zhotovenie stĺpov

Dvor a záhrada
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota

V minulej časti sme urobili obrubníky a pripravili si základy na stĺpy, na ktorých bude postavená strecha. Ešte pred tým, než sa pustím do dlažby, si potrebujem postaviť spomínané stĺpy, lebo dlažbu musím ukladať okolo stĺpov. Stĺpy postavím z betónových tvárnic, ktoré nie sú najľahšie, takže sa znovu narobím.