VARIANT-HAUS® – stavebný systém na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov

Zdroj: POLYFORM

Spoločnosť POLYFORM, s. r. o., Podolínec vyrába a ponúka ucelený systém tepelnoizolačných debniacich tvárnic VARIANT-HAUS® vyrobených z grafitového expandovaného polystyrénu. Debniace tvárnice sa používajú na zhotovovanie nosných aj nenosných vnútorných a vonkajších stien nad aj pod úrovňou terénu.

VARIANT-HAUS® tvoria duté debniace tvárnice, ktoré majú na spájaných plochách výstupky a drážky, vďaka čomu do seba presne zapadajú. Tým sa tvárnice na seba jednoducho a hlavne veľmi presne ukladajú. Do polystyrénových tvárnic sa priebežne umiestňujú statické výstuže, elektrické, vodovodné a kanalizačné rozvody. Dutiny v tvárniciach sa následne vypĺňajú predpísaným betónom. Ide o tzv. metódu strateného debnenia. Toto debnenie zároveň slúži ako vysokoúčinná tepelnoizolačná vrstva.

Týmto systémom je možné postaviť jedno podlažie domu už za dva dni. Takto postavený dom má mimoriadne tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti. Navyše, vzhľadom na to, že je postavený ako monolit, dosahuje aj výborné statické parametre. V obľube je tiež pri výstavbe garáží, oporných múrov a bazénov.

| Zdroj: POLYFORM

K hlavným výhodám systému VARIANT-HAUS® patrí jednoduchá a rýchla montáž, ako aj nízke náklady na výstavbu vďaka možnosti vysokého podielu svojpomocných prác (lego pre dospelých).

Na výrobu tvárnic sa používa grafitový expandovaný polystyrén BASF Neopor®, vďaka ktorému dosahujú obvodové steny tepelný odpor R až 9,77 m². K/W. Takéto steny už nepotrebujú žiadne dodatočné zateplenie. Systém VARIANT-HAUS® v jednom kroku vyrieši statické aj tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti domu.

Na stavebný výrobok VARIANT-HAUS® bolo vydané Európske technické posúdenie ETA 16/0325 – verzia 01 z dňa 20. 6. 2019.

Zdroj: POLYFORM

Tento systém bol certifikovaný nemeckým výskumným inštitútom (Pasive House Institute – PHI). Vysoko spĺňa požadované hygienické a komfortné kritériá, ako aj kritériá efektívnosti stavieb, preto sa odporúča použiť aj pri výstavbe budov v náročných klimatických podmienkach, ako sú oblasti severnej a východnej Európy.

Expandovaný polystyrén (EPS) je osvedčený tepelno a zvukovoizolačný materiál. Biele a sivé izolačné dosky získali v priebehu uplynulých 50 rokov na stavbách pevné miesto. EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Spôsobili to najmä jeho vynikajúce tepelnoizolačné a mechanické vlastnosti.

POLYFORM, s. r. o.

Terézie Vansovej 10

065 03 Podolínec

www.polyform.sk

ZDROJ PR článok spoločnosti POLYFORM, s. r. o.