Osadenie pomúrnic a vrcholovej väznice

štíty domu
Zdroj: Pavol Szabó

Podmienkou na relatívne ľahké ukladanie pomúrnic je, aby závitové tyče v obvodovom stužujúcom venci ležali v jednej línii.

Preklady nad oknom
Preklady nad oknom sme zhotovili z oceľových L-profilov uložených oproti sebe, priestor sme vyplnili tehlou. | Zdroj: Pavol Szabó
štíty domu
Štíty sme ukončili oceľobetónovým prekladom, ktorý má niesť vrcholovú väznicu. | Zdroj: Pavol Szabó
preklad domu
Aj v najvyššom preklade musí byť závitová tyč, ktorou prichytíme vrcholovú väznicu. Tvoria ju dva 10-metrové hranoly. | Zdroj: Pavol Szabó
upevnenie pomúrnic
Jedna časť stavby je z drevených trámov. V tomto prípade sme pomúrnice pripevnili na drevené stĺpy. | Zdroj: Pavol Szabó
stavba domu
V najširšej časti stavby sme vybrali dosky. V týchto miestach osadíme drevené stĺpy nesúce vrcholovú väznicu. | Zdroj: Pavol Szabó
stropný oceľový nosník
Pohľad zhora na stropný oceľový nosník. K nemu sme prizvárali pozinkované pätky stĺpov. | Zdroj: Pavol Szabó
Dva trámy väznice
Dva trámy väznice sú spojené natupo pomocou konštrukcie zvanej sedlo s krátkym trámcom na strednom stĺpe. | Zdroj: Pavol Szabó
Spoj väznicových trámov
Spoj väznicových trámov je zaistený závitovými tyčami, oceľovými plechmi a klincami. Okraje väznice ležia na štítových múroch (stenách). | Zdroj: Pavol Szabó
VÝKRES KROVU
VÝKRES KROVU
Na jednoduchšiu orientáciu uvádzame časť z projektu, kde sme farebne odlíšili jednotlivé fázy výstavby. Zelenou farbou sme vyznačili rozmiestnenie pomúrnic s presahom v najširšej časti stavby aj v mieste nad terasou. Modrou farbou sme vyznačili drevené stĺpy (v mieste terasy a prístrešku), na ktorých ležia pomúrnice, keďže tu nie je (ani nebol plánovaný) stužujúci veniec. Stĺpy tu nahrádzajú veniec, v neskoršej fáze výstavby budú dodatočne podopreté. Čiernou farbou sú vyznačené tri drevené stĺpy v strede stavby, stojace na oceľovom stropnom nosníku. Na kraji sme vyznačili aj prichytenie vrcholovej väznice závitovými tyčami v mieste štítov. Vrcholová väznica je červená. | Zdroj: Robert Duchon

BRATIA RADIA

Pomúrnice prenášajú zo strechy do stužujúceho venca aj sily, ktoré pôsobia vodorovne, teda majú tendenciu roztláčať múry. Preto veniec musí byť zhotovený presne podľa projektu.

Pri montáži pomúrnic je veľmi dôležité, aby boli v jednej línii, teda rovno. Vzdialenosť medzi dvomi oproti sebe ležiacimi pomúrnicami musí byť rovnaká po celej svojej dĺžke (musia byť rovnobežné). Aj malé odchýlky a ich rôznobežnosť môžu následne spôsobiť ťažkosti pri osádzaní krokiev.

Vrcholová väznica sa odporúča na spevnenie krovu a elimináciu síl v hrebeni strechy. Pretože rozpätie našej strechy je 7 m, väznica bola nevyhnutná. Napriek tomu, že krytina bude plechová a zaťaženie strechy bude minimálne. Vždy však treba rátať s tiažou snehu, ktorý môže napadnúť.

Krov treba stavať z vysušeného a naimpregnovaného dreva. Kúpiť ho je v dnešných časoch problematické alebo veľmi drahé. My sme si zaobstarali drevo na krov nielen na túto stavbu, a aby nás doprava vyšla lacnejšie, dali sme si všetko doviezť naraz. Na pozemku stálo asi 3 mesiace. Preto sme si objednali mechanickú ručnú páskovačku na textilnú PES pásku a všetky kopy dreva sme si dodatočne previazali, aby sa pri zosúšaní na slnku minimalizovali deformácie.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePred montážou vrcholovej väznice bolo treba vymurovať štítové steny s oknami, lebo budú väznicu podopierať na okrajoch. Murovali sme brúsenými tehlami ako všetky múry. Najskôr sme si založili na obidvoch stranách tehlu, potom sme natiahli silon a murovali presne v rovine. Na druhý rad sme sa rozhodli položiť okno, a preto sme po opätovnom založení tehál na obidvoch stranách položili tehlu hneď pri hranách okna. Následne sme murovali smerom k stranám. Takto sme si vymurovali presný otvor na budúce okno.

viete, že…

… pred uložením pomúrnic sa odporúča vložiť medzi drevo a betón asfaltový pás, aby bol hranol izolovaný proti prípadnej vlhkosti? Môže sa totiž stať, že na veniec alebo na pomúrnicu pretečie dažďová voda, prípadne skondenzuje para, a drevený hranol môže začať hniť či plesnivieť.

Text, foto, realizácia Mgr. Bc. Pavol Szabó
Zdroj časopis Urob si sám 6/2019

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.