Okenná odysea

okenna odysea

Cesta okna, ktoré má presvetliť, dopriať výhľad do okolia, a pritom zútulniť náš domov, vedie cez prekonanie nástrah tepelných mostov, vyriešenie nadväzností konštrukcie okenného rámu na obvodovú konštrukciu domu, výber správneho okna a zabezpečenie montážnikov.

Rovnako dôležité sú aj technické „maličkosti“, nevyhnutné pri osádzaní okna. Kým však okno dosadne do okenného otvoru, na správne miesto a správnym spôsobom, mal by jeho osadeniu predchádzať projektový návrh, z ktorého budú zrozumiteľné konkrétne technické riešenia vrátane montáže, detailu osadenia a požadovaných vlastností. Ak sa k zákazke pripojí sprievodná dokumentácia, ktorá má potvrdzovať jednoznačnosť technicko-obchodnej dohody medzi predajcom, montážnou firmou a zákazníkom, tak vznikne prvý predpoklad úspešnej realizácie a záruka pre prípad reklamácie počas životnosti okna. Sprievodná dokumentácia má špecifikovať výrobok pre určenú stavbu a má presne definovať toho, kto okno navrhol, výrobcu, predajcu, montážnu skupinu a uviesť možnosť servisu nielen k samotnému oknu, ale aj k detailu osadenia.

Osadiť, ukotviť, utesniť
Odkedy sa energetická náročnosť budov stala denne pretriasanou témou, výrobcovia sa predháňajú v ponuke kvalitných okien, vymýšľajú pre ne nové, dokonalejšie profily, tesnenia, zasklenia, vetracie klapky, materiály. Akokoľvek energeticky prepočítané, vybavené perfektným kovaním a certifikátmi všeličoho, okno nekvalitne osadené či nedbalo naprojektované neplní sľuby výrobcov a nenaplní tak očakávania obyvateľov domu. Zatekanie, rosenie okien, zníženie zvukovej izolácie, deformácie a zvýšený únik tepla sú výsledkom neodbornej montáže.

Montáže znalý osádzač okien by mal:

 1. Pred osadením okna a utesnením vyrovnať ostenie, nadpražie i parapet (ak to zanedbala stavebná firma), okná osádzať čisté a zbavené nerovností, na omietku naniesť vrstvu impregnačného náteru.
 2. Po mechanickom ukotvení okna, zabezpečiť konštrukciu proti vzniku tepelných mostov a tepelným stratám nalepením exteriérovej súvislej okennej – difúznej pásky, ktorá je paropriepustná a vodoodpudivá (nežiaduca vodná para z pripojovacej škáry ňou môže prestupovať, okno však ochráni pred dažďovou vodou a UV slnečným žiarením). Potom treba vyplniť škáry ostenia po celej šírke a dĺžke obvodu okna tepelnoizolačným materiálom (PUR penou s nízkou expanziou alebo minerálnou vlnou). Okno možno tesniť pomocou striekateľného tmelu, impregnovaných penových pások, tesniacich butylových pásov či fólií. Vypenený otvor po celom obvode a v rohoch by mal montážnik uzavrieť nainštalovaním celistvej interiérovej pásky alebo fólie, ktorá vytvorí parozábranu (zamedzí prieniku interiérovej vlhkosti do PUR peny či minerálnej vlny). Zaujímavým riešením môže byť montáž s materiálom TwinAktiv. Výrobca udáva, že v tomto prípade stačí použiť jeden typ pásky pre interiér i exteriér; páska prispôsobí svoje vlastnosti okolitým tepelným pomerom a celoročne zaistí suchú tepelnú izoláciu pripojovacej škáry. Keďže fólia mení svoju otvorenosť k prieniku vodných pár na základe okolitej vlhkosti prostredia, priestor škáry sa môže vysušiť. Čím vyššia je relatívna vlhkosť vzduchu okolo fólie, tým nižšia je jej parotesná schopnosť a naopak.
 3. Dbať na dostatočné tepelné zaizolovanie pod parapetnou doskou z vonkajšej strany obvodového múru a súčasne zamedziť prieniku vodnej pary do detailu pod parapet zo strany interiéru. Priestor medzi parapetnou doskou a obvodovým murivom treba následne domurovať. Zvlášť problematickým miestom je spoj parapetnej dosky s ostením.
 4. Pred povrchovou úpravou ostení uložiť parapety so spádovaním v smere od okna.

Skladba skiel a komory v ráme
Bežné je zasklenie dvojsklom (súčiniteľ prechodu tepla U zasklenia = 1,1 W/m2 . K) v päť- alebo šesťkomorovom okennom profile so stavebnou hĺbkou aspoň 70 mm. Viac komôr zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti rámu, tvarovú stálosť a odolnosť okna proti povrchovej kondenzácii vody. Ak by sme však chceli tepelnotechnické vlastnosti rámu vylepšiť viac ako šiestimi komorami, výsledok bude zanedbateľný. Účinnejším spôsobom, ako zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti okna, sa ukázalo zaplnenie komôr profilu izolačnou penou. Energetické úspory však možno docieliť modernými metódami zasklievania. Pomáha použitie trojskiel alebo aspoň väčší rozstup skiel pri dvojitom zasklení, vyplnenie medzery argónom, xenónom alebo kryptónom. Zafarbenie skiel, použitie solárnych fólií znižuje súčiniteľ prechodu tepla oknom.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteČo dokáže súčasné okno

 1. Zabezpečiť dostatočný výhľad, rovnomerné presvetlenie interiéru dostatočnou plochou zasklenia (minimálne 10 % z plochy miestnosti).
 2. Šetriť energiu potrebnú na vykurovanie vyhovujúcimi tepelnotechnickými vlastnosťami zasklenia a okenného rámu (podmienku STN spĺňajú drevené okná hrubé 68 mm so zasklením s Ug = 1,1 W/(m2 . K). V súčasnosti je však lepšie investovať do hrubších drevených okien (aspoň s hrúbkou 78 mm) s izolačným trojsklom (Ug ≤ 0,8 W/(m2 . K), a to pre narastajúce ceny energie. Pri plastových oknách sa odporúča aspoň 4-komorový systém so stredovým tesnením.
 3. Obmedziť nadmerné tepelné zisky v letnom období pomocou doplnkových konštrukcií: rolety, žalúzie, okenice atď.
 4. Dosiahnuť minimálnu hygienickú podmienku výmeny vzduchu v miestnosti: teda polovicu objemu miestnosti za hodinu.
 5. Zabrániť prieniku vody do miestnosti vďaka viacerým tesneniam v konštrukcii okenného krídla a rámu a ich dostatočným dotlačením po celom obvode okna (pomocou celoobvodových kovaní).
 6. Brániť prenikaniu hluku z exteriéru.
 7. Brániť vlámaniu použitím bezpečnostných skiel, ale súčasne umožniť prípadný únik z budovy pred požiarom alebo iným nebezpečenstvom.
 8. Umožniť jednoduchý spôsob premazania závesov, povrchovej údržby a umývania skiel.
 9. Zaručiť dlhú životnosť (aspoň takú, akou je životnosť udržiavaného domu).
 10. Zaistiť neškodnú a ekonomickú recykláciu, prípadne likvidáciu po uplynutí životnosti.

TEXT: Marína Ungerová
FOTO: bauMax, Belid, Kalypso, Mirador, regnUM
ZDROJ: RSZ

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.