image 48836 25 v1

CRH Profimalt pre jednoduché murovanie a omietanie

Profimalt je určený na výrobu kvalitnej malty na murovanie, ako aj na omietanie všetkých druhov kusového staviva.

Kde na stavbe využijete Profimalt

Profimalt môžete využiť na výrobu murovacej malty pre všetky druhy kusového staviva, ako sú napr. klasické plné tehly, dierované tehly a tehlobloky, priečkovky, pórobetónové tvárnice a priečkovky, betónové tvárnice, prírodný kameň a pod.
Je tiež vhodný na výrobu omietok na vonkajšie a vnútorné použitie najmä pri zhotovovaní jadrových omietok na uvedené typy materiálov, je vhodný aj pri opravách stien a omietok.

Ako pracovať s Profimaltom

Profimalt plne nahrádza pri výrobe mált a omietok cement, vápno a potrebné prísady, pretože všetky zložky sú už v hotovom výrobku zmiešané v správnom pomere. Pre kvalitu pripravených mált a omietok je dôležitý správny technologický postup aj pomer kameniva a vody v zmesi.
Odporúčame používať kamenivo/piesok s certifikátom od výrobcu, najlepšie drobné kamenivo frakcie 0 – 4 mm, resp. kamenivo jemné, piesok frakcie 0 – 2 mm. Kvalita použitého kameniva/piesku je dôležitá a rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje vlastnosti aj trvanlivosť vyrobenej malty.

Voda pre výrobu malty musí byť čistá, bez organických zlúčenín. Pitná voda je použiteľná bez obmedzení a vodu z prírodných podzemných studní je potrebné odskúšať.
Hlavné výhody Profimaltu v porovnaní s klasickou maltou
 
Úspora nákladov na materiál
•​ Jednoduchá a rýchla výroba
•​ Lacnejšia doprava a skladovanie
•​ Ľahšia manipulácia
•​ Menej odpadu a prašnosti
•​ Menej emisií CO2 – z výroby, z dopravy
•​ Ochrana zdravia

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje

image 48257 25 v1

CRH Profimalt pre jednoduché murovanie a omietanie

Profimalt je určený na výrobu kvalitnej malty na murovanie, ako aj na omietanie všetkých druhov kusového staviva. 

Kde na stavbe využijete Profimalt

Profimalt môžete využiť na výrobu murovacej malty pre také druhy kusového staviva, ako sú napr. klasické plné tehly, dierované tehly a tehlobloky, priečkovky, betónové tvárnice, prírodný kameň a pod. Je tiež vhodný na výrobu omietok na vonkajšie a vnútorné použitie najmä pri zhotovovaní jadrových omietok na uvedené typy materiálov, je vhodný aj pri opravách stien a omietok.

Stačí pridať piesok a vodu

Profimalt naplno nahrádza pri výrobe mált a omietok cement, vápno a potrebné prísady, pretože všetky zložky sú v hotovom výrobku už zmiešané v správnom pomere. Pre kvalitu pripravených mált a omietok je dôležitý správny technologický postup, aj pomer kameniva a vody v zmesi. Odporúčame používať kamenivo/piesok s certifikátom od výrobcu, najlepšie drobné kamenivo frakcie 0 – 4 mm (pre výrobu malty na murovanie), resp. kamenivo jemné, piesok frakcie 0 – 2 mm (pre výrobu malty na omietanie). Voda na výrobu malty musí byť čistá, bez organických zlúčenín. Pitná voda je použiteľná bez obmedzení a vodu z prírodných podzemných studní je potrebné odskúšať.

Ako pracovať s Profimaltom

Výroba malty priamo na stavbe je jednoduchá, treba však dodržiavať správne dávkovanie pomeru výrobku Profimalt a piesku, ako aj množstvo vody podľa želanej konzistencie a druhu aplikácie. Pomery pre dávkovanie sú uvedené priamo na obale Profimaltu.

Pre výrobu malty v bežnej miešačke na stavbe je dôležité poznať jej objem pre správne dávkovanie všetkých suchých zložiek malty a zámesovej vody. Do miešačky so známym objemom, napr. 125 l, 

najprv nalejeme asi 60 – 70 % potrebného množstva vody 

a postupne nasypeme celú dávku Profimaltu tak, 

aby sa rovnomerne rozmiešal. Miešame asi 1 minútu, čím sa postupne v reakcii s vodou aktivujú všetky zložky v zmesi a je možné pridávať piesok. 

Piesok pridávame postupne podľa odporúčania v tabuľke na obale a konzistenciu upravíme potrebným množstvom vody. Dávka vody je iba odporúčaná, pretože významne závisí od skutočnej vlhkosti piesku/kameniva. Odporúčaná doba miešania je asi 3 – 5 minút, závisí aj od postupnosti dávkovania zložiek a praktickej zručnosti. Po vypustení malty z miešačky ju treba opäť naplniť vodou a cyklus sa opakuje.
 
Hlavné výhody Profimaltu v porovnaní s klasickou maltou
Úspora nákladov na materiál
Jednoduchá a rýchla výroba
Lacnejšia doprava a skladovanie
Ľahšia manipulácia
Menej odpadu a prašnosti
Menej emisií CO2 – z výroby, z dopravy
Ochrana zdravia
 
 
ZDROJ PR článok spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. 

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje