Odvodňovací systém
Galéria (6)

Odvodňovací systém

Strešná konštrukcia má byť navrhnutá tak, aby bol zabezpečený plynulý odtok vodných zrážok. Na zabezpečenie tejto funkcie slúži odvodňovací systém. Odvodňovací systém odvádza dažďovú vodu a vodu z topiaceho sa snehu a ľadu z povrchu strešnej konštrukcie tak, aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu, k ohrozovaniu bezpečnosti ľudí a trvanlivosti priľahlých konštrukcií.

Galéria

Výber systému
Strešné odvodňovacie systémy, ktoré sú dostupné na našom trhu, sú v ponuke v rôznych druhoch a tvaroch. U nás sa predávajú odvodňovacie systémy v kompletnom sortimente výrobkov, či už z hľadiska rozmerového, alebo tvarového. Každý systém  pozostáva zo žľabových  hákov, žľabov, žľabových čiel, žľabových rohov, žľabových kotlíkov, zvodov, zvodových kolien, odskokových kolien, zvodových objímok, žľabových dilatácií a žľabových spojok pri PVC  systémoch. Renomovaní výrobcovia majú systémy dopracované do najmenších detailov a v ponuke majú ochranu žľabov pred listami, prechodové tvarovky, špeciálne medzikusy na zachytávanie dažďovej vody, systém otočných hákov, balkónové zástrčné žľaby, odbočky zvodov a  rôzne iné doplnky.

Jednotlivé dielce systému od jedného výrobcu na seba presne nadväzujú, zapadajú do seba, a tak uľahčujú remeselníkom montáž. Všetky tieto prvky sa dodávajú v bežných rozmeroch. Ak sa vyskytne potreba atypického výrobku, treba ho nechať špeciálne vyrobiť, a to z rovnakého materiálu s príslušnou povrchovou úpravou.

Žľaby
Rozdeľujeme ich podľa tvaru a umiestnenia v zmysle STN 73 3610. Podľa tvaru môžu byť polkruhové, štvrťkruhové, štvorhranné, lichobežníkové a iné, napríklad trojuholníkové, eliptické a pod. Podľa umiestnenia môžu byť žľaby pododkvapové, nástrešné, nadrímsové, medzistrešné, zaatikové a zvláštne, napríklad prevodové. Od umiestnenia žľabov sa odvíja aj ich sklon. Sklon pododkvapových a nadodkvapových nástrešných žľabov musí byť najmenej 0,5 % = 5 mm/m (spád 1 : 200). Nadrímsové žľaby musia mať spád najmenej 1 : 150, čo je 0,66 % = 6,6 mm/m. Medzistrešné a zaatikové žľaby majú mať spád najmenej – 1:100 (1 % = 10 mm/m).

Materiál
Pri návrhu stojí investor alebo budúci užívateľ pred otázkou týkajúcou sa nielen polohy a tvaru žľabov a zvodov, ale aj použitého materiálu, od ktorého sa následne odvíja cena, životnosť a údržba celého odvodňovacieho systému. Odvodňovacie systémy používané u nás môžeme rozdeliť na dve veľké skupiny. Prvou skupinou sú plastové a druhou kovové odvodňovacie systémy.

Plastový odvodňovací systém
Pomocou zberača dažďovej vody môžeme aj pri plastových systémoch zachytiť vodu z dažďového zvodu, uskladniť ju v nádrži a použiť na polievanie záhrady.

Odvodňovací systém vyrobený z PVC, ktorý je bezúdržbový, stabilný pri UV-žiarení a ktorý umožňuje rýchlu a ľahkú montáž bez použitia špeciálneho náradia. Výrobca garantuje odolnosť proti mrazu a na farebnosť a tvar poskytuje záruku 25 rokov.

Vyrába sa v troch veľkostiach a u nás sú dostupné tieto systémy až v piatich farebných vyhotoveniach. Pozostáva zo žľabov, zvodov a kompletného príslušenstva, potrebného na realizáciu odvodňovacieho systému. Veľkú pozornosť treba venovať dilatáciám. Svojimi prefabrikátmi systém nemôže vyriešiť všetky detaily príliš komplikovanej strechy. Pri zložitých a atypických strešných konštrukciách môže dochádzať k problémom z dôvodu chýbajúcich prvkov, ktoré nie je vždy možné prispôsobiť aktuálnym potrebám.

Kovový odvodňovací systém
Z pozinkovaného plechu
Ide o oceľový plech obojstranne chránený tenkou vrstvou zinku. Životnosť pozinkovaného systému bez ochranných opatrení je v závislosti od miesta použitia a hlavne spôsobu realizácie od 7 do 20 rokov. Vďaka svojej cene a dobrej spracovateľnosti materiálu sa používa najviac. Lokálne poškodenia a škrabance nemajú vplyv na jeho funkčnosť a životnosť, pretože pozinkovaný systém sa spravidla upravuje nátermi. Nimi možno jeho životnosť značne predĺžiť. Jednotlivé žľaby z pozinkovaného plechu sa spájajú kombináciou spájkovania a nitovania. Pri montáži je potrebné špeciálne klampiarske náradie.
–>
Pozinkovaný farbený plech
Základom odvodňovacieho systému je oceľový žiarovo pozinkovaný plech s obojstrannou ochrannou a farebnou vrstvou. Zvyčajne ju tvorí náter z polyesteru (PES) alebo polyuretánu (PUR). Výrobcovia ponúkajú až 10 základných farebných odtieňov. Iné farebné odtiene sú už s prirážkou a čas dodania je dlhší. Tento systém sa radí k bezúdržbovým. Životnosť farbených pozinkovaných výrobkov je v rozmedzí 20 až 40 rokov, pričom výrobcovia na ne dávajú záruku 15 rokov. Žľaby sa spájajú nitovaním so silikónovým pretmelením spojov. Tmelené spoje sú asi najslabším článkom celého systému. Počas realizácie sú výrobky chránené fóliou, ktorú je potrebné odstrániť do 14 dní. Fólia neskôr zdegraduje a odstrániť  sa dá len veľmi ťažko. Pri poškodení povrchovej úpravy počas dopravy a montáže sa používajú opravné farby a spreje.

Hliník

Hliníkový plech s farebnou povrchovou úpravou vypaľovaním, zabezpečuje bezúdržbovosť celého systému. Farebná úprava vytvára predpoklady pre dlhodobú funkčnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom. Životnosť upraveného hliníkového plechu je 50 až 70 rokov. Žľaby sa navzájom spájajú nitovaním a silikónovým tmelom. Počas realizácie platia tie isté opatrenia a obmedzenia ako pre farbený pozinkovaný systém.

Meď
Je to tradičný materiál zo zliatiny medi a zinku (Cu-Zn). Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam sa na strešné klampiarske konštrukcie používa od nepamäti. Klampiarske prvky z medeného plechu sa ľahko spracúvajú, čo má vplyv na jednoduchšiu a rýchlejšiu realizáciu. Meď patrí medzi bezúdržbové materiály. V dôsledku vrstvy oxidov medi, ktorá sa vytvára na povrchu, nepotrebujú výrobky z medi žiadnu povrchovú úpravu. Životnosť medených odkvapov je 60 až 90 rokov. Jednotlivé prvky žľabov sa navzájom spájajú nitovaním a cínovaním.

Titánzinok
Je to jednovrstvový masívny farebný kov, zliatina zinku, medi a titánu. V dôsledku poveternostných vplyvov sa na povrchu niekoľkostupňovou reakciou zinku vytvára patina, ochranná vrstva, ktorá zabraňuje ďalšej degradácii plechu. Bezúdržbové titánzinkové odvodňovacie konštrukcie sa vyznačujú vysokou mechanickou odolnosťou, stálfarebnosťou a dlhou životnosťou asi 80 až 100 rokov. Jednotlivé prvky z titánzinku možno navzájom spájkovať i nitovať. Nevýhodou titánzinku je jeho horšia spracovateľnosť pri nízkych teplotách, s ktorou si však skúsené realizačné firmy dokážu poradiť. Okrem lesklého vyhotovenia sú k dispozícii aj viaceré farebné odtiene.

Antikorová oceľ
Základom systému je pocínovaná antikorová oceľ. Napriek tomu, že systém je u nás dostupný, nie je ešte zaužívaný a rozšírený. Patrí medzi bezúdržbové materiály so životnosťou 50 až 70 rokov. Jednotlivé prvky sa spájajú nitovaním a cínovaním.

Z materiálov bez povrchovej úpravy možno zrealizovať bez problémov všetky atypické výrobky a atypické prvky. Skúsený klampiar dokáže vyrobiť, resp. oplechovať každý detail. Pri prvkoch s povrchovou úpravou môžu nastať problémy pri nepravých uhloch, oblúkoch, viacuholníkových pôdorysoch a podobných členitých tvaroch. Pri každej nešetrnej manipulácii môže dôjsť k poškodeniu ochrannej povrchovej úpravy. Vodotesný spoj plechov závisí od životnosti tmelenia.

Text: Ing. Eduard Jamrich, Predseda Cechu strechárov Slovenska podľa STN 73 1901 – Navrhovanie striech, STN 73 3610 – Klampiarske práce stavebné a podkladov firiem Lindab, Plastmo, Rheinzink, TOR
Foto: autor, Stanislav Botur, Bramac, KJG, Kloeber, Marley, Rheinzink

  1. broš Michal says:

    Dobrý den.Prosim Vás o radu,kúpil som pozink.fareb.odvodnovací system KJG a neviem ako mám
    spojiť čela do žlabov a spojiť žlaby,neviem aký tmel mam použiť pri spajaní alebo su iné materiály
    za skorú informaciu Vám ďakujem

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.