oprava murov a stlpov

Oprava múrov a stĺpov

Trhlinky alebo trhliny vmúroch astĺpoch starších stavieb často neznamenajú prvotnú poruchu konštrukcie, na ktorej sa vyskytujú, ale sú signálom inej poruchy alebo procesu, ktorý vstavbe prebieha. Vyhodnotenie trhlín aurčenie ich príčin je náročná práca, ktorú …