/ Dom / Strecha /

Čo s nefunkčným žľabom na streche I.

co s nefunkcnym zlabom na streche i.

Dobrá gazdiná pre pierko aj plot preskočí. Dobrý hospodár zas, čo najskôr po zime skontroluje žľaby a zvody!  Parafráza známeho slovenského príslovia, ako stvorená pre jarné obdobie, ktoré by mali rozumní majitelia domov využiť nielen na opravu a úpravu svojho obydlia a záhrady, ale aj strechy.


Jeseň a po nej aj zima, nám vie často pripraviť nemilé prekvapenia, ktoré objavíme až na jar. Často však býva už neskoro – voda zo strechy nám zateká pod ňu, vlhne murivo pri odkvape, v horšom prípade máme podmáčané základy, skracuje sa životnosť stavby. Vlhkosť muriva a omietok privoláva lišajníky, machy a plesne a ohrozuje naše zdravie.  Skoré odhalenie porúch strechy a jej odvodňovacieho systému nám pomôže eliminovať poškodenie včas a ušetriť tým náš čas a financie.

Ako postupovať pri revízii strechy alebo 10 odporúčaní od odborníkov

  1. Preveríme stav strešnej krytiny.
  2. Dôkladne prezrieme podkrovie domu, či tam nezateká zo strechy, nie je poškodená izolácia, krov alebo či dokonca na drevených častiach nevzniká pleseň či huby.
  3. Prezrieme aj oplechovanie strešných prvkov a prienikov, ako sú komíny, prieduchy, svetlíky, vikiere, strešné okná, strešné výlezy, úžľabia atď.
  4. Vyčistíme plechy okolo týchto konštrukcií, aby tade mohla voda bezchybne odtekať.
  5. Preskúmame odkvapy, žľaby a zvody. Dáme pozor hlavne na prehnuté žľaby, pokrivené nosné háky, skorodovanie, tesnosť jednotlivých dielov, mriežky, sitká a lapače.
  6. Žľaby vyčistíme mechanicky – pomocou škrabky alebo tlakom vody zo záhradnej hadice.
  7. Pri starých pozinkovaných plechoch dáme pozor na začínajúcu alebo prebiehajúcu koróziu. V takom prípade ich natrieme, prípadne nahradíme skorodovanú časť novou časťou. Pri plastových odkvapoch preveríme praskliny, ktoré mohli vzniknúť vplyvom mrazu a opravíme ich alebo vymeníme za nové.
  8. Skontrololujeme tesnenie a kvalitu náterov i spojov.
  9. Zosumarizujeme rozsah poškodení. Následne urobíme predbežnú cenovú kalkuláciu opravy a určíme, akým spôsobom vykonáme opravy, ako aj to, či si opravy zabezpečíme sami alebo zavoláme remeselníkov.
  10. Revíziu je potrebné vykonávať minimálne raz do roka. Optimálne by bolo dvakrát, a to tesne pred zimou a následne hneď po jej skončení.

Zanesený žľab a úžľabie
Najčastejším materiálom, ktorý upcháva odkvapové žľaby a úžľabia, ak nie sú vybavené drôteným chráničom, je malta, ktorá vypadáva z lôžka tradičnej škridlovej krytiny, mach a lístie. Zachytáva sa tam aj prach a peľ rastlín. Voda v takých žľaboch odteká slabo alebo neodteká vôbec, zvlhčuje okolité murivo a spôsobuje koróziu materiálu, až časom žľaby úplne znehodnotí. 

Čistíme ich pomocou škrabky, provizórnej lopatky z plechu, dlátom alebo skrutkovačom. Počas tohto úkonu kontrolujeme tiež, či plech žľabu nie je zhrdzavený. 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePovolený spoj 
Jednotlivé diely starších plechových žľabov sa nasadzujú do seba, sú prekryté o 25 až 40 mm. Spoje tvorí rad nitov utesnených spájkou alebo letovaných, ale môžu sa spájať i špeciálnymi tmelmi. 

Ak na žľabe povolí niektorý z letovaných spojov, voda neodteká do
zvodu, ale preteká cez škáru a zmáča omietku. Oprava letovaním neprichádza do úvahy. Môžeme sa pokúsiť len o napojenie žľabu nitmi, ale až po jeho demontovaní z hákov.  Najjednoduchšie bude škáru vyplniť silikónovým tmelom zo špecializovanej predajne a natlačiť ho aj do štrbiny z vnútornej strany. Časom sa však môže stať, že vplyvom zmeny teplôt a koróziou sa časti opäť oddelia. Po zatuhnutí tmelu preto treba celú časť ešte prekryť farbou alebo použiť opravnú pásku.  

Zohnutý žľab 
Poruchu často zistíme až počas dažďa, keď voda žľabom nepreteká, ale prepadá v určitej časti cez jeho okraj. Býva to dôsledkom jeho ohnutia sa pod ťarchou topiaceho snehu na streche a v žľabe. Pri oprave najprv žľab uvoľníme z úchytov na hákoch. Háky potom zahneme smerom hore a snažíme sa ich dostať do pôvodného stavu tak, že na profil každého háku nasunieme ohýbaciu páku a miernym tlakom ho ohýbame do potrebného tvaru. Takto postupujeme pri všetkých poškodených hákoch, kým nie je celá časť žľabu v pôvodnom stave.  

Nedostatočný alebo opačný sklon žľabu

Ak žľab nemá dostatočný sklon – 2 až 3 cm na 10 m svojej dĺžky –, voda opäť neodteká a postupne sa v ňom začínajú zhromažďovať nečistoty.  Tento nedostatok možno do istej miery napraviť aj laicky – skorigovaním ohnutia nosných hákov. Postup je rovnaký ako v predchádzajúcom bode, s tým rozdielom, že musíme žľab po celej jeho dĺžke uvoľniť z plechových úchytiek na hákoch.  Ohýbať začneme od zvodu, respektíve od žľabového kotlíka. Je dôležité uvedomiť si, o koľko sa pri dodržaní správneho sklonu celého žľabu bude musieť ten-ktorý hák ohnúť.  Pri opačnom sklone žľabu nám tento postup nepomôže, bude treba demontovať celý žľab a opätovne ho namontovať, ale tentoraz už v správnom sklone.

Text: Ing. Blanka Golejová
Foto a podklady k textu: Barvy Tebas, Devi, Chemolak, K&J&G, Lindab, RHEINZINK, Ruukki, archív vydavateľstva JAGA

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.