vetracie jednotky

Aktuality
Vetracia jednotka Vaillant recoVAIR VAR 60 1

Interiér ochráni proti vlhkosti a plesniam, pomôže znížiť náklady na vykurovanie a odbremení vás od povinnosti pravidelne otvárať okná. To všetko sú výhody riadeného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperáciou).