Ekologická záhrada (1. časť – Základné podmienky)

ekologicka zahrada 1. cast zakladne podmienky

Ekologické záhrady poskytujú človeku žitie v symbióze s okolitou prírodou a vytvárajú prírodnú oázu v pretechnizovanom prostredí.

Zima je obdobie, kedy sa môžeme zamyslieť, či končiaci sa rok v záhrade bol podľa našich predstáv, čo sa týka jej koncepcie, vzhľadu a vynaloženej námahy. Či sme sa stihli zo záhrady aj tešiť, alebo sme len v poslednej chvíli stačili pokosiť trávnik a na vychutnanie otvoreného priestoru so zeleňou nám už nezostal čas. Ak záhrada predstavuje viac námahu než potešenie, je čas zamyslieť sa nad zmenou koncepcie. Riešením môže byť vytvorenie záhradného prostredia súladného s prírodou, vyžadujúceho menej námahy na údržbu, ale poskytujúceho vhodné životné podmienky nielen človeku, ale aj užitočným drobným živočíchom a hmyzu.

Čo je ekologická záhrada
Ekologická záhrada je záhrada spätá s prírodou, akceptujúca prírodné podmienky daného miesta – lokality, prírodne pôsobiaca (a udržiavaná) do tej miery, že umožňuje život aj iným živým tvorom, nie iba človeku. Prívlastok ekologický znamená rešpektujúci vzťahy medzi prostredím (jeho abiotickými danosťami) a živou prírodou (biotou) i medzi rôznymi živými spoločenstvami navzájom. Čím pestrejšie podmienky poskytuje prostredie, tým viac druhov rastlín a živočíchov ho oživuje a môže vytvoriť prirodzenú rovnováhu aj na menšej ploche (záhrady). Aj vnímanie života a jeho cyklov u iných živých tvorov nás môže obohatiť netušeným spôsobom. Pozorovať motýle, počúvať fučanie ježka, či zbadať vyhrievajúcu sa jašteričku na suchom múriku, alebo kŕmiť sa hýľa v zimnej záhrade je zážitok, ktorý nám mestská dlažba alebo kino nemôže poskytnúť.

Pôvab prírodného prostredia
V ekologickej záhrade sa vedome vytvárajú časti nespútanej (ale v určitých medziach udržiavanej) prírody, ktoré umožnia život rôznym živým spoločenstvám: živý plot z domácich drevín na konci záhrady (poskytuje potravu a úkryt pre užitočné spevavce), suchý múrik (jašteričky, čmele), prírodné jazierko s rastlinami a mokraďovou časťou (pre rybky a užitočný hmyz), trvalkový záhon z kvetín bohatých na nektár (vábi motýle), lúka s nekosenou trávou a lúčnymi kvetmi (včely, motýle, hmyz), kopa raždia (pre ježka), práchnivejúci peň starého stromu (pre chrobáky a ich larvy) alebo kompostová kopa, ale aj kŕmidlá pre vtáky či úžitková časť so zeleninou.

Ekologická záhrada znamená prírodnú bujnosť vo vzhľade, neformálnu voľnosť pre rastliny, slobodu pre živočíchy a menej starostí s údržbou priestoru (prostredia) pre človeka – záhradníka, ale viac času na oddych a pozorovanie života prírody.

Zakladanie
Ekologickú záhradu môžeme založiť na prázdnom (holom) pozemku pri novostavbe, ale postupne ju ľahko pretvoríme na prírodný obraz i staršiu (okrasnú i úžitkovú) záhradu. Dôležité je uvedomiť si, že zžitie sa spoločenstiev trvá určitý čas, preto prírodná záhrada nebude biologicky rovnovážnym prostredím hneď prvý rok, ale až v priebehu niekoľkých vegetačných sezón, kým sa porasty usadia a vyrastú (alebo dôjde k ich rekonštrukcii v existujúcej záhrade).

Nezastupiteľnou výhodou ekologickej záhrady je, že príroda pracuje sama, bez podpory kultivačných zásahov (hnojenia, zavlažovania, častého kosenia či strihania vegetácie), dokonale využívajúc danosti prostredia. Napriek tomu to nie je divočina, ale kus prírody usmerňovaný ľudskou rukou do istých medzí skoro bez námahy (údržby).

Spätosť s lokalitou
Základnou podmienkou ekologickosti záhrady je využitie prírodných daností lokality. Schéma riešenia je taká, že neprispôsobujeme lokalitu záhrade, ale koncepciu záhrady lokalite. Prvou úlohou pri zakladaní ekologickej záhrady je teda zistenie prírodných podmienok daného miesta. Treba sa oboznámiť s oslnením pozemku, s jeho prirodzenou sklonitosťou (tú možno upraviť, aby bolo možné záhradu pohodlne využívať), s vlahovými pomermi, kvalitou pôdy a charakterom podložia. Dôležité je potom sa zoznámiť s rastlinami a drevinami, ktoré rastú v bezprostrednom okolí, v ponechaných prírodných enklávach v krajine. Výber rastlín môžu obohatiť aj tie druhy (i odrody), ktoré si zachovali prírodný charakter (napr. rozmnožovanie samovýsevom).

Ekologická záhrada sa najlepšie uplatní vo vidieckom prostredí na pozemku susediacom s voľnou krajinou alebo v okrajových polohách mestskej zástavby. Na malých pozemkoch alebo v intenzívne zastavaných lokalitách si môžeme dopriať aspoň jeden alebo kombináciu niekoľkých prvkov ekologickej záhrady a priblížiť si tak voľnú prírodu do svojej blízkosti aspoň čiastočne.

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteZásady riešenia pozemku
Využívanie všetkých druhov záhrad, aj ekologickej, je podmienené takou úpravou pozemku, aby bolo možné záhradu využívať pohodlne, bezpečne a v každom počasí. Aj prístup z domu má priamo spojiť obytný priestor vo vnútri s otvoreným priestorom záhrady vonku. Ekologický prístup spočíva vo využití rôznych prírodných prvkov alebo ich kombinácií (do takej miery, že prírodne pôsobí celá záhrada), ale základné zásady nevyhnutné pre obývateľnosť záhradného priestoru musia byť vždy dodržané. Napríklad, priveľmi sklonitý pozemok je nevyhnutné terasovať, úrovne spojiť pohodlným a bezpečným schodiskom, s využitím takých ekologických prvkov, ako je suchý múrik na podchytenie svahu, kamenný materiál na schody a pod.

Materiály v ekologickej záhrade
V ekologickej záhrade má byť zabezpečený prirodzený kolobeh látok, preto je najvhodnejšie používať prírodné materiály. Kombinácia dreva a prírodného kameňa v rôznych formách vystačia na akúkoľvek (stavebnú) aplikáciu (plot, chodník, dlažbu, lavičku). Alternatívne umelé hmoty by pôsobili nepatrične, negovali by prírodný vzhľad celej záhrady a navyše pri nich nie je možné dosiahnuť prirodzený rozklad tak, ako je to pri dreve alebo iných prírodných biologických materiálov.

Kameň (najlepšie z lomu v blízkom okolí) môžeme použiť na súvislú i medzernatú (škárovanú) dlažbu, gabionové oporné konštrukcie, suché múriky, skalku i časti záhradného nábytku (sedačky, lavičky, stoly). Kameň v kusoch (ako skalka i kopa) sa uplatní pri vytváraní prostredia pre drobné živočíchy, štrková vrstva môže vytvoriť chodník lemovaný kvetinami i jednoduché schodiskové stupne v kombinácii s guľatinou. Prirodzené postupné zvetrávanie kameňa (vhodne vybraným) rastlinám len prospieva.

Niet vhodnejšieho materiálu do ekologickej záhrady, ako je drevo (odkôrnené i s kôrou) z našich domácich okrasných i ovocných drevín (stromov a kríkov). Je všestranne použiteľné ako plot, obrubník, kocky na dláždenie i guľatinové rezy do štrkovej vrstvy pre stupajový chodníček, drvené na nastielanie, vyššie rezy guľatiny ako sedáky. Pri použití na vlhké miesta ho možno impregnovať ekologicky vhodnými nátermi, aby dlhšie vydržalo. Najlepšie sa hodí na slnečné miesta, kde rýchlo vysychá, lebo tam dlhšie vydrží.

Najrôznejším spôsobom sa dá použiť i prútie. Z ohybných vŕbových prútov možno vypliesť plot, ohradu alebo zhotoviť obrubu. Aj prútené koše majú v prírodnej záhrade všestranné využitie, nielen na prenášanie materiálov.

Ing. Ľubica Lešinská
Foto: Ing. Ľubica Lešinská a archív JAGA
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.