Back to the article Montáž tesniaceho pásu po obvode komína 1 / 21

1. DĹŽKA PÁSUDĺžka tesniaceho pásu okolo prednej strany komína sa určí ako súčet šírky prednej strany komína a 2-centimetrového presahu na každej strane komína. Foto: Tondach