dreveny obklad stropna hviezda
Galéria (8)

Drevený obklad stropná hviezda

Obklady z dreva nám spríjemňujú obytné prostredie. Rôznym spôsobom obkladania možno vytvárať zaujímavé výtvarné riešenia. Stropný drevený kazetový obklad je vhodný napríklad do chodby alebo kuchyne.

Galéria

Obklad v tvare osemcípej hviezdy je urobený z tatranského profilu systémom pero a drážka. Zvolíme si taký druh dreva, aby ladil s farbou obývacej steny. V našom prípade ide o svetlý smrek. Okrajové lišty sú z borovice, aby sa zvýraznila hviezda. Stavba takejto hviezdy je pomerne náročná, ale pozitívne zmení charakter obývacieho prostredia, a to už stojí za to.

Postup práce
– Najskôr si nakreslíme hviezdu na strop.

– Elektrický inštalačný kábel na luster slúži ako stred hviezdy.

– Nakreslíme štyri čiary v tvare kríža dlhé 1 000 mm od bodu v strede stropu na 90°. Konce čiar navzájom pospájame a medzi nimi označíme stred.

– Nakreslíme ďalšie štyri čiary dlhé 1 000 mm od bodu v strede stropu. Opäť konce čiar navzájom pospájame.

– Od vyznačeného stredu medzi čiarami na 90° nakreslíme 350 mm dlhé čiary smerom von. Potom všetky konce čiar navzájom pospájame. Doterajším postupom vznikne osemcípa hviezda.

– Keď máme hviezdu na strope už nakreslenú, môžeme pristúpiť k jej montáži. Začneme s tým, že si odrežeme osem lát s rozmermi 50 x 30 mm, s dĺžkou 1 000 mm. Každú latu prevŕtame vrtákom Ø 6 mm aspoň na štyroch miestach. Laty priložíme na strop od bodu v strede stropu, ktorý sme si zakreslili. Označíme a vyvŕtame do stropu diery vidiovým vrtákom s priemerom 10 mm.

Do vyvŕtaných dier vložíme príchytky a laty priskrutkujeme skrutkami 5 x 60 o strop. Predtým ich natrieme náterom proti drevokaznému hmyzu. Takýmto istým spôsobom postupujeme k latovaniu po ostatných vyznačených čiarach, až vznikne tzv. hviezda nahrubo. Na starších rodinných domoch, ktoré majú drevený obklad, práce postupujú oveľa rýchlejšie.

Drevený obklad
V našom prípade je použitý smrekový tatranský profil. Na ôsmich latách, ktoré sú priskrutkované od bodu v strede stropu, nakreslíme po dĺžke v strede laty čiaru, ktorá bude slúžiť ako krajnica hviezdy. Drevený obklad začneme obkladať približne 50 mm od stredu. Ak máme pokosovú pílku, musíme si latu priložiť o strop a označiť miesto odrezania. Po odrezaní bočné hrany trocha zabrúsime brúsnym papierom a pribijeme klincami o strop. Takto postupujeme vždy dookola až po konce hviezdy.
 
– Pripravíme si osemcípový hranol 300 x 300 mm. Prevŕtame v strede dieru Ø 10 mm, cez ktorú budeme ťahať kábel na luster a priskrutkujeme skrutkami.

– Krajnice osemcípovej hviezdy obložíme vopred pripravenými a vyfrézovanými lištami. Najlepšie je použiť iný druh dreviny, aby bol zvýraznený každý cíp hviezdy. V našom prípade je to drevo z borovice.

– Každý cíp hviezdy od stredu smerom von zvýrazníme latami 5 x 30 mm.

– Stolárskym tmelom zatmelíme hlavičky skrutiek.

– Hviezdu natrieme akrylátovým matným alebo pololesklým lakom. Po zaschnutí namontujeme luster.

Použitý materiál
* Skrutky do dreva (80 ks)
* Rozperné príchytky (hmoždinky) (4 ks)
* Klince na pribíjanie obkladov (1/2 kg)
* Laty 50 x 30 x 1 000 mm (8 ks), 50 x 30 x 500 – 600 mm (16 ks)
* Tatranský profil (7 m2)
* Osemcípový hran  300 x 300 mm
* Okrajové pravouhlé lišty 50 x 40 x 600 mm (16 ks)
* Ozdobné lišty 5 x 30 x 1 000 mm (8 ks)
* Tmel
* Akrylátový matný lak
* Náter proti drevokaznému hmyzu

Štefan Vaľko
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje