HELUZ FAMILY 44: Nízkoenergetický dom bez zateplenia

Zdroj: Heluz

Tehly HELUZ FAMILY spĺňajú už od šírky 44 cm požiadavky na stavbu nízkoenergetických domov bez nutnosti dodatočne zatepľovať.

Tehly HELUZ FAMILY 44 dosahujú súčiniteľ prestupu tepla U = 0,17 W/m2K, teda rovnako ako napríklad klasická tehla HELUZ UNI 30 plus 16 cm dodatočného zateplenia. Z dodatočného zatepľovania sa tak stáva prekonaná technológia, pretože z jednovrstvovej murovanej konštrukcie postavíme rýchlejšie za rovnaké náklady trvanlivejšiu konštrukciu.

Viac Informácii nájdete na www.heluz.sk