Ako murovať s brúsenou tehlou
Galéria (28)

Ako murovať s brúsenou tehlou

Stavba nie je lacná záležitosť. Väčšina z nás si stavia dom len raz za život a ešte k tomu za požičané peniaze, čo by malo byť dobrým dôvodom na to, aby sme k práci pristupovali nanajvýš zodpovedne a so stavebnými materiálmi pracovali tak precízne ako odborníci. Oboznámte sa, ako murovať s brúsenou tehlou.

Galéria

Staviame z tehál
Staviame z tehál
Staviame z tehál
Staviame z tehál
Staviame z tehál
Staviame z tehál
Staviame z tehál
Staviame z tehál

UROB SI SÁM

náročnosť: +++
ľudia: 2
obdobie: jar, leto, jeseň

KONROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL
• zakladacia malta
napr. Heluz (6,67 €/vrece 25 kg)
• tepelnoizolačná malta
so zvýšenou pevnosťou, napr. Heluz Trend (10,84 €/vrece 25 kg)
• murovacia malta
malta na murovanie na tenkú škáru (7,78 €/vrece 25 kg), resp. malta na murovanie na celoplošnú tenkú škáru (15,50 €/vrece 25 kg)
• murovacia pena
napr. pena Heluz (11,52 €/dóza)
• tehly
napr. Heluz Family 44 (3,44 €/ks)
 drvený polystyrén
vhodný na vsypanie do tehál priamo na stavbe, napr. Heluz R, resp. Heluz Plus

NÁRADIE A POMÔCKY
 elektrická zásuvka 230 V
 vodovod
treba ho aj pri murovaní na penu
 sťahovacia lata
2,5 m, hliníková
 klasické murárske náradie
najmä lopata, murárska lyžica, murárska šnúra, hladidlo, gumové kladivko, vodováha, metla, krhla s ružicou na kropenie maltového lôžka
 miešačka, stavebný fúrik
 valce na nanášanie malty
 nivelačná súprava 

PRACOVNÝ POSTUP

1. PODKLAD
Pod budúcim murivom na základovej doske musí byť zhotovená hydroizolácia. Materiál a časti stavby nesmú byť namrznuté, mastné, zaprášené alebo inak znečistené. 

2. ROVNOSŤ ZALOŽENIA
Zvláštny dôraz kladieme na rovnosť založenia. Dosiahneme ju pomocou špeciálnej vyrovnávacej súpravy. Na murovanie použijeme tehly bez prachu a nečistôt. 

3. ZAKLADACIA MALTA
Hrúbka vyrovnávacieho maltového lôžka zo zakladacej malty je najmenej  10 mm. Ak je hrubšie ako 40 mm, treba podklad vyrovnať v dvoch pracovných záberoch. 

4. ZAKLADANIE 1. RADU
Založíme ho následne do čerstvého mierne stvrdnutého a vyrovnaného maltového lôžka (v dostatočne vlhkom stave). Prvý deň však vymurujeme najviac tri rady tehál. 

5. NA VYZRETEJ MALTE
Na druhý deň či neskôr môžeme zakladať na stvrdnutej zakladacej malte s čerstvou vrstvou tenkovrstvovej malty nanesenej zubovým hladidlom s výškou zuba 6 mm. 

6. ZALOŽENIE ROHU STAVBY
Najskôr založíme rohy stavby a napneme murársku šnúru z vonkajšej strany tehál. Ďalej založíme tehly pri dverných osteniach. 

7. UKLADANIE – ODREZOK
Tehly ukladáme do maltového lôžka od krajov do stredu steny pozdĺž napnutej šnúry. V mieste, kde nemožno uložiť celú tehlu, použijeme odrezok. 

8. VYROVNANIE TEHÁL
Prípadné dorovnanie tehál vykonávame pomocou gumového kladivka. Posúvanie tehál po maltovom lôžku je zakázané! 

9. IZOLÁCIA POLYSTYRÉNOM
Na elimináciu možných tepelných strát v mieste spojenia muriva a betónového základu môžeme do tehál vsypať drvený polystyrén. 

10. IZOLÁCIA TEHLAMI
Inou možnosťou na zníženie tepelných strát je použiť napríklad tehly Family 2in1 naplnené polystyrénom priamo z výroby.

11. MEDZERA
Ak vznikne pri vymurovaní menšia medzera medzi tehlami, treba ju vyplniť maltou ale­bo odrezkom tehly a zamaltovaním, prípadne špeciálnou polyuretánovou (PUR) penou. 

12. HOTOVÝ 1. RAD
Tehly ukladáme tesne k sebe na zraz, potom škáru zamaltujeme. Zvislú škáru typu pero – drážka nemaltujeme.

13. NA CELOPLOŠNÚ ŠKÁRU I
Maltu môžeme nanášať na celú hornú plochu tehly v hrúbke 3 mm pomocou nanášacieho valca. Otvory v tehle sa tým uzavrú. Do 5 minút od nanesenia musíme položiť tehly. 

14. NA CELOPLOŠNÚ ŠKÁRU II
Na tehly Family 2in1 možno použiť celoplošné nanášanie aj pomocou zubového hladidla s výškou zuba 6 mm (spotreba malty stúpne zhruba o 10 %). 

15. NA TENKÚ ŠKÁRU I
Nanášanie malty na tenkú škáru pokrýva iba jednotlivé rebrá tehál. Takto ju môžeme nanášať pomocou valca alebo aj namáčaním tehál. 

16. NA TENKÚ ŠKÁRU II
Nanášanie malty rovnomerným namáčaním tehál – výška namočenia nemá presiahnuť 5 mm. Následne ihneď uložíme namočenú tehlu na svoje miesto. 

17. NA PUR PENU
Špeciálnu PUR penu na murovanie z brúsených tehál nanášame pomocou aplikačnej pištole asi 5 cm od lícovej strany tehál v „húseniciach“ s priemerom 3 cm.

18. DVE ČI JEDNA?
Na murivo hrubé 175 mm a viac sa nanášajú dve „húsenice“, na užšie murivo jedna „húsenica“ PUR peny. Tehly ukladáme tesne k sebe na doraz. 

19. BEZ PERODRÁŽKY
Ploché styčné spoje premaltujeme, len výnimočne ich vyplníme PUR penou. Tehly osadíme do troch minút po nanesení peny. Maximálna šírka škáry je 5 mm. 

20. PREVIAZANIE
Vzájomné presadenie tehál je optimálne vykonávať o pol dĺžky bloku, najmenej však o 9,5 cm pri nebrúsených a 10 cm pri brúsených tehlách. 

21. OD ROHOV
Po vymurovaní rohov postupujeme od krajov do stredu, kde môže vzniknúť medzera. V takom prípade sa použije odrezok tehly s premaltovaním. 

22. ULOŽENIE TEHÁL
Šírka styčnej škáry má byť najviac 5 mm. Rezanú stranu tehly nikdy neosadzujeme rezom na líce múru (nie vždy môžeme využiť doplnkové tehly K a K-1/2). 

23. KOTVENIE PRIEČOK
Vnútorné nosné aj nenosné steny kotvíme plochými antikorovými kotvami zabudovanými v každej druhej ložnej škáre obvodového muriva. 

24. OBMUROVANIE OKNA
Okenné a dverové otvory vymurujeme pomocou krajových tehál (K-1/2) a tepelnoizolačnej malty. 

25. BEZ TEPELNÝCH MOSTOV
Do vzniknutých drážok v okenných otvoroch vložíme lamely z extrudovaného polystyrénu, ktorý nadväzuje na tepelnú izoláciu prekladu. 

26. MURÁRSKA HYDROIZOLÁCIA
Na ochranu tehál pred vodou odporúčame zhotoviť hydroizolačný pás, ktorý pritavíme na prvý rad tehál a na vodorovný hydroizolačný pás. 

27. ZAKRYTIE FÓLIOU
Zhotovené murivo chránime pred poveternostnými vplyvmi. Murovacie prvky nesmú byť pred ďalším murovaním namrznuté, mastné, zaprášené alebo inak znečistené. 

PRED MUROVANÍM

HYDROIZOLAČNÉ PÁSY
Je nutné preveriť, či je na pripravovanom podklade na murovanie požadovaná vodorovná izolácia proti vlhkosti. Ak sa aplikujú pásy izolácie, mali by byť položené pod budúcu stenu v šírke o 150 mm väčšej, ako je šírka steny (pri obvodovom murive) tak, aby sa mohlo zhotoviť ich bezproblémové napojenie.

VYČKAJTE NA DOBRÉ POČASIE
Murovanie by sa malo vykonávať pri teplote +5 až +30 °C. Pri teplotách nižších ako -5 °C je murovanie zakázané (pri použití špeciálnej PUR peny je hraničná teplota -10 °C). Murovacie prvky nesmú byť namrznuté alebo inak premočené, zaprášené, mastné. Pri teplotách nad +10 °C odporúčame tehly pred nanášaním malty navlhčiť vodou (molitanovým valčekom či rozprašovačom). Pri murovaní pri očakávaných teplotách okolo 0 °C odporúčame používať zimný variant spojív.

OCHRANA HOTOVÉHO MÚRU
Hotové či čiastočne vytvorené dielo chránime pred poveternostnými vplyvmi, najmä pred intenzívnym dažďom, pred nadmerným prevlhnutím alebo rýchlym vysychaním. Murivo po skončení práce prikryjeme napr. fóliami.

KONTROLA ROVINY
Zvláštny dôraz sa kladie na rovnosť založenia vo všetkých smeroch! Pri murovaní stále kontrolujeme správnu polohu a napnutie murárskej šnúry. Zvislosť muriva kontrolujeme priebežne pomocou vodováhy či olovnice. Poloha tehál v murive sa upravuje gumovým kladivkom.

NEMURUJTE CELÚ VÝŠKU NARAZ!
Naplánujte si, na koľko dní vyjde murovanie stien. Výška murovaných stien zhotovených počas jedného pracovného dňa má byť obmedzená tak, aby nedošlo k strate jej stability a k vyčerpaniu pevnosti čerstvej malty. Pri určovaní medznej výšky pracovného záberu sa má brať do úvahy hrúbka steny, druh malty, hmotnosť tehál a intenzita zaťaženia vetrom. Z praxe je známe, že pri bezveternom počasí možno vybudovať 0,5 m hrubú stenu s výškou 2,5 m za dva dni.

dobré rady

AKO PRVÉ
Uložíme tehlové bloky do rohov stavby a spojíme ich z vonkajšej strany muriva napnutou murárskou šnúrou. Potom uložíme tehlové bloky pri dverných osteniach. Maltové lôžka nanášame v rovnakej šírke ako hrúbka budúcej steny a bez prerušenia (tehlové bloky nikdy nemurujeme na obvodové pruhy malty, na tzv. prerušované maltové lôžko).

ĎALŠIE RADY TEHÁL
Murujeme na zraz tak, aby väzba zvislých styčných škár bola minimálne 95 mm pri výške tvaroviek 238 mm (nebrúsené tehly) a 100 mm pri výške 249 mm (brúsené tehly).

PREVIAZANIE TEHÁL
Pri používaní doplnkových tehál vychádza optimálna väzba na 1/2 tehly. Na „väzbu“ muriva z tehlových blokov HELUZ v šikmých rohoch alebo v prípadoch, keď dĺžkový modul muriva nevychádza v násobkoch 250 mm, je nevyhnutné tehlové bloky rezať. Rezať možno na stolových okružných pílach alebo ručnými elektrickými pílami. Tehly môžeme rezať tiež špeciálnou ručnou pílou na tehly.

VYPLNENIE MEDZIER
Medzery so šírkou 5 – 15 mm medzi odrezkom a tehlou vyplníme prednostne pomocou tepelnoizolačnej murovacej malty, výnimočne PUR penou, ktorú pred omietaním z každej strany líca muriva odstránime do hĺbky cca 3 cm a zatrieme omietkou, prípadne maltou. Širšie škáry vypĺňame vždy tepelnoizolačnou maltou alebo odrezkom tehly.
Ak nie je v styčnej škáre medzi dvoma tehlovými blokmi spoj typu pero – drážka, je nutné zvislú styčnú škáru zamaltovať. Keď nie je výška muriva viazaná vo výškovom module 250 mm, je možné použiť nízke doplnkové tehly alebo bežné tehly upraviť na požadovanú výšku rezom.

Text: Stanislav Botur podľa podkladov Heluz
Foto: Heluz
Zdroj: časopis Urob si sám špeciál 2016, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. korund says:

  Ten príklad s tým polystyrénom nerozumiem. Veď najlepší izolant je vzduch, ktorý neprúdi a tie medzierky v tehle sú práve preto také početné, aby toto naplňovali. Alebo je to o inom ?

  1. Znalec says:

   To je len teoria.
   Vzduch izoluje len vo vakuu. V tehlach prave izoluje minimalne. Preto na splnenmie novych noriem treba pouzit aj pri tehle polystyren, alebo vatu.
   Cim straca platnost stara reklama o zdravej tehle. Lebovteraz sa uz bez dodatocnej izolacie nepohnes. A neskolaudujes.
   Inak, aj v minulosti bolko bezne, ze cez zasuvky fukala zima. Cez tie vzduchove medzery.

   1. astronaut says:

    To ako ??? „Vzduch izoluje len vo vakuu.“ Vakuum je predsa vzduchoprazdno, ci ?

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje