PORFIX na ceste vpred výrazne posilnil

stavebný materiál
Zdroj: Porfix

Na základe požiadaviek z trhu skupina PORFIX v krátkom čase vyvinula novú receptúru, overila ju vo výrobnej praxi a následne certifikovala. Spúšťa výrobu produktov z novej hmoty P6 objemovej triedy 650 kg/m3 a na stavebný trh tak uvádza vyššiu triedu produktov P6.

Vyznačuje sa zvýšenou zaručenou pevnosťou v tlaku – 6 N/mm2 a to pri minimálnom náraste objemovej hmotnosti len o 50 kg/m3. Zvýšená objemová hmotnosť produktov je primárne určená pre konštrukcie s vyšším zaťažením. Výrobky pevnostnej triedy P6 umožnia realizáciu objektov rádovo o jedno podlažie vyššie pri minimálnom náraste hmotnosti konštrukcie muriva o menej ako 10 %.

Tvárnice a priečkovky PORFIX triedy P6 650 sa vyrábajú na báze kremičitého piesku v hladkom prevedení i v prevedení s perodrážkou a kapsou určených na jednoduché murovanie bez lepenia zvislých škár. Rozmerová rada pri tomto produkte je 200/250/300/375 mm.

stavebný materiál
Zdroj: Porfix

Táto novinka v roku 2020 pravdepodobne nebude jediná, pretože už dnes sa pracuje aj na rozšírení sortimentu U-profilov o variantu termo – s vylepšenými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Veríme, že i tieto produkty potvrdia komplexnosť stavebného systému PORFIX a najmä zjednodušia a urýchlia proces výstavby.

PORFIX – pórobetón, a.s.
www.porfix.sk
FB, IG, YT: @porfixczsk