Výmena membrány na splynovači LPG

08.03.2019
Výmena membrány na splynovači LPG

Plynový pohon auta si vyžaduje občasnú údržbu, kontrolu či opravy. Pozrite sa, ako ich robí zručný majiteľ auta na plyn.

Priaznivá cena paliva dnes favorizuje autá na elektrický alebo plynový pohon.

UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: ++++
ČAS: 1 deň
NÁKLADY: 30 €
ĽUDIA: 1
OBDOBIE: I – XII

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 30,20 €

• revízna súprava reduktora 9 €
• NTC snímač 3,20 €
• náhradné SK pásky 5 €
• náhradné hadice 12 €

NÁRADIE

• súpravy kľúčov
nástrčkových, vidlicových, imbusových
• skrutkovače, špachtľa
• handričky, vatové tyčinky

POSTUP PRÁCE

Ako opraviť reduktor plynového pohonu vozidla?

Údržba pohonu lpg

Odpojíme akumulátor, pokiaľ je reduktor umiestnený nízko, vypustíme chladiacu kvapalinu z motora. 

Údržba pohonu lpg

Nájdeme reduktor – má podobu UFO či taniera. Odmontujeme rúrky a hadičky, prípadne aj ďalšie súčiastky, aby sme uľahčili prístup.

Údržba pohonu lpg

Na objímky (tzv. SK pásky) použijeme nástrčkové kľúče. Je to rýchlejší a bezpečnejší spôsob ako použitie skrutkovača. 

Údržba pohonu lpg

Na demontáž prívodu plynu použijeme špeciálny kľúč na brzdové matice, ak je to možné. Zachytí päť zo šiestich hrán matice.

Údržba pohonu lpg

Na zachytenie vytekajúcej chladiacej kvapaliny z vyhrievacích hadíc stačí kus starej handry, lebo reduktor je nad motorom. 

Údržba pohonu lpg

Nakoniec uvoľníme uchytenie reduktora a demontujeme ho z vozidla. V závislosti od prístupu to môže byť aj zložitý manéver. 

Údržba pohonu lpg

Ako prvú demontujeme cievku a odložíme ju. Môžeme pokojne pokračovať trebárs na kuchynskom stole, ktorý zakryjeme kartónom. 

Údržba pohonu lpg

Bokom odložíme aj skrutku, (na nej budeme vymieňať tesniaci, tzv. O-krúžok), pružinku, podložku a piest a neskôr ich vyčistíme.

Údržba pohonu lpg

Imbusom uvoľníme všetky skrutky. Posledné pôjdu už dosť namáhavo. Pomôžeme si preto pritlačením krytu proti tlaku vnútorných pružín. foto Jozef Šebest

Údržba pohonu lpg

Pod krytom je membrána s pružinami. Odložíme ich nabok. Membránu odlepíme z nánosu dechtu z plynu. Nemusíme ju veľmi šetriť, máme novú. 

Údržba pohonu lpg

Potom membránu potlačíme po telese v smere ukazováka, aby sme ju uvoľnili z ventilu. Uvidíme vnútro reduktora. 

Údržba pohonu lpg

Vstupný plynový ventil je jednoduchá „hojdačka“. V strede prúdi plyn, po obvode chladiaca kvapalina. Mechanizmus odskrutkujeme.

Údržba pohonu lpg

Malé súčiastky môžeme pred dôkladným vyčistením namočiť do rozpúšťadla (takto vyzerajú po hodinke).

Údržba pohonu lpg

Najzdĺhavejšia časť práce Celý reduktor postupne natierame rozpúšťadlom (ja využívam vodu po holení) a zotierame decht. 

Údržba pohonu lpg

Na vonkajšej strane môžeme použiť aj špachtľu. Dočistíme handričkou a opäť vodou po holení. 

Údržba pohonu lpg

A potom dôkladne vyčistíme reduktor aj od vodného kameňa. 

Údržba pohonu lpg

Do ventilu nasadíme nové tesnenie. 

Údržba pohonu lpg

Na skrutku ventilu zasa nasadíme nový O-krúžok. Vyčistíme aj ventil v cievke.

Údržba pohonu lpg

Kompletizovanie po čistení začneme namontovaním ventilu. Na ventil nasunieme membránu a vycentrujeme otvory. 

Údržba pohonu lpg

Priskrutkujeme veko, dobre padne ešte jeden pár rúk. Jeden tlačí veko a druhý skrutkuje. Namontujeme cievku. Namontujeme reduktor. 

Údržba pohonu lpg

Snímač teploty NTC netreba montovať skôr, pretože sa jeho kontakty budú tak či tak spájkovať na existujúcu kabeláž. 

Údržba pohonu lpg

Na tomto aute sme menili aj plynovú hadicu, hadice s vyhrievacou vodou (vyžiadalo si to demontáž nasávania) a hadicu podtlaku.

Údržba pohonu lpg

Kontakty NTC snímača Pred spájkovaním nasadíme na kábliky zmrašťovacie bužírky. Posunieme ich ďalej od miesta spájkovania. 

Údržba pohonu lpg

Káblik necháme ochladnúť, bužírky posunieme. Zahriať ich môžeme teplovzdušnou pištoľou, ale aj spájkovačkou. Hotovo. foto Jozef Šebest

Hobby automechanik a zámočník Mgr. Jozef Šebest radí

Majitelia vozidiel, ktoré majú namontovaný systém LPG, možno majú skúsenosť so situáciou, keď sa motor ich auta začne „divne správať“. Na voľnobehu „kašle“, do otáčok sa mu nechce a po prudkej akcelerácii a následnom ubratí plynu sa radšej prepne do benzínového režimu. Jednou z možných príčin takéhoto správania je zanesenie reduktora a únava jeho membrány. Pozrieme sa na to, ako vymeniť membránu a vyčistiť reduktor.

Čo je to reduktor? Ide o zariadenie, v ktorom kvapalný plyn zmení svoje skupenstvo na plynné (ohriatím teplou vodou z chladiča; preto sa nazýva aj splynovač) a upraví sa jeho tlak na hodnotu blízku atmosférickému tlaku. Odtiaľ sa cez nasávacie potrubie dostáva do spaľovacieho priestoru motora. Reduktor nájdeme pod kapotou motora. Naším „pacientom” bude reduktor systému typu Magic 1, ale pri väčšine reduktorov je postup veľmi podobný. Pri našom postupe bude možné pracovať aj v teple domácej dielne, čo z tejto práce robí ideálnu činnosť na zimné večery.

Čo je pripojené k reduktoru?

1. kovová hadička prívodu plynu,
2. podtlaková hadička (reguluje dávkovanie plynu),
3. hadice prívodu a odvodu vyhrievacej vody,
4. cievka otvárania splynovača,
5. snímač teploty splynovača,
6. hadička vývodu plynu.

Dobré rady

Skôr ako sa pustíte do čistenia a repasovania reduktora, vyskúšajte jednoduchšie spôsoby údržby systému LPG. Túto alternatívu si nechajte až na záver, keďže je časovo pomerne náročná. Jednoduché tipy uvádzame na konci článku.

Pozor! Hoci na nenaštartovanom vozidle by nemalo dôjsť k úniku plynu, predsa odporúčame odstaviť vozidlo v dobre vetraných priestoroch (ideálne pred garážou). Z bezpečnostných dôvodov začneme odpojením akumulátora. Nebudeme síce nikde siahať na „živé káble“. Je to však najlepšia ochrana pred náhodným naštartovaním polorozobratého vozidla. Podotýkame, že prácu by mala vykonať odborne a právne spôsobilá osoba.

Na čistenie reduktora nepotrebujeme žiadne priemyselné čistiace prostriedky. Veľmi sa osvedčila aj voda po holení Old Spice. Ak pracujete v kuchyni, bude to určite príjemnejšie ako toluén. Počas čistenia môžete drobnými časťami zahrkať.

Očistenie vnútra reduktora je práca na niekoľko hodín. Niektoré nánosy (napr. v spodnej časti) majú niekoľko milimetrov, takže treba na ich odstránenie použiť aj skrutkovač. V tomto prípade ešte rozpúšťame decht, ktorý dokonale prilepil skrutku.

Vzhľadom na stav vozidla po výmene hadíc bude čoskoro potrebné vymeniť aj cievku, ktorej obal je nevratne poškodený. Keďže sme v procese nezasahovali do vstrekovačov ani iných elektrických systémov LPG systému, nie je potrebné opätovné nastavenie plynového systému. Samozrejme, kontrola u odborníka nie je na škodu, najmä ak si pri práci nie ste úplne istí.

Po ukončení práce doplníme do systému chladiacu kvapalinu, zapojíme akumulátor a skontrolujeme, či v systéme nevznikli netesnosti. Či už na systéme vyhrievania reduktora vodou z chladiaceho okruhu, alebo na samotnom plynovom okruhu. Na otestovanie tesnosti stačí voda so saponátom, ktorú nanesieme na spoje, do ktorých sme zasahovali.

Drobné tipy pred opravou

Niektoré z nasledujúcich rád nezaberú viac ako 10 minút.

Vymieňajte častejšie zapaľovacie sviečky. Propán-butánová zmes, ktorá tvorí plyn nazývaný LPG, je náročnejšia na zapaľovaciu iskru ako benzín. Preto treba používať špeciálne sviečky určené na motory so spaľovaním LPG a zvyčajne ich častejšie meniť. Aký konkrétny typ máte použiť, zistíte u výrobcu vozidla, prípadne (a zvyčajne úspešnejšie) dostanete radu u dodávateľa systému LPG.

Evidujte aj naoko drobné opravy, napr. spomenutú výmenu sviečok. V ich prípade je totiž počet najazdených kilometrov jediným indikátorom skutočného stavu. Ani vizuálna kontrola sviečky nemusí nič vypovedať o jej schopnosti odpaľovať zmes.

Kontrolujte stav káblov, vedúcich k sviečkam. Vysokonapäťové káble sa naoko javia ako absolútne neporušené. Roky používania na horúcom motore sa však isto podpíšu na stave ich izolácie. Dobrá správa je, že na skontrolovanie stavu káblov nepotrebujete žiadny zložitý prístroj, dokonca ani multimeter. Stačí obyčajný rozprašovač s čistou vodou. Vyčkajte na nočnú tmu a potom naštartujte motor, zdvihnite kapotu a rozprašovačom navlhčite káble. Ak budete vidieť tmu, je všetko v poriadku. Ak však uvidíte niečo, čo sa podobá na ohňostroj, resp. veľa maličkých ohňostrojov, cez ktoré prebíja napätie z káblov na motor, je to jasný indikátor, že káble sú poškodené.

Chybnú indukčnú cievku odhalíte rovnakým spôsobom (postriekaním vodnou hmlou). Tiež bude metať drobné blesky smerom k motoru.

Vypustite z reduktora usadeniny. Nie vždy je nutné ho rozoberať, ako sme to robili my. Môžeme len vyskrutkovať vypúšťaciu skrutku a tekuté usadeniny vypustiť von. A, samozrejme, skrutku zasa naskrutkovať späť. :-).

Pravidelne vymieňajte olej. Vozidlo prevádzkované na LPG má aj po desiatkach tisícok kilometrov od poslednej výmeny olej nádherne čistý. Decht odchytí filter (a ako vidíte na fotografiách z opravy) aj samotný splynovač. Vonkajší vzhľad oleja nič nehovorí o jeho ďalších vlastnostiach. Nepodľahnite preto klamlivému pocitu, že ak je olej čistý, je dobrý.

Text, foto Mgr. Jozef Šebest, shutterstock
Zdroj časopis Urob si sám 2/2019

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Prečítajte si
Reklama