Tmelenie pomocou pastóznych tmelov

pastózne tmely
Zdroj: KNAUF

Pre niekoho je to „len“ povrch steny alebo stropu. Maliari, omietkari, stierkari a štukatéri však vedia: z dlhodobého hľadiska môžete byť spokojní iba v prípade, keď remeselník bude používať správne materiály. Požiadavky môžu byť rôzne. Konečný povrch závisí ako od voľby materiálov, tak aj na rozpočte stavebníka. Spoločnosť Knauf ponúka jednoduchý výber produktov na základe spôsobu použitia a preferencií užívateľa. Zarobené pastózne tmely sú pripravené k okamžitému použitiu pre ručnú i strojovú aplikáciu.

pastózne tmely
Zdroj: KNAUF

Knauf Fill & Finish Light

Ľahčený univerzálny tmel pre finálne tmelenie, stierkovanie a škárovanie hladkých povrchov. Zarobený tmel pripravený ihneď pre spracovanie. Pre celoplošné stierkovanie sadrokartónových konštrukcií (Q3, Q4), betónu, sadrových a vápennocementových omietok (Q4).

Pre jemné, finálne tmelenie spojov sadrokartónových dosiek (Q2). Tmelenie spojov sadrokartónových dosiek (Q1) s prevedením hrany AK s papierovou výstužnou páskou Knauf (pri nepožiarných konštrukciách). Okrem ručnej aplikácia možnosť nanášania strojovo – Airless (PFT-SAMBA) alebo špeciálnými valčekami Knauf. Určené len na vnútorné použitie.

Tmelenie pomocou pastóznych tmelov
Zdroj: KNAUF

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený prachu a ostatných voľných častíc. Nerovnosti treba vyplniť tmelom Knauf Fugenfüller Leicht alebo Knauf Uniflott.

Penetrácia podkladu

Sadrokartónové dosky musia byť pevne namontované na nosnej konštrukcii. Pretmelené spoje musia byť úplne suché. Na nasiakavé podklady používame penetračný náter Knauf Tiefengrund.

Miešanie

Hotovú zmes Knauf Fill & Finish Light po každom otvorení treba premiešať. Následne tmel dosiahne plastickú konzistenciu. Zmes je pripravená na okamžité použitie. Zmes je možné riediť s vodou max 250 ml na jeden krát. Následne zmes treba dôkladne premiešať. Požívané náradie a nádoby musia byť čisté.

Tmelenie pomocou pastóznych tmelov
Zdroj: KNAUF

Spracovanie

• Maximálna hrúbka vrstvy do 3 mm
• Pri viacvrstvovom nanášaní je potrebné, aby predošlá vrstva bola úplne suchá
• Po vyschnutí brúsiť brúsnym papierom zrnitosti 240-300, najneskôr 3-4 dní od nanesenia
• Po dlhšej dobe sa povrch stáva tvrdším a odolnejším
• Po vytvrdnutí a vyschnutí možno naniesť konečnú povrchovú úpravu napr. farba, náter a pod. Prípravu povrchu pod finálnu úpravu je nutné konzultovať s výrobcom náteru resp. v prípade inej povrchovej úpravy a povrch natrieť základným náterom.
• Úplne vyschnutie a vytvrdnutie stierky je závislé od teplotných pomerov a vlhkosti.
• Teplota počas spracovanie musí byť od +13°C do +25°C

Tmelenie pomocou pastóznych tmelov
Zdroj: KNAUF

Knauf Super Finish

pastózne tmely
Zdroj: KNAUF

Univerzálny tmel pre finálne tmelenie, stierkovanie sadrokartónových dosiek, omietok a betónu. Vytvára dokonalé spojenie bez tvorby vzduchových bublín. Zarobený tmel pripravený ihneď pre spracovanie. Pre celoplošné stierkovanie sadrokartónových konštrukcií (Q3, Q4), betónu, sadrových a vápennocementových omietok (Q4). Pre jemné, finálne tmelenie spojov sadrokartónových dosiek (Q2). Takisto možnosť aplikácie s valcami Knauf a nanášanie strojom Airless (PFT-SAMBA).

Príprava podkladu

Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, zbavený prachu a voľných častíc. Veľké nerovnosti treba vyplniť tmelom Knauf Fugenfüller Leicht alebo Knauf Uniflott.

Penetrácia podkladu

Sadrokartónové dosky musia byť pevne namontované na nosnej konštrukcii. Pretmelené spoje musia byť úplne suché. Na nasiakavé podklady používame penetračný náter Knauf Tiefengrund.

Miešanie

Po otvorení treba zmes premiešať, a je vhodná na okamžitú aplikáciu. Zmes je možné upraviť podľa potreby malým množstvom vody max 250 ml na jeden krát, následne zmes opätovne treba dôkladne premiešať. Požívané náradie a nádoby musia byť čisté.

Spracovanie

• Maximálna hrúbka vrstvy do 3 mm
• Pri viacvrstvovom nanášaní je potrebné, aby predošlá vrstva bola úplne suchá
• Po vyschnutí brúsiť brúsnym papierom zrnitosti 240-300, najneskôr 3-4 dní od nanesenia
• Po dlhšej dobe sa povrch stáva tvrdším a odolnejším
• Po vytvrdnutí a vyschnutí možno naniesť konečnú povrchovú úpravu napr. farba, náter a pod. Prípravu povrchu pod finálnu úpravu je nutné konzultovať s výrobcom náteru resp. v prípade inej povrchovej úpravy a povrch natrieť základným náterom.
• Úplne vyschnutie a vytvrdnutie stierky je závislé od teplotných pomerov a vlhkosti.
• Teplota počas spracovanie musí byť od +13°C do +25°C

Zdroj: PR KNAUF Bratislava, s.r.o.