Betónový základ a nosná konštrukcia k netradičnému záhradnému kozubu
Galéria (20)

Betónový základ a nosná konštrukcia k netradičnému záhradnému kozubu

Založenie a hrubá konštrukcia nie sú pri organických tvaroch kozuba vôbec jednoduché, naopak, sú zložitejšie. To, čo vyzerá ako ledabolo uhnietené  až „naplácané“, je komplikovanejšie a prácnejšie ako rovné kockovité tvary.

Galéria

Základy na kozub
Základy na kozub
Základy na kozub
Základy na kozub
Základy na kozub
Základy na kozub
Základy na kozub
Základy na kozub

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++
čas: 6 dní
náklady: 23O €
ľudia: 2
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 142 €
(SKUTOČNÁ SPOTREBA*)
• betonárska oceľ do 20 €
(v zberni aj 8 eur), priemer 8 mm, max. 10 mm; túto oceľ ešte dokážeme v amatérskych podmienkach ohýbať, 25 kg (0,80 €/kg)
• žiarobetón 66 €
hotový, 3 balenia po 25 kg, (22 €/25 kg)
• cement 24 €
6 balení po 25 kg (4 €/25 kg)
• spojovací materiál 10 €
drôty, klince, skrutky
• rám s roštom 2 €
staré kachle alebo zo zberu
• štrkopiesok 5 €
stačia tri fúriky po 50 l,
 lepiaca páska 0,05 €
(2,70 €/balenie)
 zváracie elektródy 15 €
 fľaše PET 0 €
 dosky a latky 0 €
nájdené v zberných dvoroch

*v nákladoch na materiál nie je zahrnutá doprava

NÁRADIE
 rýľ, lopata, čakan
 miešačka alebo elektrické miešadlo
 fúrik, nádoba na miešanie
• lata na ubíjanie betónu
 murárska lyžica, naberačka
 stierka, hladidlo
 uholník, meter, vodováha
 píla na železo
 zváračka, aku-skrutkovač
 nožnice, sekerka, kladivo 

PRACOVNÝ POSTUP

1. JAMA
Do vykopanej základovej jamy vložíme výstuž (armatúru) a podložíme kúskami tehál, kamienkami. Armatúra sa tak úplne dostane do betónu. 

2. MIEŠANIE
Betón namiešame riedky – tzv. tekutú zámes. Lepšie sa dostane pomedzi armatúru. 

3. VYROVNANIE
Na zhutnenie betónu použijeme na mieste vyhotovený nástroj. Po stranách základu sú viditeľné ďalšie oporné armatúry. 

4. FĽAŠE PET
Zvislé prúty v zemi treba chrániť proti korózii. Najlepší prostriedok je betón. Z použitých PET fliaš vyhotovíme rúrky, vyrežeme dno aj hrdlo a lepiacou páskou zlepíme. 

5. DEBNENIE
Vlastnú váhu kozuba nesie tenká vystužená stienka hrubá asi 10 cm. Po bokoch vidíme pripravené ochranné stĺpiky armatúry.

6. OKOLO VÝSTUŽE
Pohľad do debnenia stĺpika pred zaliatím. Dávame pozor, aby armovacia tyč ostala v strede stĺpika. 

7. STĹPIKY
Budúce stĺpiky opatrne zalievame betónovou zmesou. Zhutníme a prepichujeme ich železnou tyčkou. 

8. PODĽA VODOVÁHY
Pri práci s armatúrou potrebujeme byť presní. Používame vodováhu zvislo i vodorovne. 

9. NADZEMNÁ ČASŤ
Po stvrdnutí nosnej stienky zhotovíme debnenie na ohnisko a gril. Použijeme dosky, tehly. Iba ich poukladáme, poprípade zľahka zvonku zaklincujeme. 

10. ZVÁRANIE
Na doske je zváraná armatúra budúceho otvoreného ohniska. 

11. POMÔCKA
Oblý tvar docielime pomocou príložiek a kartónu zabaleného vo fólii. 

12. ŽIAROBETÓN
Dno ohniska urobíme z profesionálneho žiarobetónu. Miešame ho v presnom pomere s vodou podľa pokynov výrobcu. Zmes je suchá a nepoddajná, ťažšie sa spracováva. 

13. DOSKA OHNISKA
Žiarobetón dobre zhutníme, až sa na ňom vytvorí vodná hladina. Potom povrch ešte raz vyrovnáme oceľovým hladidlom. V strede je osadený rám roštu.

14. OCHRANA
Vo vetre a v teplom počasí chránime čerstvú betónovú zálievku napríklad fóliou, poprípade aj mokrými handrami pod fóliou. 

15. GRILOVACÍ STÔL
Do otvoru, ktorý vznikne po vybratí polystyrénu, bude osadený zakúpený liatinový gril.

16. VLHČENIE
Na skvalitnenie povrchu dosiek bola použitá metóda tzv. páleného betónu. V minulosti sa takto vyrábali napájacie korytá pre dobytok i vane do práčovní.

17. ZÁKLAD A SOKEL
Vyššia časť má stolovú výšku a bude v nej gril. Nižšia časť poslúži ako otvorené ohnisko. Výkop sa zasype a zatrávni, čím kozub získa optickú ľahkosť. 

18. ZÁBRANA
Aby z otvoreného ohniska nevypadávalo palivo, na zábranu sme použili zvyšky poľnohospodárskych náradí. Prizvárali sme ich k výstuži. 

19. POKRAČOVANIE NABUDÚCE
Pripravujeme pokračovanie nosnej steny dymníka i komína. Na debnenie používame staré nábytky z recyklačného dvora. 

dobré rady

ARMOVANIE STĹPIKA
Aby roxor ostal v strede stĺpika, fixujeme ho páskou. Dolu utesníme a stabilizujeme polohu debnenia pomocou kamienkov piesku – prisypeme ho asi na 15 cm výšky. Debnenie z PET fliaš je stratené. Vyčnieva asi 3 cm nad budúci terén. Po stvrdnutí betónu postačí odstrániť len hornú časť plastu, ktorá ostáva nad terénom. Ďalšia výstuž je už voľná. Neskôr sa natrie a konštrukcia krbu je opticky ľahká.

VÝSTUŽ NAD ZEMOU
Hoci budúci tvar kozuba je zakrivený – organický, napodobňujúci prírodu –, potrebujeme si vytvoriť jeho osnovu pomocou pravidelnej siete. Z výkresu organického tvaru sa dostávame do reálu práve pomocou takejto osnovy (v kroku 8). Ak ju nedodržíme, celá konštrukcia „utečie“, stane sa disproporčnou, nepeknou oproti návrhu, skrátka neutrafíme to.

ODDEBNENIE
Už pri stavbe debnenia treba mať na zreteli, že komplikované konštrukcie sa musia dať aj oddebniť. Oddebnenie je proces opačný, robí sa zvonku a už pri ňom nemáme prístup na vyťahovanie klincov či odskrutkovanie. Keď sú skrutky a klince pod betónom, je neskoro.

KONZISTENCIA ŽIAROBETÓNU
Ak by bola veľmi riedka, vyplaví sa z nej cement a žiarobetón nebude kvalitný. Žiarobetón rýchlo tuhne i tvrdne a už na druhý deň ho možno opatrne oddebniť.

ČO JE TO PÁLENÝ BETÓN?
Na čerstvý betón nasypeme pomocou sitka asi 3 mm vrstvičku čistého cementu. Postupne ju uhládzame oceľovou stierkou, pokiaľ odsáva vodu z podkladu. Po zavädnutí na tento povrch uložíme vrstvu vlhkých novín a opätovne ju utláčame oceľovým hladidlom. Povrch je po odstránení novín asi o 4 dni takmer lesklý a veľmi hutný, málo nasiakavý.

PRÁCNOSŤ – NÁROČNOSŤ
Pri stavbe kozuba strávili dvaja pracovníci 6 dní (s prestávkami na tuhnutie betónu), teda spolu asi 50 hodín. Kto chce postupovať naším spôsobom, mal by ovládať potrebné základy zvárania, mal by mať priestorovú predstavivosť a schopnosť predvídať ďalšie postupy prác. Potrebná je aj istá dávka talentu.


Pri použití fólií vznikajú efektné vý­tvarné povrchy. Predbežne sme ich nazvali „igelitobetón“. 

ORGANICKÝ KOZUB – NOSNÁ KONŠTRUKCIA

KONŠTRUKCIA ZÁKLADU
Umožnila nízku potrebu betónu a spätné zatrávnenie. Prírode sme ubrali len nevyhnutnú plochu. Náš základ je tzv. pätkový alebo aj obrátený hríb. Ak by sme krb zle založili, napríklad len na jednoduchý stĺpik, môže sa nakloniť. Aj hĺbka základu je potrebná do tzv. nezámrznej hĺbky. U nás je to podľa oblasti asi 70 cm. Záhrady sú plné nachýlených a zaborených krbov, lebo pri zakladaní sa neberie do úvahy, že krb váži aj 800 kg a správa sa ako veľký objekt.

ŤAH – TLAK
Aby kozub nepôsobil ťažko, je postavený na jedinom stĺpiku a pomocných tenkých opierkach. Opierky nie sú namáhané tlakom, ale ťahom. Celé teleso je akoby upútané. Ak ho vietor chce zvaliť, náprotivná tyčka sa naťahuje, ale nepustí ho. Zároveň ho drží v zemi aj váha násypu. Princíp zakladania je popísaný v postupe.

Základná schéma záhradného kozuba organického tvaru

1. kovaná noha alebo vzpera
2. nádoba na popol pod roštom
3. prehĺbené ohnisko
4. prikladacia drevená pracovná plocha
5. murovaná šamotová stena
6. sedlo alebo odtrhová hrana krbu
7. pokračovanie šamotovej steny ako stužujúceho prvku
8. komín – prierezová plocha asi 320 cm2 alebo priemer 200 mm
9. oceľová armatúra betónu s priemerom 8 mm, zvislá výstuž
10. pokračovanie zvislej výstuže ako držiaka komínovej striešky
11. komínová strieška
12. sopúch – lapač dymu
13. sklenená zadná stena
14. zábradlíčko alebo konštrukcia umožňujúca uloženie príborov tak, aby sa nedotýkali pracovnej plochy, a pracovná plocha s keramickým povrchom
15. hlavná vodorovná pracovná plocha, stužujúca konštrukcia – žiarobetón
16. liatinový gril, hotový výrobok s rôznymi možnosťami používania
17. stužujúca a zavetrávacia dolná nosná stena, liaty betón alebo plná tehla
18. spevnený povrch – dlažba uložená v piesku
19. podkladový násyp, makadam, piesok, geotextília, drenáž
20. základový betón
21. pôvodný terén

Text, a foto: Ing. arch. Vladimír Institoris

Zdroj: časopis Urob si sám 5/2016, JAGA GROUP, s.r.o. 

  1. Okolosediaci says:

    • betonárska oceľ do 20 €
    (v zberni aj 8 eur)

    NEKLAMTE!!! Od januára žiadna zberňa nič nikomu nepredá!

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje