Úžitková záhrada

Úžitková záhrada

Spevnené plochy sú najpôsobivejšími stavebnými prvkami záhrady. Ak ich vydláždime zaujímavým vzorom alebo skombinujeme niekoľko materiálov, vytvoríme exteriérové plochy nielen úžitkové, ale aj esteticky pôsobivé a moderné.
 

Spevnené plochy

Miesta, po ktorých denne chodíme alebo ich využívame na posedenie či stolovanie vonku, je z prevádzkového hľadiska najlepšie upraviť tak, aby mali pevný, rýchloschnúci a ľahko udržiavateľný povrch. V exteriéri sa pridružuje aj požiadavka ich bezpečnej pochôdznosti. Povrch musí byť rovný, schodný bez zakopávania a primerane drsný, aby sa za mokra nešmýkal. Spevnený povrch po vybudovaní už nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. 
Spevňujeme vstupné plochy, terasy, odpočívadlá, átriá, chodníky, státia pre autá. Aj menšie plochy, kde sa križujú smery prevádzky a kombinácia spevnenia a trávnika príliš rozbíja plochu, je lepšie celkom spevniť.
 
Dlažba
V súčasných záhradách používame na spevnenie povrchov betónové dlaždice, dosky alebo kocky z prírodného kameňa rozličného druhu, prípadne ostro pálené tehly. Na vybrané miesta (prírodného charakteru) možno použiť aj drevené klátiky alebo fošne. Glazované alebo inak hladké dlaždice do exteriéru nepoužívame, lebo sa za vlhka šmýkajú.
 
Dlažba nám umožní plochu spevniť aj vhodne členiť. Vzhľadom na veľkosť a trvácnosť stavby – dláždenej plochy – sa vyhýbame moderným výstrelkom, ktoré by niekoľko rokov vyšli z módy. Lepšie je staviť na funkčnosť a nápaditosť v kombinovaní.
 
Vlastnosti dlažieb
Základnou podmienkou pri výbere materiálu je jeho odolnosť. Bez poškodenia musí zvládnuť zimné podmienky s extrémnymi výkyvmi teplôt, no najmä pôsobenie mrazu. Do úvahy musíme vziať aj estetické vlastnosti, dostupnosť a finančnú náročnosť (tu treba zvážiť aj možnosť svojpomocného zhotovenia).
 
Betónové dlaždice
Dlažba je veľmi variabilná. Na výber je veľké množstvo druhov dlažobných prvkov z betónu – od drobných kociek (10 cm) a menších platní (do 25 cm) po platne väčších rozmerov (od 30 × 30 do 50 × 80 cm), od štvorcov po obdĺžnikové tvary, no drobné sa vyrábajú i v tvare 6-uholníka a ďalších tvaroch. Dôležitá je hrúbka prvkov, ktorá zabezpečuje nosnosť konštrukcie. Pri drobných kockách, ktoré sa kladú sa do piesku, je to 6 až 8 cm. Väčšie dosky majú hrúbku 5 až 6 cm, lebo sa zvyčajne ukladajú do betónovej malty zvyšujúcej nosnosť alebo do suchej maltovej zmesi. Povrch betónových dlaždíc môže byť hladký alebo vymývaný, pri použití úlomkov kameňa vzorovaný.
 
Kameň
Dosky z prírodného kameňa sú vhodným materiálom najmä na záhradné dláždené plochy. Majú zvyčajne teplejšiu farbu než (neprifarbený) betón, preto sa najlepšie začleňujú do okolia. Prírodný kameň vynikne najmä vo väčších rezaných i lámaných platniach. Na dlažbu je najvhodnejší kameň vrstevnatej štruktúry, ktorý má aspoň jednu stranu rovnú a platne majú hrúbku 5 až 8 cm. Najlepšie je použiť miestny kameň, no treba brať do úvahy, že bude vystavený nepriaznivým poveternostným vplyvom, a vyberať odolný druh. 
 
Keramika
Do exteriéru možno použiť aj tehlovú dlažbu z ostro pálených mrazuvzdorných tehál. Majú výbornú teplú farbu, ktorá dobre ladí so zeleňou záhrady, sú však menej pevné než kameň alebo betón. Dajú sa z nich vyskladať rôzne vzory a sú veľmi vhodné i na kombinácie s inými materiálmi pravidelných tvarov, lebo ich oživujú. Dlažbu vytvárame z tehál kladených naplocho do piesku, obrubníky z tehál nastojato do cementovej malty. 
 
Drevená dlažba
Je nehlučná, teplá, rýchlo schne a na pohľad je príjemná farbou i charakterom povrchu. Prirodzene pôsobí v podhorskom a horskom prostredí, pri chatách i zrubových stavbách, ale aj v detských kútikoch na hranie. Robí sa z (odkôrnených) guľatinových klátikov s výškou 15 až 20 cm, z tvrdého dreva. Vhodný je buk, dub, agát, čerešňa, brest, borovica, smrekovec, pričom môžeme použiť aj viaceré druhy dreva. Trvanlivosť a celková odolnosť závisia aj od pevného uloženia do konštrukčnej vrstvy a dostatočného drenážovania.
 
Tvar a rozmery dláždenej plochy
V blízkosti domu je vhodný pravidelný geometrický tvar (obdĺžnik, štvorec) terasy, odpočívadla, vstupnej plochy. Dláždená plocha vzdialená od stavby môže byť kruhová alebo môže mať nepravidelný pôdorysný tvar. Chodníky vytvárajú špecifické dláždené línie.
 
Pri voľbe tvaru dlažobných prvkov treba vychádzať zo základného tvaru plochy. Na pravidelný geometrický tvar sú vhodné pravidelné tvary dlaždíc – obdĺžniky, štvorce rozmanitých veľkostí, kocky alebo dlaždice, ktoré pri ukladaní môžu dobre vyplniť tvar. Dlažobné platne nepravidelných tvarov (najmä z prírodného kameňa) využívame na dláždenie nepravidelných plôch. Nepravidelný tvar dlažby možno použiť na línie chodníkov, ktoré sú umiestnené voľne v trávniku (a nenadväzujú na žiadnu plochu).
 
Optimálny priestor má pohodlnú dláždenú plochu (terasu, odpočívadlo) sa pohybuje v rozpätí 20 až 30 m2, vhodný pomer rozmerov je 2 : 3 (3 : 4), kruhové plochy s umiestnením nábytku v strede môžu byť menšie (s priemerom 3 až 4 m).
 
Vzory dlažby
Vytváranie rôznych vzorov pri ukladaní umožňuje urobiť každú dláždenú plochu inú, charakteristickú pre záhradu i vkus majiteľa. Z geometrických tvarov dlaždíc (štvorec, obdĺžnik) možno vytvoriť pravidelné vzory opakovaním prvkov, pričom ukladať ich môžeme vodorovne, kolmo i diagonálne alebo striedavo na základný rozmer plochy.
 
Nepravidelné vzory je vhodné vytvárať z dlaždíc nerovnakých rozmerov. Najmä dlažobné platne z prírodného kameňa treba vyskladať tak, aby sme čo najlepšie využili cenný materiál. Tu treba pamätať na to, že najzraniteľnejšie (a náchylné na lámanie) sú ostré rohy dlažobných prvkov, ktoré sa nemajú ukladať k sebe. Na najpoužívanejšie miesta (pred vchod) treba položiť väčšie dlaždice bez rohov s ostrým uhlom. Na okraje spevnených plôch je lepšie použiť väčšie dlaždice, lebo ich stabilizujú.
 
Vzory možno vytvoriť i kombináciou materiálov, pričom pri použití drahších a lacnejších materiálov (kameň – betón, tehla – štrk) ušetríme finančné prostriedky.
 
Optické pôsobenie dláždenia
Použitie väčších dlaždíc plochu opticky zmenšuje, dlaždice menších rozmerov (i celkom drobné kocky) plochu odpočívadla opticky zväčšujú. Vzor z rozličných materiálov alebo z rozmanitých farieb jedného druhu materiálu (svetlý a tmavý odtieň), resp. vzor z viacerých veľkostných prvkov plochu opticky zmenší. Zdanlivé zmenšenie plochy dosiahneme aj výraznejším pásom, ktorý lemuje okrajovú líniu plochy, ale je umiestnený viac do jej vnútra.
 
Na časti plôch, ktoré je potrebné zdôrazniť, ako sú stupnice schodísk, obruby jazierok, okraje odpočívadiel, je vhodný kontrastný materiál.
 
Na veľkých plochách môžeme vynechaním niekoľkých dlaždíc vytvoriť otvor (jeden aj viac) na výsadbu, ktorý spestrí pôsobenie dlažby.
 
Pri kombinovaní dlažby treba vychádzať zo zásady, že najvhodnejšie je kombinovať najviac tri druhy materiálu, veľkostí a farieb (jednou z nich                                                                      je farba zelene).
Konštrukcia dláždenej plochy
Pri konštrukcii treba urobiť výkop a úpravu dna odkrytého terénu (treba ho vyrovnať, vyspádovať a zhutniť), položiť nosnú vrstvu (s dôkladným zhutnením sypkých materiálov) a upraviť ju povrchovou vrstvou. Konštrukčnou súčasťou sú aj obrubníky a odvodňovacie úpravy.
 
Terasu pri dome alebo odpočívadlo a miesta zaťažené dopravou je najlepšie založiť na betónovom podklade. Podkladovými vrstvami sú spravidla vrstva štrkopiesku (10 cm), doska z jednoduchého betónu (10 cm), prípadne drenážna vrstva z rôzneho materiálu (3 cm) a vrstva malty (4 až 6 cm). Cementová malta sa používa na kamenné dosky a dlaždice, vápenná malta na tehly. Zásyp suchou maltovou zmesou či jemným kremenným pieskom použijeme pod betónovú dlažbu z drobných prvkov. 
 
Pri menej frekventovaných plochách postačí ukladať dlaždice do pieskového lôžka (6 cm) na zhutnený štrkopieskový podklad (10 cm). Okrajové dlaždice treba aj tu urobiť do maltového lôžka.
 
Na príležitostné využívanie postačí aj spevnená plocha v trávniku. Povrch možno spevniť uložením jednotlivých dlaždíc (z prírodného kameňa alebo väčších betónových – 50 × 50 cm) do trávnika. Jednotlivé platne sa ukladajú vždy do pieskového lôžka, pričom úpravu treba urobiť tak, aby sa trávnik medzi dlaždicami mohol kosiť.
 
Odvodnenie
Aj rovný povrch dláždenej plochy musí byť celoplošne zošikmený, aby mal spád nevyhnutný na rýchly odtok vody. Spádovať je najlepšie v priečnom smere. Pri (hladších) povrchoch z liatych materiálov (betón, asfalt) postačí spád od 1 do 2 %, ale pri dláždených povrchoch, najmä hrubších a drsnejších (viac sa využívajú pri záhradných spevnených plochách), z ktorých voda zle steká, je prípustný aj väčší spád – do 3,5 %. Pri dome je najlepšie vyspádovať plochu jednostranným spádom od objektu. Jej povrch musí byť rovný, aby sa po dažďoch netvorili mláky. Na plochách väčších rozmerov je vhodné odvodnenie do jednotlivých vsakovacích jamiek alebo vsakovacích rýh, krytých mrežami. Voda sa odvádza priesakom do terénu alebo odvodom do dažďovej kanalizácie.

 

Text: Ing. Ľubica Lešinská
Kresby a foto: autorka, Premac, SEMMELROCK STEIN+DESIGN

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.