Back to the article Ako upraviť piecku slepým ťahom 1 / 32

Staré peterky v nálezovom stave. Prehorená šamotová výplň, uvoľnené hrdlo odvodu spalín, malé dvierka na prikladanie uhlia. Foto Vladimír Institoris