Šedý grafitový fasádny polystyrén

DOSKA Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU

Výrobný program firmy Slovizol s ekologickým znižovaním množstva oxidu uhličitého v ovzduší a ekonomickým poslaním – úsporou nákladov na vykurovanie domov a bytov zahŕňa široký sortiment polystyrénových dosiek.

Sú určené na rôzne druhy tepelných izolácií doslova „od podlahy až po strechu“. Ich podstatu tvorí, tzv. expandovaný polystyrén (EPS), ktorý za uplynulé polstoročie získal na stavbách pevné miesto. Bez neho dnes už nie je prakticky realizovaná žiadna energeticky hospodárna výstavba. Inak povedané, polystyrén predstavuje najvýhodnejšiu kombináciu ceny a kvality z celej škály zatepľovacích segmentov. Pred časom sa na trh dostal tzv. šedý polystyrén s prídavkom grafitu. Predstavuje spojenie ešte lepších tepelnoizolačných parametrov pri zachovaní ostatných fyzikálnych veličín ako je hmotnosť, pevnosť v ohybe, pevnosť v tlaku, trh, šmyk a výborná odolnosť voči vlhkosti. Je to bezkonkurenčne ten najlepšie izolujúci materiál určený na fasádu. Ako jediný výrobca na Slovensku, ponúka firma Slovizol grafitový fasádny polystyrén v pevnosti 80 kPa – EPS 80 F Grafit.

Jedným z najväčších predajcov tohto produktu je sieť predajní DEK Stavebniny. Odporúčaná cena je 49,- EUR/m3 bez DPH.

Potreba obehovosti materiálov je v záujme ochrany našej planéty a aj tento výrobok je 100% recyklovateľný a po splnení prvotného účelu je znovu plnohodnotne použiteľný.

www.slovizol.sk