Ako upraviť piecku slepým ťahom
Galéria (33)

Ako upraviť piecku slepým ťahom

Teraz už „petríka“ málo používame v obytných priestoroch, ale chalupárom, „mešterom“ v dielni či inde robí stále dobrú službu.

Galéria

Úprava piecky slepým ťahom - 01_VladimirInstitoirsIngArch_PecKachlePeterky
Úprava piecky slepým ťahom - 03_VladimirInstitoirsIngArch_PecKachlePeterky
Úprava piecky slepým ťahom - 05_VladimirInstitoirsIngArch_PecKachlePeterky
Úprava piecky slepým ťahom - 06_VladimirInstitoirsIngArch_PecKachlePeterky
Úprava piecky slepým ťahom - 08_VladimirInstitoirsIngArch_PecKachlePeterky
Úprava piecky slepým ťahom - 09_VladimirInstitoirsIngArch_PecKachlePeterky
Úprava piecky slepým ťahom - 10_VladimirInstitoirsIngArch_PecKachlePeterky
Úprava piecky slepým ťahom - 11_VladimirInstitoirsIngArch_PecKachlePeterky

Populárny a lacný spotrebič, tzv. peterky, patrí asi k najrozšírenejším československým transportným pieckam.

Upravená piecka má teraz väčší výkon aj účinnosť.

Pomer cena – výkon – kvalita je veľmi priaznivý. Nevýhodou tejto piecočky je však malá účinnosť, iba 77 %. Okrem toho má väčšina transportných spotrebičov len zadný, prípadne horný vývod spalín. Niekedy však potrebujeme aj odvod spalín vpravo či vľavo. Ja som si svoje dielenské peterky upravil navýšením výkonu a otočením vývodu spalín. Otočením vývodu som získal asi 30 cm priestoru, čo niekedy môže byť dôležité. Okrem toho sa teraz môžem pozerať aj do ohníka, lebo som na piecku prirobil dvierka so zasklením.

UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: ++++

ČAS: 3 dni

NÁKLADY: do 190 €

ĽUDIA: 1

OBDOBIE: I – XII

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁLY 183 €

• kachle peterky 0 €
starší nález (v našom prípade), podarúnok alebo bazár
• dvierka so sklom 40 €
náhradný diel z firmy Thorma, Fiľakovo
• komínové rúry 55 €
priemer 200 mm, dĺžka 150 cm a viečko
• žiarobetón 2 €
(7 €/5 kg, 35 €/25 kg)
• šamotové platne 50 €
hrúbka 3 cm podľa plochy a váhy zameranej v piecke

• šamotová vymazávacia hmota, 2 kg 5 €
nity, skrutky, rezný kotúč
• rúra s klapkou 15 €
patrí medzi prvky, ktoré užívateľ musí dokúpiť aj k novej peci
• dymovodné rúry a kolená 19,60 €*
priemer 120 mm (3,60 €/1 m, hrúbka plechu 0,5 mm); 2 kolená (3,50 €/ks), plechový medzikus (0,60 €/ks), ružica (1,20 €/ks)
• tesniace povrazce a lepidlo 8 €
• drobný materiál 8 €

*Rozpočet na zapojenie spotrebiča podľa potreby nerátame do ceny úpravy spotrebiča.

POSTUP PRÁCE

Ako upraviť dielenskú piecku tak, aby lepšie hriala?

Staré peterky v nálezovom stave. Prehorená šamotová výplň, uvoľnené hrdlo odvodu spalín, malé dvierka na prikladanie uhlia. Foto Vladimír Institoris

Prevŕtame skrutky držiace horný diel. Práca si vyžaduje zručnosť, vŕtačku treba držať tak, aby sme vyvŕtavali skrutku. Foto Vladimír Institoris

Snímeme kryt a veľmi opatrne osekáme starý šamot. Kladivkom jemne udierame na plochy, kým neprasknú. Kúsky vyberieme. Foto Vladimír Institoris

Miesto budúcich dvierok a budúceho hrdla na odvod spalín prelepíme papierovou páskou. Vyznačíme rez a vyrežeme uhlovou brúskou. Foto Vladimír Institoris

Nové dvierka budú nižšie, preto je potrebné nahradiť chýbajúci plášť plechom. Použijeme plech hrubý 1 mm. Foto Vladimír Institoris

Rezanie plechu Ručné rezanie je náročné. Preto použijeme jednoduchú pomôcku zo svoriek a drevenej šablóny. Foto Vladimír Institoris

Transportné držadlo Pôvodný zadný otvor po dymovom hrdle zaslepíme plechom a zanitujeme. Lepšie by boli skrutky s podložkami. Foto Vladimír Institoris

Dymové hrdlo očistíme od hrdze, obrúsime a prilepíme samolepiaci tesniaci povrazec. Priskrutkujeme ho cez veľké podložky. Foto Vladimír Institoris

Na hrdle zaslepíme pôvodné otvory vyhorenej klapky pomocou skrutiek a podložiek. Nová klapka bude na potrubí dymovodu. Foto Vladimír Institoris

Očistíme rám roštu. Je poškodený, ale to nič. Utriasací mechanizmus na spaľovanie uhlia nepotrebujeme, lebo budeme kúriť drevom. Foto Vladimír Institoris

Pri ráme spodných dvierok namiesto šamotovej výmurovky použijeme žiarobetón. Uložíme dilatačné pásy z lepenky a spodok obetónujeme. Foto Vladimír Institoris

Zo sklenej tkaniny Do kútov vložíme dilatačné prúžky. Šamot sa teplom rozťahuje inak ako kovy. Mohol by prasknúť a vydrobiť sa. Foto Vladimír Institoris

Šamotové tvarovky treba vyrezať tak, aby v žiadnom prípade nemohli prepadnúť do vnútra ohniska. Každá drží každú. Foto Vladimír Institoris

Najťažšie je vyrobiť tzv. deflektor. V našom prípade je v atypickej bočnej – šikmej polohe, vytvára takmer sférický tvar. Foto Vladimír Institoris

Deflektor nemá celkom správnu polohu. Preto je v ňom výrez 5 × 5 cm na vyrovnanie prierezov dymového hrdla a priestoru za deflektorom. Foto Vladimír Institoris

V hornej časti pri deflektore tiež použijeme žiarobetón. Skrutky čelného plechu sú omotané drôtom. Pôsobí ako kotva a armatúra. Foto Vladimír Institoris

Vybetónovaný vrch Pri ohybe plechov je ešte miesto na montáž horného krytu. Okraje pri dvierkach sú vymazané šamotovou maltou. Foto Vladimír Institoris

Pripravujeme uholníčky na pripevnenie slepého ťahu a vyskúšame, ako sa budú hodiť ku „klobúku“ pece z rúry. Foto Vladimír Institoris

Pôvodné príchytky – kotvy horného krytu boli už hrdzavé a nedali sa použiť. Preto sú tu veľké a hrubé podložky (Ø30 × 2 mm). Foto Vladimír Institoris

Po utiahnutí horného krytu pomocou spodných aj vrchných podložiek vymažeme priestor pod ním šamotovou hmotou. Foto Vladimír Institoris

Po vymazaní zahladíme hrany mokrým štetcom. Podobne sme postupovali aj pri upevňovaní šamotových dosák výstelky ohniska. Foto Vladimír Institoris

Sedlo vrchného krytu obrúsime a prilepíme tesniaci povrazec hrubý 8 mm. „Klobúk“ slepého ťahu priskrutkujeme k piecke. Foto Vladimír Institoris

Tesniace viečko slepého ťahu má síce zamontované tesnenie, ale pridáme ešte jedno na styčnej ploche viečka a hrany rúry. Foto Vladimír Institoris

Slepý ťah dosahoval slušný výkon, ale bolo možné ho ešte navýšiť o 40 cm. Po namontovaní posledného nadstavca má výšku 115 cm. Foto Vladimír Institoris

Pôvodná škrtiaca klapka už bola vyhorená, preto ju nahradíme potrubnou. Tá sa môže voľne pretáčať, čo je nebezpečné. Foto Vladimír Institoris

Doraz na potrubnej klapke Vyhotovíme ho z užších skrutiek na hranici maximálneho a minimálneho prietoku spalín. Foto Vladimír Institoris

Spotrebič k rúre priskrutkujeme. Skrutka znemožní náhle vypadnutie potrubia. Za klapku namontujeme ďalšie potrubia. Foto Vladimír Institoris

Pripojíme piecku ku komínu. Môžeme to urobiť pomocou tenkostenných dymovodných rúr, ktoré sú lacnejšie ako hrubostenné. Foto Vladimír Institoris

Ostáva len nasadiť dvierka s bezpečnostným pákovým uzáverom a piecku vyskúšať. Foto Vladimír Institoris

Skúška piecky Výhodnejšie je založiť oheň spôsobom zhora – vydrží horieť dlhšie, asi 45 minút. Foto Vladimír Institoris

Upravené peterky v prevádzke Horenie má byť pokojné, pomalé a úsporné, ale nie dymiace. (Pozrite si aj rady o obsluhe.) Foto Vladimír Institoris

Akumulačnou stienkou pri piecke sa zbavíme prudkého sálania tepla, ktoré charakterizuje malé tenkostenné spotrebiče. Foto Vladimír Institoris

VÝROBA DEFLEKTORA

Deflektor má klesajúce ochladené spaliny nasmerovať dozadu a zároveň aj nabok. Slúži aj na to, aby pri otvorení dvierok spaliny „neprepadli“ až do miestnosti (kresba ohniska). Na prípravu preto urobíme najprv šablónu z papiera a tvar potom prekreslíme na kus 3 cm hrubého polystyrénu, ktorý vyrežeme a umiestňujeme, nakláňame nad ohniskom. Najdôležitejšie je, aby prierezová plocha priestoru za deflektorom bola stále totožná s plochou prierezu dymového hrdla. Tak sa spaliny pokojne dostanú do dymovodu a nevytvoria v zúženom mieste „zápchu“. Tu je vyhotovená budúca šamotová a betónová výplň z papiera a polystyrénu. Papier značí čistú prierezovú plochu. Veľkosť plochy z papiera ľahko vyrátame. Tak docielime skúšobnú a žiadanú proporciu vnútorného rozmeru za deflektorom. Podľa nej potom zhotovíme deflektor zo šamotu.

Dobré rady

Žiarobetón a iné hotové kachliarske zmesi miešame v presnom pomere s vodou. Zmes je tuhá, skoro až sypká. Ak by sme ale pridali viac vody, cement sa vyplaví na povrch a vnútro zmesi je chudobné, teda aj menej pevné.

Pri vypĺňaní výmurovky pod horným krytom alebo pri okrajoch dvierok je šamotová vymazávacia hmota s vodným sklom výhodnejšia ako betón, lebo je pružná.

Pri betónovaní alebo murovaní šamotu vkladáme do kútov dilatačný materiál, napríklad zo sklenenej tkaniny, z akej sa stavajú lode. Možno však použiť aj obojstrannú vlnitú lepenku. Tá síce zotlie, ale dilatačná dutina ostane.

Pripevnenie „klobúka“ (slepého ťahu). Pretože liatinový poklop má rôzne profily zo spodnej časti, bolo nutné skrátiť, resp. upraviť pripevňovacie uholníčky. Pri spájaní kovových častí nepoužívajme zvary alebo trhacie nity, lebo sú nespoľahlivé. Klasické skrutky s podložkami (pružnými) najlepšie znášajú striedavé tepelné namáhania. Pri práci s plechom používajme čo najväčšie podložky, lebo pomáhajú udržať stabilný tvar plechu.

Pripojenie k dymovodnej rúre Napriek tomu, že dymovodovú rúru možno presne a tesne nasadiť na dymové hrdlo v bočnej časti piecky, je potrebné zaistiť ju skrutkou. O nutnosti montáže tejto poistky sme už viackrát písali. Bez nej je prevádzka spotrebiča životunebezpečná. Teplotnou rozťažnosťou môže voľné spojenie povoliť, rúry sa rozpoja a priestor sa zaplní spalinami. Mnoho otráv bolo zapríčinených práve pre nedostatočne upevnené rúry.

Praktické rady pri používaní spotrebiča. Ohnisko peteriek je pomerne malé (20 × 20 × 45 cm). Zmestí sa doň asi 3 až 5 kg dreva podľa veľkosti a druhu. Oheň zapaľujeme zhora, tzv. horným horením. Pri zakurovaní je potrebné založiť spočiatku silnejší oheň. To značí, že potrebujeme asi osem triesok a pevný podpaľovač. Vzniknutý vysoký plameň rýchlo vyhučí do komína a komín chytí ťah. Zároveň sa rozbehne aj tok spalín do slepého ťahu. Založiť oheň len veľkými polenami a kúskom podpaľovača má za následok dymenie a návrat dymu do miestnosti. Studený dym si nenájde cestu do studeného komína.

Počas zakurovania má byť naplno otvorená klapka aj všetky prívody vzduchu. Asi na 5 minút si pomôžeme aj potvorením dolných dvierok. Keď sa drevo rozhorí vysokým plameňom, zavrieme spodný prívod vzduchu a priškrtíme klapku dymovodu. Nastane pomalé a úsporné horenie. Oplach skla dvierok zabezpečuje dostatok vzduchu k úspornému horeniu. Úsporné horenie možno plne využiť len ak je dymovodná rúra už zahriata asi na 50 a viac stupňov.

Rovnováha množstva prichádzajúceho vzduchu a odchádzajúcich spalín

Privádzaný vzduch a odvádzané spaliny musia byť v rovnováhe. Koľko vzduchu príde do pece, toľko spalín odíde. Klapku nemožno preto privrieť, ak je otvorený dolný prívod vzduchu. Dym neodíde a valí sa do miestnosti. Naopak, ak je uzavretý prívod vzduchu, musí byť aj klapka privretá. Ak by oheň dostával veľa vzduchu, ale mal možnosť sa silno rozblčať smerom do komína, horenie je neekologické, neúsporné a môže nastať výbuch v peci. O problematike sme už písali. V peci má horieť pomaly, voľne, nie blčať a hučať.

Dávka paliva 4 kg horí asi 2 – 3 hodiny, podľa jeho kvality. Prikladáme, až keď je v piecke len pahreba. Pred priložením otvoríme klapku dymovodu, pootvoríme dolné dvierka. Pec aj komín sa „prefúknu“. Potom zavrieme dolné dvierka a pomaly možno otvoriť veľké prikladacie dvierka. Pec je rozťahaná a otvorenými dvierkami si ťahá vzduch do komína. Ak nedodržíme tento postup, dym sa vovalí do miestnosti. Počas kúrenia prikladáme už len malé dávky paliva, asi 1 kg/h. To sú približne dve tenšie polená s rozmermi 35 × 10 × 5 cm.

Iné technické údaje. „Klobúk“ slepého ťahu dosahuje teplotu asi 80 °C. Jeho výška je 115 cm. Povrchová plocha cca 0,75 m2. Výmenník dosahuje výkon asi 1 kW. Stredne kvalitne zateplená miestnosť pri vonkajšej teplote 11 °C a vnútornej teplote 16 °C dosiahla vnútri za 30 minút 22 °C.

Stáložiarny spotrebič. Naša piecka patrí medzi tzv. trvalo horiace spotrebiče. S akumuláciou tepla nemožno rátať. Tepelný výkon sa dá predĺžiť vhodným kúrením a prikladaním. Po ostatnom priložení má spotrebič ešte výkon asi 3 hodiny. Na vylepšenie tepelnej akumulácie možno vo vzdialenosti približne 2 – 3 cm od telesa postaviť ešte akumulačnú stienku zo šamotových alebo magnezitových tehál.

Bezpečnosť prevádzky. Zapojenie tepelného spotrebiča by mal schváliť kominár alebo revízny technik komínov a mal by o tom vydať technickú správu.

Horenie v peci so slepým ťahom (vľavo) a prúdenie spalín v upravených peterkách. V upravenej peci sa privádza viac vzduchu na spaľovanie dvierkami ako roštom zdola. Dvierka (D) sú položené čo najnižšie. Nad dvierkami je ešte priestor, kde sa spaliny môžu otáčať a dostať do vývodu (V). Tento priestor sa snažíme urobiť čo najvyšší. Ak by bol nízky, pri otvorení dverí by sa dym mohol dostať do miestnosti. Spaliny vchádzajú poza deflektor do sopúcha, odkiaľ postupujú dymovodom do komína. Plocha za deflektorom, kadiaľ prúdia spaliny, má byť veľkosťou totožná s plochou (prierezom) vstupu do dymovodu. Plocha v priestore deflektora môže byť aj väčšia, asi o 20 %, ale nie viac, lebo potom už kapacitne nepostačuje. Plocha, ktorú opisujeme, je vyznačená farebne.

Slepý ťah funguje na princípe snahy teplých spalín stúpať priamo hore. Spaliny stúpajú priamo hore do valca. Tu odovzdávajú teplo, padajú a sú odsávané do komína. Deflektor či usmerňovač mierne usmerní spaliny, no i tak sa o všetko stará príroda. Ak je pec studená, spaliny nevystúpajú ihneď hore, ale sú odsaté do komína. Až keď teplota stúpne, spaliny stúpajú stále vyššie a vyššie. Zapĺňajú teplom objem valca. Valec začne byť teplý asi po 20 minútach kúrenia. Asi po 45 minútach už dosahuje povrchovú teplotu nad 60 °C. Teplota spalín idúcich do komína je asi 100 °C, čo je na úrovni úsporných spotrebičov.

Prečo boli staré spotrebiče menej hospodárne? Pôvodné peterky neboli veľmi účinné. Spaliny len narazili na kryt a odchádzali do komína. Na mieste zaústenia do komína bola ich teplota aj 250 °C, čo je strata, lebo toto teplo nenávratne zmizlo vonku. Príčina bola v tom, že pôvodný spotrebič bol málo účinný, netesný, oheň v ňom horel s hukotom. Malé netesnosti nikomu neprekážali, lebo lacného uhlia bolo dosť, ochrana ovzdušia bola témou pre disidentov a čudákov, a tak si intenzívny plameň nasával vzduch „plnými dúškami“, kde sa dalo. V peterkách bez úpravy bolo najviac vzduchu potrebného na horenie privádzaného cez rošt. Prečo? Pôvodné peterky boli na uhlie, ktoré si vyžadovalo veľký rošt. Drevo, ktorým kúrime dnes, rošt takmer nepotrebuje. Horením dreva vzniká veľmi málo popola.

Prečo spotrebiče utesňujeme? Moderné spotrebiče horia veľmi úsporne, pomaly. Niekedy vidieť, ako len jemne modrasto tlejú. Vyvinú teplo, ktoré sa takmer všetko zužitkuje. Dym – spaliny už nie sú horúce a „lenivo“ sa prevaľujú v peci, kým odídu do komína. Preto si nájdu každú netesnosť, škárku, ktorou by sa mohli dostať von z pece. V peci nie je už silný ťahový podtlak. Niekedy sa to prejaví aj pri zlom zakurovaní či nízkom atmosférickom tlaku.

Pracovné náradie

Pri práci na úprave piecky sa vám zíde uhlová brúska na kov i šamot, poprípade profesionálna píla na kameň z požičovne, murárske náčinie a dobre vybavená domáca dielňa.

Horenie v peci so slepým ťahom (vľavo) a prúdenie spalín v upravených peterkách. V upravenej peci sa privádza viac vzduchu na spaľovanie dvierkami ako roštom zdola. Dvierka (D) sú položené čo najnižšie. Nad dvierkami je ešte priestor, kde sa spaliny môžu otáčať a dostať do vývodu (V). Tento priestor sa snažíme urobiť čo najvyšší. Ak by bol nízky, pri otvorení dverí by sa dym mohol dostať do miestnosti. Spaliny vchádzajú poza deflektor do sopúcha, odkiaľ postupujú dymovodom do komína. Plocha za deflektorom, kadiaľ prúdia spaliny, má byť veľkosťou totožná s plochou (prierezom) vstupu do dymovodu. Plocha v priestore deflektora môže byť aj väčšia, asi o 20 %, ale nie viac, lebo potom už kapacitne nepostačuje. Plocha, ktorú opisujeme, je vyznačená farebne. 

Pôvodné peterky bez úpravy vypúšťali do komína veľa cenného tepla.

Moderný utesnený tepelný spotrebič zužitkuje takmer všetku energiu paliva.

Text: Ing. arch. Vladimír Institoris, PhD. Foto a kresby autor
Zdroj: časopis Urob si sám 12/2018

 1. aa says:

  Snad nikto nevyhori po takychto upravach…

 2. 3jjj says:

  úprava zaujímavá. ak som to pochopil, tak sa jedná o zväčšenie teplovýmennej plochy kachlí tým nástavcom. článok je však neprehľadný. na začiatku mala byť teória a nákres, ako ten mŕtvy ťah funguje. plnila by poisťovňa v prípade poistnej udalosti, ak majiteľ prevádzkoval necertifikované vykurovacie teleso. asi sotva

 3. Julo says:

  A my ostatní si kúpime výmenník tepla na komínovú rúru a piecku s presklením a mame hotovo

 4. Wimshurst says:

  Lepsie, ako pridavne teleso na slepy tah, je na povodne horne prikladacie viecko, nasadit aspon 1m samotovej kominovej rury a na nu urobit cca 1,5 m stocenu vyssiu ruru z plechu, ktora ma odvod spalin tesne nad kachlami.
  Jedna sa o nastavec „rocket stove“.
  Problem je, ze na tieto upravy je uz treba aj zvaracku a vediet zvarat, alebo si niekoho zohnat.
  Povodny natrubok odvodu spalin zaslepit, vnutro znova vysamotovat, je nutnost.
  Dvierka zo sklom, to je dobra ficurka.
  Na tieto upravy sa hodili lepsie ako peterky, tzv. klubovky, avsak narocnost upravy je vatsia.

 5. Karol says:

  Táto úprava pomôže spáliť aj tzv. drevoplyn uvolnený pri horení, ktorý bežne dohára v komíne. Návratku z hornej pozície by som riešil samostatnou rúrou ako sa robia raketové kamna s ocelovým sudom. Tie sú vymakané.

 6. Izidor says:

  supééér..Vladko vidiet že si sa niečo naučil od Kuznecova…slepé tahy , to je axioma…treba do komína puštat iba ochladené spaliny..a tie sa berú zo slepého tahu odspodu…vivat..teším sa tomuto článku..vážim si Ta Vladko…spolu sme už niečo popili..ale nevieš kto som..príležitostne sa povytešujeme…drž sa …a sex nezanedbávaj:-)))

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje