Úspory použitím slnečných kolektorov

uspory pouzitim slnecnych kolektorov

Solárnymi systémami nie je možné vykurovať v pravom slova zmysle, ale iba podporiť sezónne vykurovanie. Počiatočne vložené finančné prostriedky do solárneho systému sú pomerne vysoké. Solárny systém pre jeden rodinný dom stojí približne 4 000 až 6 000 eur vrátane DPH. Jeho návratnosť sa však prejaví už v priebehu niekoľkých rokov.

Konečnú výšku solárnej zostavy ovplyvňuje najmä materiál a zhotovenie zásobníka na ohrev vody či počet kolektorov. Cena sa líši aj podľa toho, či sa bude solárny systém používať len na ohrev vody alebo aj na podporu vykurovania. Pri hodnotení solárneho systému nie je podstatná ani tak finančná ako skôr energetická návratnosť. Teda čas, za ktorý kolektor vyprodukuje také množstvo energie, aké potrebuje na jeho výrobu. Vďaka nevyčerpateľnosti a vysokej účinnosti slnečnej energie sa investície vložené do solárneho zariadenia vrátia už v priebehu troch rokov. Okrem toho tento systém predlžuje životnosť kotla viac ako dvojnásobne, takže opäť šetríme. Najväčší význam majú solárne systémy v nízkoenergetických domoch s ročnou spotrebou tepla od 30 až 50 kWh/m2 za rok. V kombinácii s nízkoteplotnými vykurovacími systémami sa ich prednosti ešte zvyšujú. Prednosťou solárnych systémov je možnosť ich využívania na ohrev vody. Dokážu totiž zabezpečiť až 70 % teplej vody pre domácnosť počas roka. V období od mája do septembra, keď je u nás najviac slnečného svitu, solárne systémy plne pokrývajú spotrebu teplej vody.

Rodinný dom

Zoberme si jednoduchý príklad využitia slnečnej energie na prípravu ohriatej pitnej vody v rodinnom dome so štyrmi obyvateľmi a s priemernou dennou potrebou 200 litrov. Pri použití solárneho systému – plochého solárneho kolektora s plochou 2 m2 a zásobníka na ohriatu pitnú vodu – bude na prípravu ohriatej pitnej vody v tomto objekte postačovať zostava dvoch solárnych kolektorov a 300-litrového zásobníka. V prípade, že pri menej slnečných dňoch je množstvo energie zo slnka nepostačujúce, zdroj tepla – kotol – dohreje vodu v zásobníku na požadovanú teplotu. Technicky jednoduché a funkčné riešenie, odskúšané v praxi aj v našich podmienkach. Aká je úspora? Je predpoklad, že priemerná ročná úspora pri takomto dome je asi 38 % energie, ktorú by sme inak museli dodať iným druhom palív. Ak by sme zvýšili celkovú plochu kolektorov na 6 m2, stúpne predpokladaná ročná úspora energie na približne 50 %. Ekologický prínos takého solárneho zariadenia je ročná úspora emisií CO2 približne 1 300 kg. Inak povedané, ak by sme na prípravu ohriatej pitnej vody využívali len fosílny zdroj energie, napríklad kotol na plyn, uniklo by za rok do ovzdušia o 1 300 kg CO2 viac.
–>
Bytový dom
Ak je bytový dom pripojený na centrálny zdroj tepla v rámci sídliska, možno v ňom využiť solárnu energiu na prípravu teplej vodyvody. Predpokladajme, že v bytovom dome býva 90 obyvateľov a denne spotrebujú približne 3 000 litrov ohriatej pitnej vody. Zostava solárneho systému by v takomto prípade obsahovala solárne kolektory s celkovou plochou 30 m2 a dva zásobníky, každý s objemom 825 litrov. Pri značnej dennej spotrebe ohriatej pitnej vody by uskladňovanie veľkého objemu vody v zásobníkoch bolo neekonomické a stúplo by riziko vzniku nebezpečných legionel. V zásobníku je preto špeciálna antikorová rúra, ktorá slúžila na prietokový ohrev pitnej vody energiou naakumulovanou zo slnka. Studená pitná voda sa tak ohrieva len vtedy, keď sa v objekte práve odoberá. Voda sa následne dohrieva teplom z centrálneho zdroja. Technicky jednoduché riešenie je odskúšané aj v našich klimatických podmienkach. Predpoklad ročnej úspory energie pri takto navrhnutom systéme je približne 35 % a do ovzdušia unikne o približne 5 850 kg CO2
menej.

Z pohľadu návratnosti investície do solárneho zariadenia môžeme hovoriť o rozpätí 10 až 15 rokov pri dnešnej cene tepla. Ak sa však pozrieme na dosah na životné prostredie, v ktorom všetci žijeme, môžeme smelo povedať, že návratnosť tejto investície je ihneď.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteText: Ing. Lenka Kučeráková, HERZ
Foto: HERZ, Protherm, Vaillant Group Slovakia, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.