Uvažujete nad úsporným a zdravým spôsobom vetrania?

Vetracia jednotka Vaillant recoVAIR VAR 60 1

Interiér ochráni proti vlhkosti a plesniam, pomôže znížiť náklady na vykurovanie a odbremení vás od povinnosti pravidelne otvárať okná. To všetko sú výhody riadeného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperáciou).

Takýmto priestorovo úsporným a nákladovo efektívnym riešením je lokálna vetracia jednotka Vaillant recoVAIR VAR 60 (s triedou energetickej účinnosti A). Slúži na vetranie jednotlivých izieb v rodinných domoch či bytových jednotkách. Pracuje s rekuperáciou tepla (až 85 %), počas vetrania síce z interiéru odvedie odpadový vzduch, ale nie teplo. Získava sa tak spätne energia, ktorá už raz bola vložená do vykurovania, a ktorá by sa pri klasickom vetraní stratila.

Jednotka sa inštaluje jednoducho do obvodovej steny domu či bytu. Nie je potrebná technická miestnosť ani potrubné rozvody. Nevyhnutné je iba vyvŕtanie otvoru v stene. Tento decentralizovaný systém môžete namontovať aj dodatočne, v rámci rekonštrukcie.

www.vaillant.sk