listová výživa

Zelenina a ovocie
Stopové prvky, zdroj vitality rastlín

Príroda svoje osvedčené princípy využíva pri všetkých svojich živých stvoreniach – či sú to voľným okom neviditeľné mikroorganizmy, dlhoveká sekvoja, alebo obrovský slon. 

Kde sa diskutuje