zateplenie obvodovej steny primurovanim zvnutra
Galéria (6)

Zateplenie obvodovej steny primurovaním zvnútra

Primurovaním zvnútra síce nepatrne zmenšíme vnútorný priestor,  za pomerne malé finančné náklady však dosiahneme stabilné zvýšenie tepelného odporu obmurovanej steny bez narušenia jej paropriepustnosti. Zo zdravotného hľadiska anulujeme tvorbu plesní.

Galéria

05d primurovka big image
05e primurovka big image
05a primurovka big image
primurovka big image
V našom prípade ide o rodinný dom postavený pred tridsiatimi rokmi z plynosilikátových tvárnic. Okrem jednej menšej izby orientovanej na sever, kde je stena hrubá iba 30 cm, majú ostatné obvodové múry hrúbku 40 cm. Izba so stenami hrubými 30 cm sa javila chladnejšia ako iné. Preto som na zvýšenie tepelnej pohody zvolil primurovku.

Postup práce
Najskôr zhotovíme k 30 cm hrubej obvodovej stene oceľobetónový nosník s rozmermi 15 × 20 cm, ktorý zabezpečuje rovnomerný prenos novej záťaže (primurovky) na nosné múry. Z plynosilikátových tvárnic hrubých 15 cm vymurujeme primurovku (foto a kresba). Primurovaním sa nielen značne zvýši tepelný odpor, ale na primurovku môžeme inštalovať aj zásuvky, zavesiť obrazy a pod. Oceľobetónový nosník nad oknom sa pri nalievaní betónu obložil zospodu a z vonkajšej i vnútornej strany heraklitom. Vzhľadom na to, že heraklitový obklad nosníka má značný tepelný odpor, jeho hrúbku už netreba zväčšovať. Keby sme ho zväčšili, sťažilo by to aj vysadzovanie a nasadzovanie okenných krídel. Vzájomná väzba tvárnic medzi sebou a s priľahlou stenou je zabezpečená dielcami (obr. 1 a 2).  Dielcom (obr. 1) začíname i končíme každý druhý rad primurovky. Postupujeme tak, že tvárnice prevŕtame nadvareným vrtákom 9 mm. Cez otvory v tvárnici (obr. 1) ju klincami 10 mm (obr. 2) pripevníme o priľahlé steny. Každá stavba sa dá zvnútra zatepliť primurovaním, bez posúdenia statikom a statických príprav sa však do tejto práce nepúšťajme. 

Väzbová plynosilikátová tvárnica (obr. 1)

Oceľový klinec (obr. 2)

Pohľad na primurovku v reze

Jozef Dobrovolný, Piešťany

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje