Základné kritériá ekologickej výstavby

Základné kritériá ekologickej výstavby

Mnohí z nás snívajú o tom, že by raz mohli bývať v dome, v ktorom by nemali starosti s vykurovaním a pritom by všade bolo príjemne a teplo. Aby sme však dokázali úbytok tepla doplniť z netradičných ekologických zdrojov, musí mať takýto dom výborné tepelno-technické parametre a musí spĺňať aj mnoho ďalších požiadaviek.

Výstavba nízkoenergetického domu v súčasnom období vyžaduje už v architektonickej príprave okrem požiadaviek na funkčnosť a estetickosť aj potrebnú mieru tolerancie k okolitému prostrediu v lokálnom aj globálnom poňatí. Miera ekologického vplyvu stavebnej činnosti a prevádzky budov sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu spoločnosti.

Ekologická výstavba a prevádzka

Základné kritériá ekologickej výstavby môžeme definovať z aspektu niekoľkých oblastí:

Spotreba surovín na výstavbu budov

 • efektívne využívanie surovín,
 • zohľadnenie ohraničenosti prírodných zdrojov,
 • uprednostnenie materiálov a konštrukcií s dlhou životnosťou,
 • zohľadnenie budúcej možnosti znovupoužitia výrobkov,
 • recyklácia použitých materiálov.

Cieľavedomý výber stavebných materiálov

 • uprednostnenie obnoviteľných surovín,
 • použitie materiálov s minimálnou energetickou spotrebou a minimálnym zaťažením životného prostredia pri ich získavaní, spracovaní, preprave a pri výstavbe,
 • uprednostnenie materiálov, pri získavaní ktorých sa nepoškodzuje krajina.

–>
Využívanie, prevádzka a údržba budov s ekologicky šetrnými prístupmi 

 • minimálna energetická spotreba na výrobu tepla, prevádzku spotrebičov a na osvetlenie,
 • uprednostnenie obnoviteľných zdrojov energie a postupné nahrádzanie fosílnych palív,
 • uprednostnenie materiálov a konštrukcií, ktoré sú nenáročné na výrobu a údržbu.

Vylúčenie znečisťovania povrchových a podzemných vôd

 • nepoužívanie materiálov, ktoré sa po použití musia odstraňovať v spaľovniach alebo ukladať na skládkach a predstavujú vysoké riziko znečistenia,
 • spotreba minimálneho množstva pitnej vody,
 • produkovanie minimálne znečistenej odpadovej vody,
 • minimálne utesnenie voľných plôch spevnením.

Vylúčenie zaťažovania ovzdušia a klímy

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste • použitie materiálov s minimálnym vplyvom na skleníkový efekt a poškodzovanie ozónovej vrstvy,
 • uprednostňovanie spaľovacích zariadení s minimálnou emisiou škodlivín,
 • obmedzenie použitia materiálov uvoľňujúcich škodliviny.

Šetrný prístup ku krajine a ochrana prírodného ekosystému

 • minimalizácia záberu pôdy a zásahov do krajiny,
 • minimalizácia výkopov a presunu pôdy,
 • zachovanie rôznorodosti druhov a ochrana miestnej vegetácie a fauny,
 • používanie dorastajúcich surovín (napr. dreva) pochádzajúcich z trvalo udržateľného hospodárstva a produkcie.

Ochrana ľudského zdravia

 • vylúčenie zaťažovania ľudského organizmu škodlivinami, nebezpečnými žiareniami a hlukom,
 • nepoužívanie materiálov s karcinogénnymi, mutagénnymi, teratogénnymi a toxickými účinkami,
 • nepoužívanie materiálov s vysokým alergickým potenciálom.

S ekologickou výstavbou sa v praxi spája aj množstvo iných východísk, napríklad riešenie problému globalizovanej  uniformnej architektúry a znovuoživenie väzby na historické, kultúrne a sociálne kontexty výstavby a bývania, ale aj životný postoj a životný štýl charakterizovaný celkovou väčšou mierou skromnosti a šetrnosti.

Z knihy Ing. Arch. Eugena Nagya: Nízkoenergetický ekologický dom, vydavateľstvo Jaga group, Bratislava 2002.
Pripravil Dušan Brindza
Foto: Ekonomické stavby

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.