myš domová

Záhrada
poškodenie mrkvy hrabošmi

Nežiaducich návštevníkov zo sveta živočíšnej ríše, ktorí ničia úrodu, sa v záhradách vyskytuje viacero. Zo skupiny hlodavcov sú to najčastejšie hraboš poľný, hryzec vodný a myš domová. Najčastejšie sa vyskytujú na otvorených pozemkoch pri okrajoch miest, obcí alebo v blízkosti lesa, poľa, voľnej krajiny.

Kde sa diskutuje