidlo, po čase sa môže ukázať, že iné svetlo treba na čítanie, iné na oddych. A ak príde na stropný ventilátor, takáto predpríprava je na mieste.

Termostat
S dotykovým panelom vo výške očí nám na stene oproti dverám zaistí pohodlné temperovanie. Na jeho výstup pripájame obyčajnú elektrickú zásuvku. Bez ohľadu na to, či do nej pripojíme konvektor, teplovzdušný ventilátor alebo elektrický kozub s imitáciou plameňa, vždy budeme mať istotu, že v domčeku nebude mrznúť a teplotu si budeme môcť prispôsobiť niekoľkými ťuknutiami prstom. Takto môžu v domčeku zimovať aj niektoré kvety.

Zásuvky
Montujeme ich vo dvojiciach, vždy v pohodlnej výške, pri rohu každých dvoch susediacich stien. Takto budeme môcť kedykoľvek meniť rozloženie nábytku bez toho, aby sme museli brať do úvahy zásuvky. Ako nám bude záhradný pavilón v priebehu používania dozrievať a budeme ho dolaďovať našim potrebám, nebudeme musieť už do ničoho zasahovať. Už teraz myslíme na wi-fi hotspot, notebook, rádio, televízor či indukčnú platničku na varenie kávy.

Zostava je jednoduchá
Nič nie je prehnané – prívod s rozvetvením pod krytkou, vedľa neho dvojpáčkový vypínač. K tomu jednozásuvka napájaná cez termostat a tri dvojzásuvky v pohodlnej dostupnosti.

RYTMIKA DREVENÉHO OBKLADU

Tatranský profil
Obklad z neho nemusí byť fádnym klišé s nudným a často lacným vzhľadom. Pod krycím farebným filmom odhalí svoj nový rozmer. Kresba dreva zanikne a objaví sa rytmická harmónia drážok a rýh, ktoré vnášajú do priestoru život. Zrazu akoby bol záhradný pavilón predsa len o čosi väčší.

Na strop
Kotvili sme lamely vo formáte 12 × 60 mm. Sú tenké, cenovo dostupné a s úzkym profilom pri svojej hustej početnosti vytvárajú ilúziu veľkej plochy. Takáto štruktúra na strope skutočne vynikne.

Na steny
Rozhodli sme sa pre pomalší, pokojnejší rytmus. S lamelami 18 × 125 mm sme dosiahli nielen pevné steny, ktoré nám ešte väčšmi umocnili účinnosť zateplenia, ale aj voľnejší, plynulejší priebeh reliéfov, ktorý pôsobí uvoľnene.

Styk stena-strop
Na rozhraní dvoch pohľadovo odlišných plôch sa pod bielym náterom miestnosť láme bez toho, aby ste si uvedomovali, že strop sa dotýka stien v dosahu rúk. Je to príjemné riešenie, ktoré v malom priestore funguje výborne.

REMESELNÁ ZRUČNOSŤ OBKLADANIA

Pokosová píla
Spolu so zmyslom pre presnosť je pre výsledok rozhodujúca. Čím tesnejšie a presnejšie spoje sa vám podarí vytvoriť, tým menej nápadné bude musieť byť vo finále dokončovacie lištovanie. Výrobcovia záhradných domčekov dávajú k stavebniciam nepekné, hrubo opracované lišty, ktoré si žiadajú výmenu za čosi jemnejšie. I preto sa lištovaniu budeme venovať v samostatnom článku.

Kontrola presnosti
Domček bude mať i napriek stavebnicovému formátu drobné nepresnosti, ktoré vyplývajú z uloženia jeho podlahy. Preto sa nám osvedčilo robiť po každej piatej lamele kontrolné meranie a jemnú úpravu dĺžky. Namiesto dĺžkových dorazov sme čiary na rezanie značili ceruzkou, neraz sme obkresľovali jeden dielec na ďalší.

Spracovanie lamiel
Lišty tatranského obkladu bývajú zväčša z vlhkého dreva, po uvoľnení balíkov sa začnú krútiť, ohýbať a deformovať. Preto je vhodné pracovať s nimi za čerstva a nedosúšať ich na slnečnom mieste. Ak ich prispôsobíte mikroklíme domčeka, chybu nespravíte, dôležité je však ponechať balíčky zapáskované priamo od výroby. Pokrútené lamely by do seba nezapadli.

Čistý rez
Je výsadou ostrého kotúča, každé vyštiepenie vo finále ublíži dobrému dojmu z celkového vzhľadu. Preto sa ešte pred tým, ako sa pustíte do práce, vyplatí investovať do nového kotúča či do nabrúsenia toho starého. Odpadá tým akékoľvek zabrusovanie či opravovanie.

Využitie nepodarkov
Pri prebierke lamiel sa môže stať, že na úzkom materiáli nájdete zle opracované drážky, niektoré perá môžu byť pre kôru užšie, stretli sme sa aj so zle opravenými hrčami v mieste frézovaní, kde lamely do seba nezapadali. Všetky tieto nepodarky treba priebežne odkladať bokom a s vyznačenou chybou ich použiť tam, kde sa pri krátení defekt odstráni.

dobré rady

Prípravné práce
Hoci je pripojenie záhradného domčeka k prípojke úlohou pre odborníka so spôsobilosťou, domáci majster môže všetky prípravné práce urobiť sám s tým, že odborný remeselník prácu prekontroluje a elektroinštaláciu domčeka následne oživí s predpísanou prúdovou ochranou.

Káblový rozvod
Naše riešenie používa dvojitú izoláciu vo forme CYKY káblov, ktoré sme pre dobrý pocit navyše osadili do chráničiek. Rozvody sú pevne ukotvené vo vzduchovej medzere izolačnej skladby.

Zásuvky a škatule
My sme pracovali s moderným radom elektroinštalačných prvkov radu Merten firmy Schneider Electric, ktoré sú navrhnuté tak, aby bola ich montáž najjednoduchšia. Zapustené škatule majú presné mierky na vŕtanie otvorov, zhromaždiť ich do skupín je možné s dokonalou presnosťou.

Predné časti prístrojov
Samotné mechanizmy a strojčeky majú prehľadné značenie a skrutky svorkovníc na čelnej strane, takže s vodičmi možno pracovať bez toho, aby museli byť pridlhé alebo aby došlo k ich zrkadlovej zámene. Ide o moderný systém s dekoratívnymi rámčekmi, ktorý možno nakombinovať v rôznych odtieňoch tak, aby ladil s interiérom.

Zapustené do steny
Zásuvky sme použili v sólo vyhotovení s detskými poistkami, termostat sme zvolili pre jednoduché ovládanie v dotykovom vyhotovení. Hoci sme pôvodne zvažovali povrchovú montáž, vo finále sme predsa len išli do pohľadovo krajšieho riešenia.

Ako nakupovať?
Pri objednávke komponentov by ste si mali nechať poradiť od špecialistov. Pre stavebnicový charakter sa rôzne časti prvkov objednávajú samostatne, vzájomne ladia do súprav.

SKÚSENOSTI A ODPORÚČANIA

Pracovisko na rezanie lamiel
Je vhodné vytvoriť ho vonku, mimo domčeka. Drevený prach by pri rezaní pokryl reflexné fólie izolačného systému, ktoré by pre znečistenie stratili svoju funkčnosť. Infračervené žiarenie budú cez vzduchovú medzeru odrážať späť k dekoratívnemu obkladu iba vtedy, ak zostanú čisté, hladké a lesklé.

Pneumatická klincovačka
Ušetrí veľa času a záleží iba na hrúbke lamiel, aký spojovací materiál použijete. My sme pre lamely na strope používali klince kalibru G18, stenové obklady sme kotvili klincami kalibru G15.

Do rúrok pred montážou
Nespoliehajte sa na to, že do osadených chráničiek natiahnete celé káble, musíte to urobiť s predstihom, tak ako sme to robili my. Alternatívou môžu byť vodiče s dvojitou izoláciou, pri práci takéhoto rozsahu by vám to však bez skúseností prinieslo iba spomalenie.

Internet v domčeku
Pri zabudovávaní infraštruktúr sa vyplatí nezabudnúť na internetovú prípojku. Ak sa vám podarí popri elektrickom prívode doviesť aj kábel štandardu Cat5, budete ho môcť s dátovou zásuvkou použiť na pripojenie internetového hotspotu, ktorý sa stane predĺžením internetovej prípojky vášho rodinného domu.

Rozhliadnite sa po dobrých nápadoch
Internet môže byť pre vás príjemným spoločníkom na získanie rozhľadu. Na YouTube nájdete desiatky pracovných videí, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v jednotlivých úkonoch. Sú podrobné a ušetria vám čas pri riešení drobných detailov. To však platí pre každú stavbu a renováciu.

Text, foto: Marcela Gigelová
Zdroj časopis Urob si sám 1/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

  1. Na rozvody v drevostavbách sa musia používať rozvodné krabice so silikónovou blanou alebo trubku zaizolovať protipožiarnym tmelom z dôvodu nebezpečenstva šírenia plameňa. Takže špatne !

  2. Sledujem tento seriál od začiatku, naozaj pekná práca a dobrý návod, len zatiaľ cena bezmála 6900€ (6898€) sa mi zdá na záhradný domček až príliš veľa. Našťastie si „Slovák“ vie poradiť aj s oveľa menšími nákladmi. Kto stavia s takými cenami asi nepracuje na Slovensku. Mnoho šťastia v budovaní ďalších takých „domčekov“.

  3. biele steny v zahradnom domčeku? nikdy

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.