image 35567 25 v1
Galéria (22)

Montáž tesniaceho pásu po obvode komína

Strecha, to nie je len krytina a jej ukladanie. Keď už máme základnú krytinu uloženú na streche, nastáva finálna práca – dôkladne zhotoviť všetky detaily, lebo každé vážne poškodenie sa začína drobnými netesnosťami, ktoré si spočiatku ťažko všimneme.

Galéria

Montáž tesniaceho pásu
Montáž tesniaceho pásu
Montáž tesniaceho pásu
Montáž tesniaceho pásu
Montáž tesniaceho pásu
Montáž tesniaceho pásu
Montáž tesniaceho pásu
Montáž tesniaceho pásu

UROB SI SÁM

náročnosť: +++
čas: 4 hodiny
náklady: do 150 €
ľudia: 1
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 150 €
(na bežný komín)
 tesniaci komínový pás
napr. Tondach Tuning, šírka 280 mm (115,32 €/5 m kotúč)
 krycia lišta
obojstranná, červená/hnedá, čierna/titánzinok (6,08 €/1,5 m)
tesniaci silikón
napr. Klampiarsky tmel (3,20 €/310 ml)
 spojovací materiál
 tesniace skrutky, rozperky

NÁRADIE
 odlamovací nôž
• ceruzka
 nožnice na plech
 kliešte
 akumulačný skrutkovač
 aplikačná pištoľ
 bezpečnostné laná
 rebrík
 plastová fólia
• polystyrénové hladidlo 

PRACOVNÝ POSTUP

1. DĹŽKA PÁSU
Dĺžka tesniaceho pásu okolo prednej strany komína sa určí ako súčet šírky prednej strany komína a 2-centimetrového presahu na každej strane komína. 

2. OHNUTIE PRESAHU
Presah tesniaceho pásu 2 cm na obidvoch hranách komína ohneme smerom nahor. 

3. NALEPENIE NA PREDOK
Z tesniaceho pásu stiahneme ochrannú fóliu, pás nalepíme na prednú stranu komína a na priľahlú škridlu. Dôkladne ho pritlačíme. 

4. DĹŽKA NA BOKOCH
Spočítame dĺžku spodného okraja už nalepeného tesniaceho pásu a dĺžku komína, a ešte pridáme 25 cm na vrchnú časť za komínom. Po vymeraní pás odrežeme. 

5. VODNÁ DRÁŽKA
Zohnutím tesniaceho pásu približne v strede jeho šírky vytvoríme líniu zlomu a vodnú drážku.

6. NALEPENIE NA BOKY
Z pásu odstránime ochrannú fóliu a nalepíme ho zvislo na bočnú stranu (od spodného okraja spredu). Pás dobre pritlačíme na komín a okolitú škridlu. 

7. ZREZANIE PRESAHU
Presahujúcu bočnú časť tesniaceho pásu na prednej hrane komína zrežeme tak, aby po prelepení a zahnutí vznikol presah aspoň 2 cm za hranu komína. 

8. ZLEPENIE PRESAHOV
Presahy pásov so šírkou minimálne 2 cm vzájomne zlepíme a zahneme. 

9. PEVNÝ SPOJ
Zlepené presahujúce bočné časti tesniaceho pásu dôkladne stlačíme pomocou klieští.

10. ZADNÝ PRESAH PÁSU
Prečnievajúci pás sa na zadnej hrane komína (v mieste úžľabia) narežeme rovnobežne so zvislou hranou až po škridlu a prilepíme ho na škridlu. 

11. DODATOČNÉ UTESNENIE
Miesto styku tesniacej pásky nalepenej na komín a škridly prelepíme malým kusom tesniaceho pásu. 

12. KOMÍNOVÉ ÚŽĽABIE
Dĺžka pásu komínového úžľabia je šírka zadnej strany komína zväčšená o šírky už nalepených tesniacich pásov na obidvoch bočných stranách komína. 

13. LÍNIA ZLOMU
Priložením pásu na zadnú stranu komína a jeho následným zohnutím približne v strede šírky vytvoríme líniu zlomu. 

14. NAREZANIE PRESAHOV
Pás narežeme rovnobežne s hranou až po spojnicu komína so škridlou tak, aby vznikol presah pásu siahajúci minimálne 2 cm za hranu komína na každej strane. 

15. NALEPENIE NA KOMÍN
Z hornej polovice pásu odstránime ochrannú fóliu a pás nalepíme na komín. Presah zvislého pásu nalepíme na bočnú hranu komína a na škridlu. 

16. LEPENIE NA ŠKRIDLU
Následne odstránime ochrannú fóliu zo zvyšnej polovice tesniaceho pásu a ten nalepíme na škridlu. Dôkladne ho pritlačíme. 

17. ROZŠÍRENIE
Podľa potreby možno rozšíriť komínové úžľabie napojením nového tesniaceho pásu. 

18. KRYCIA LIŠTA
Tesniaci pás ukončíme pomocou krycích líšt. Začneme opäť na prednej strane komína. Presah je 1 cm pri každej bočnej strane. 

19. PRIPEVNENIE LIŠTY
Lištu si pripevníme na komín pomocou tesniacich skrutiek a rozperiek tak, aby profilovaná hrana ležiaca hore prekryla tesniaci pás. 

20. SKRÁTENIE LIŠTY
Lištu odstrihneme nožnicami na plech rovnobežne so zvislou hranou komína. Presahy krycích líšt na hranách komína zahneme a pomocou klieští dôkladne spojíme. 

21. TESNIACI SILIKÓN
Medzeru medzi lištou a komínom vyplníme tesniacim silikónom. Silikón po aplikácii pomocou aplikačnej pištole vyhladíme prstom navlhčeným v mydlovej vode. 

ODBORNÍK RADÍ
Pre obojstrannú použiteľnosť krycej lišty treba dbať na to, aby jej horná zahnutá profilovaná strana odstávala od komína. Tak ju možno dobre utesniť dostatočným množstvom silikónového tmelu.

dobré rady

STAVEBNÁ PREDPRÍPRAVA
Pred aplikáciou tesniaceho pásu okolo komína musí byť podklad suchý a bez prachu. Nad prienikom komína cez strechu má byť odvodňovací žliabok z fólie alebo plechu. Prienik komína musí byť zaistený proti prenikaniu vody golierom zo strešnej fólie. Všetky škridly okolo komína musia byť prichytené. V oblasti úžľabia a po bokoch komína musí byť priestor voľne dostupný. Teplota by mala byť pri lepení tesniaceho pásu minimálne +8 °C.

PRESAH UKONČOVACÍCH LÍŠT
Lištu odstrihnite na šírku komína, ku ktorej pripočítate približne 1 cm na každú stranu. Prečnievajúce okraje sa ohnú kolmo nahor.

LÍNIA ZLOMU
Pás prehnite v polovici jeho šírky. Línia zlomu, resp. preloženia tesniaceho pásu má ležať na najvyšších bodoch škridiel.

Text: Stanislav Botur podľa podkladov firmy Tondach
Foto, realizácia: Tondach
Zdroj: časopis Urob si sám 7/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. Leuška-staviteľka. says:

    Kde je inšpektorát práce? Kam pozerá inšpektor BOZP? Čo je to za stredovek pracujúci so železom na streche a BEZ RUKAVÍC? Pokutu okamžite a ..takú, aby si dotyčný a jeho zamestnávateľ si to zapamätali na dlho-dlho. Pracovať treba len v OPP – v rukavičkách. Nič osobného.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje