Základné kritériá ekologickej výstavby
Galéria (5)

Základné kritériá ekologickej výstavby

Mnohí z nás snívajú o tom, že by raz mohli bývať v dome, v ktorom by nemali starosti s vykurovaním a pritom by všade bolo príjemne a teplo. Aby sme však dokázali úbytok tepla doplniť z netradičných ekologických zdrojov, musí mať takýto dom výborné tepelno-technické parametre a musí spĺňať aj mnoho ďalších požiadaviek.

Galéria

Výstavba nízkoenergetického domu v súčasnom období vyžaduje už v architektonickej príprave okrem požiadaviek na funkčnosť a estetickosť aj potrebnú mieru tolerancie k okolitému prostrediu v lokálnom aj globálnom poňatí. Miera ekologického vplyvu stavebnej činnosti a prevádzky budov sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu spoločnosti.

Ekologická výstavba a prevádzka

Základné kritériá ekologickej výstavby môžeme definovať z aspektu niekoľkých oblastí:

Spotreba surovín na výstavbu budov

 • efektívne využívanie surovín,
 • zohľadnenie ohraničenosti prírodných zdrojov,
 • uprednostnenie materiálov a konštrukcií s dlhou životnosťou,
 • zohľadnenie budúcej možnosti znovupoužitia výrobkov,
 • recyklácia použitých materiálov.

Cieľavedomý výber stavebných materiálov

 • uprednostnenie obnoviteľných surovín,
 • použitie materiálov s minimálnou energetickou spotrebou a minimálnym zaťažením životného prostredia pri ich získavaní, spracovaní, preprave a pri výstavbe,
 • uprednostnenie materiálov, pri získavaní ktorých sa nepoškodzuje krajina.

–>
Využívanie, prevádzka a údržba budov s ekologicky šetrnými prístupmi 

 • minimálna energetická spotreba na výrobu tepla, prevádzku spotrebičov a na osvetlenie,
 • uprednostnenie obnoviteľných zdrojov energie a postupné nahrádzanie fosílnych palív,
 • uprednostnenie materiálov a konštrukcií, ktoré sú nenáročné na výrobu a údržbu.

Vylúčenie znečisťovania povrchových a podzemných vôd

 • nepoužívanie materiálov, ktoré sa po použití musia odstraňovať v spaľovniach alebo ukladať na skládkach a predstavujú vysoké riziko znečistenia,
 • spotreba minimálneho množstva pitnej vody,
 • produkovanie minimálne znečistenej odpadovej vody,
 • minimálne utesnenie voľných plôch spevnením.

Vylúčenie zaťažovania ovzdušia a klímy

 • použitie materiálov s minimálnym vplyvom na skleníkový efekt a poškodzovanie ozónovej vrstvy,
 • uprednostňovanie spaľovacích zariadení s minimálnou emisiou škodlivín,
 • obmedzenie použitia materiálov uvoľňujúcich škodliviny.

Šetrný prístup ku krajine a ochrana prírodného ekosystému

 • minimalizácia záberu pôdy a zásahov do krajiny,
 • minimalizácia výkopov a presunu pôdy,
 • zachovanie rôznorodosti druhov a ochrana miestnej vegetácie a fauny,
 • používanie dorastajúcich surovín (napr. dreva) pochádzajúcich z trvalo udržateľného hospodárstva a produkcie.

Ochrana ľudského zdravia

 • vylúčenie zaťažovania ľudského organizmu škodlivinami, nebezpečnými žiareniami a hlukom,
 • nepoužívanie materiálov s karcinogénnymi, mutagénnymi, teratogénnymi a toxickými účinkami,
 • nepoužívanie materiálov s vysokým alergickým potenciálom.

S ekologickou výstavbou sa v praxi spája aj množstvo iných východísk, napríklad riešenie problému globalizovanej  uniformnej architektúry a znovuoživenie väzby na historické, kultúrne a sociálne kontexty výstavby a bývania, ale aj životný postoj a životný štýl charakterizovaný celkovou väčšou mierou skromnosti a šetrnosti.

Z knihy Ing. Arch. Eugena Nagya: Nízkoenergetický ekologický dom, vydavateľstvo Jaga group, Bratislava 2002.
Pripravil Dušan Brindza
Foto: Ekonomické stavby

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.