Drevená zárubňa na mieru

Drevená zárubňa na mieru

Nie je to žiadna raketová veda. Drevený rám vlepíte montážnou penou do dverného otvoru a dotvoríte ho pomocou líšt tak, aby vám ladil s interiérom. Ak sa rozhodnete priechod neskôr uzavrieť, predsadené, posuvné či krídlové dvere si vyrobíte s rovnakou ľahkosťou.

UROB SI SÁM

náročnosť: +++
čas: 2 dni
náklady: 39 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 39 €
(skutočná spotreba)
• rezivo 23 €
suché smrekové dosky, hrúbka 22 mm (210 €/m3), lišta, napr. KVK2535 z profilisty.sk (3,90 €/2 m)
• spojovací materiál 7 €
napr. lepidlo Pattex Wood Super D3 3,80 €/250 ml, skrutky Kreg 1-1/2“ Coarse Washer Head (4,85 €/100 ks),
klince kalibrov G18 a G21 (7,30 €/1 000 ks), montážna pena Pattex Universal (5,20 €/750 ml)
• povrchová úprava 9 €
napr. Balakryl základ (6,56 €/700 g),
napr. Balakryl Uni Satin biely (7 €/700 g), Tmel Vario (7,20 €/5 kg)

NÁRADIE A POMÔCKY
 píla
 brúska
hobľovačka
 akumulátorový skrutkovač
 pomôcka Kreg Jig
 páčidlo
 štetce
napr. Color Expert 81496020 (na akrylát), 81526020 (na penetráciu)

PRACOVNÝ POSTUP

1. PRÍPRAVA
Dverné krídlo zvesíme a priľahlý priestor si zakryjeme hrubým maliarskym papierom. Ak je to nutné, fóliovými pruhmi oblepíme steny.

2. REZANIE
Odmontujeme dverný prah, uvoľníme prístup k výstužnej priečke a uhlovou brúskou ju odrežeme od zárubňovej konštrukcie. 

3. UVOĽNENIE
Priečku pomocou kladiva a sekáča uvoľníme z podkladového betónu. Kovový profil je zvyčajne vyplnený drevenou latou, ktorá uviazla v podlahe.

4. PÁČENIE
Začneme s páčením zárubne v niektorom z uvoľnených spodných rohov. Odsekáme malú škáru a vsunieme do nej úzky hrot páčidla.

5. OHNUTIE
Uvoľnené rameno zárubne vytlačíme k náprotivnému stĺpiku. Vďaka tomu sa nám začne ohýbať nadpražie, ktoré uvoľní rám zo steny.

6. VYBRATIE
Zárubňu jemne stáčame, kým nám nevykĺzne aj na druhej strane. Vyberáme ju opatrne, pretože zvyčajne je plná tehál a malty. 

7. OSEKANIE
Z obnaženého dverného otvoru osekáme pretŕčajúce kusy malty a muriva. Snažíme sa pritom dosiahnuť čo najväčšiu priechodnosť.

8. PENETROVANIE
Murivo poometáme, pracovný priestor si povysávame a penetráciou napustíme obnažené murivo. Tým ukončíme prašné práce. 

9. ROZMERANIE
Príložnými latkami zmeriame hĺbku dverného otvoru na viacerých miestach. Hľadáme miesto, ktoré je najhrubšie. 

10. HOBĽOVANIE
Nahobľujeme si dosky s hrúbkou aspoň 20 milimetrov. Pohľadová kvalita sa žiada iba na lícovej strane, rub môže mať i veľké kazy.

11. OPÍLENIE
Hrany dosiek opílime a nakrátime si ich s rezervou na potrebné dĺžky. Určíme lícové strany, dielce priložíme k sebe a skontrolujeme šírky.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste12. KREGY
Pomôckou Kreg Jig si zahĺbime otvory na skrutkové spoje. Tie nám urýchlia lepenie zostáv. Naša zárubňa bude mať hĺbku až 43 centimetrov.

13. LEPIDLO
Disperzné lepidlo nanášame vo výdatnej vrstve, ktorú roztierame plochým štetcom. Spoje musia byť pevné a dlhoveké, bez možnosti pohybu. 

14. SPÁJANIE
Dosky spájame na zraz, pričom dávame pozor, aby nám lícové strany smerovali vždy nadol. Zostavy robíme o 5 centimetrov širšie ako treba.

15. BRÚSENIE
Lícnu stranu vyhladíme brúskou, snažíme sa však pri tom udržať rovinnosť. Súvislé plochy by nám pod náterom chyby odhalili.

16. ZAKRÁTENIE
Bočné dielce i nadpražie zakrátime a skompletujeme ich do zostavy v tvare písmena U. Aj tieto spoje lepíme, aby sa neotvárali. 

17. VSADENIE
Zárubňu vystužíme v spodnej časti priečkou a nasucho ju vsadíme do dverného otvoru. Ak treba, dverný otvor jemne prispôsobíme. 

18. LÍCOVANIE
Na rovnejšej zo stien zárubňu zlícujeme vo všetkých rohoch pomocou naskrutkovaných príložiek. Tým zladíme čelné roviny pre obklad.

19. PREKRESLENIE
Na druhej strane zárubne si obkreslíme kontúry steny. Ceruzku vedieme plochou po stene, čo nám zaručí prenos línií cez širokú škáru. 

20. OPÍLENIE
Zárubňu vyberieme a orežeme ju zanorovacou pílou s vodiacou lištou. Línia rezu bude vonkajším kompromisom k prekreslenej čiare.

21. OSADENIE
Pomocou klinkov a vodováhy ustanovíme zárubňu do roviny. Nezabudneme pridať rozperné priečky, aby sme pri montáži bočnice neprehli.

22. VLHČENIE
Murivo navhlčíme vodou. Ak ide o sezónne problémovú stenu, môžeme pridať aj fungicídny prípravok na potlačenie húb a plesní. 

23. KOTVENIE
Drevený rám kotvíme pomocou montážnej peny. Keďže dutiny sú veľké a hlboké, penu nanášame postupne vo vrstvách, aby získala objem. 

24. PREDĹŽENIE
Ak majú susediace miestnosti rozdielnu výšku podláh, spodok zárubne upravíme. Pomôckou Kreg Jig si zahĺbime spojovacie otvory. 

25. PROTÉZY
Napílime si protézy na odskoky, ktoré vbijeme na miesto. Keďže použijeme kryciu povrchovú úpravu, na smere vlákien nezáleží. 

26. SKRUTKOVANIE
Protézy upevníme pomocou skrutiek, ktoré doťahujeme na doraz. I tu môžeme spoj zosilniť lepením pomocou disperzie. 

27. ZAMERANIE
Na podlahových lištách si v tesnom susedstve vyznačíme rysky. Tie nám vymedzia plochu na montáž čelných dosiek a lištovania. 

28. ZAREZANIE
Podlahové lišty zapílime pomocou oscilačného multináradia. Dávame pozor na klince a rozperky, ktoré môžu byť utajené pod náterom. 

29. OSEKANIE
Odpílené lišty odsekáme od steny pomocou dláta. Naraziť môžeme na montážne lepidlo, ktoré bude chcieť trhať omietku.

30. VŔTANIE
Na čelných doskách vŕtame otvory so zahĺbením na hlavu skrutiek. Prechádzame naprieč oboma dielcami, aby sme mali vedenie pre skrutky. 

31. SKRUTKOVANIE
Čelné dosky naskrutkujeme. Tentokrát však bez lepidla, aby sme v budúcnosti mohli pri rekonštrukcii robiť úpravy a zmeny podľa potrieb. 

32. ZAMERANIE
Zameriame si čelnú dosku pre nadpražie. Rysky si kreslíme na mieste, aby sme predišli odchýlkam. Preniesť môžeme i zvislé línie. 

33. LEMOVANIA
Dekoratívne nadpražie vytvoríme pomocou dvoch lemoviek. Tie vytvoríme s presahom pomocou dvoch tenkých latiek, ktoré lepíme a klincujeme.

34. LIŠTA
Rohovou lištou vytvoríme dekoratívny reliéf vo vrchnej časti nadpražia. Aby sme nemuseli tmeliť, na uchytenie použijeme ihličky kalibru G21. 

35. OSADENIE
Nadpražie upevníme priamo do rámu zárubne. Skrutkami sa nevmestíme, musíme použiť klinčeky s dĺžkou aspoň 45 milimetrov. 

36. LÍCOVKY
Čelo zárubne však môže byť aj jednoduchšie. Na rube osádzame dosky so 45° rohovým spojom, tentokrát majú hrúbku iba 12 milimetrov.

37. PRAH
K osadenej zárubni patrí aj prah, ktorý nám vyrovná výškový rozdiel medzi podlahami. Je to 30 mm doska hobľovaná do trojuholníkového profilu.

38. BRÚSENIE
Prebrúsime rohy pospájanej zostavy. Oscilačná brúska s brusivom P80 sa nám zdala byť pri tejto práci najrýchlejšia, najvýkonnejšia. 

39. TMELENIE
Tenučké škáry pri spoji so stenou vyplníme pružným akrylátovým tmelom. Stenu si vopred páskujeme pre rýchle začistenie. 

40. VYHLADENIE
Jemnou sadrovou stierkou naplníme póry dreva. Tie nám pomôžu vytvoriť hladkú rovinu bez prirodzených reliéfov rastu dreva. 

41. PREBRÚSENIE
Zaschnutú stierku prebrúsime jemným brúsnym papierom. Zostáva nám iba tam, kde je reliéf pod úrovňou okolia. Dbáme na uhladenie detailov. 

42. PRIMER
Na zárubňu nanesieme základnú akrylátovú farbu. Pomocou nej zjednotíme vyhladený povrch. Štetec ťaháme zásadne v smere vlákien. 

43. FINIŠ
Kryciu farbu nanášame flokovým valčekom, ktorý nám vytvára celistvú pravidelnú štruktúru. Pod hrubým náterom mizne kresba dreva. 


      HOTOVO

VYMERANIE ZÁRUBNE

KRIVÉ STENY
Z našich skúseností vieme, že na dvojmetrovej výške môžete v murovanom dome namerať aj 5-centimetrovú odchýlku, ktorú možno vymeriavaním podľa našich rád zarovnať bez toho, aby to bolo vidieť.

HLBŠÍ RÁM
Na rozdiel od montovaných stavieb sa pri starých murovaných domoch nemožno pri vymeriavaní spoľahnúť na to, že všetko bude lícovať v líniách a všade budú pravé uhly. Práve preto je vhodné po vybúraní zárubne otvoriť stavebný otvor čo najviac a vytvoriť si drevený rám s presahom na oboch stranách. Výškou sa môžu líšiť aj podlahy v susedných miestnostiach.

PODĽA STIEN
V našom prípade sme mohli za referenciu zvoliť sadrokartónovú predstenu na jednej zo strán, v prípade obojstrannej omietky treba postupovať v dvoch samostatných krokoch. Najprv voľne obrysovať a zapíliť kontúry prvej zo stien a následne vyrobiť príložky na zlícovanie a obkreslenie druhej strany. Hoci to na prvý pohľad môže vyzerať príliš zložito, pravdou je, že po prvej skúsenosti budete vždy vedieť, ako na to.

NAJČASTEJŠIE CHYBY
Každé pochybenie má za následok problémy pri osádzaní čelných dosiek a lištovania. Ak zárubňa pretŕča pred stenu, vznikajú široké škáry, ktoré možno vyplniť montážnou penou a následne pretmeliť. Nevyzerá však dobre, ak spodok zárubne sedí na stene a vrch je predsadený o 3 centimetre iba preto, že murári nepoužívali olovničku.

HRBOLCE NA STENÁCH A OSTENÍ
Stena je zvyčajne krivá, takže ak na ňu priložíte dosku, vždy bude niekde odstávať. Lepšie je zobrať pásovú brúsku a na rube z dreva ubrať, aby priliehalo k múru, ako nakresliť čiaru na stenu a podsekať omietku, aby sa bubon na stene vyrovnal. Ak si vyberiete možnosť osekávania steny, rátajte s tým, že budete robiť aj vysprávky a obnovu poškodenej časti výmaľby.

UPEVNENIE ZÁRUBNE

OBYČAJNOU PENOU
Montážna pena je dostatočne spoľahlivá na to, aby zárubňa uniesla ťarchu dverného krídla i bez dodatočného upevnenia skrutkami, kotvami či vrutmi. Ak sa rozhodnete pre jej nanášanie prostredníctvom aplikačnej pištole, budete mať istotu, že pri dávkovaní dosiahnete potrebnú citlivosť a podarí sa vám vyplniť celú dutinu pre maximálne pevný spoj.

PENETROVANIE MURIVA
Zvyšuje priľnavosť a vytvára väzby, ktoré umocňujú kotvenie. Penetráciu možno na murivo nanášať tesne pred penením, bez toho, aby musela disperzia vyschnúť a vyzrieť. Práve dôkladné prevhlčenie muriva i drevenej časti je predpokladom na to, aby pena vyvinula maximálny objem a vyzrela čo najrýchlejšie.

VO VIACERÝCH VRSTVÁCH
Pri vrstvenom vypĺňaní dutín je praktické navlhčiť spodnú vrstvu peny skôr, ako na ňu nanesiete novú vrstvu. Vytvrdzovanie tak bude prebiehať i v hĺbke, kam sa vzdušná vlhkosť nemá šancu dostať. Jemná hmlovina z rozprašovača je ideálna, nepoškodí povrchové bariéry ani na čerstvej, nevytvrdnutej pene.

dobré rady

STÚPAJÚCI PRAH
Ak má prah prekonať výškový rozdiel medzi miestnosťami, najrýchlejším spôsobom je vytvarovať si ho pomocou elektrického hoblíka z materiálu formátovaného na mieru. Zakreslite si ceruzkou línie a voľnou rukou sa smelo pustite do uberania materiálu. Prednosťou tejto techniky je, že je iba na vás, akú geometriu prechodu dáte. Rovná naklonená rovina je praktická pre servírovací vozík, ktorý vám pomáha prenášať pokrmy medzi kuchyňou a jedálňou, vypuklý oblúk je zasa príjemný na chodenie, pretože brzdí rytmiku stúpania. V oboch prípadoch postačí, ak prah nalepíte na zem pomocou montážneho lepidla.

VODIACA LIŠTA
Ak pri opiľovaní zárubne podľa rysiek budete na vedenie píly používať dvojicu vodiacich líšt s dĺžkou 140 centimetrov, prekontrolujte si, či sedia v jednej línii. Aj napriek tomu, že štandardné spojovacie kovanie pozostáva z dvojice spojok vsunutých do drážok, výsledok po dotiahnutí nie je práve dokonalou líniou. Preto zarovnajte lišty priamo na dreve pomocou príložníka, inak môže pri montáži čelných dosiek vzniknúť škára, ktorú bude treba vytmeliť.

ZAHLBOVANIE
Vrták s objímkovým záhlbníkom je praktický na hĺbenie spojovacích otvorov. V jedinom kroku vytvára pilotný otvor a frézuje zapustenie. Ak používate namiesto neho postupnosť dvoch vrtákov, potom by ste pri zapúšťaní mali beh vŕtačky otočiť opačným smerom. Zabránite tak vťahovaniu vrtáka do dreva, zapustenie sa vyfrézuje i vtedy, ak sa nebude otáčať správnym smerom. To platí nielen pri masívnom dreve, ale aj pri drevotrieskach, OSB doskách a kompozitných materiáloch.

KLINCOVANIE
Pneumatická klincovačka kalibru G18 pomôže pri kotvení čelných dosiek do sadrokartónu. Má dostatok sily na to, aby klinčeky v prípade kolízie prešli kovovým profilom. Pozor však treba dávať na trasy, ktorými je ťahaná elektroinštalácia, prípadne iná infraštruktúra. Takýto spoj dreva a sadrokartónu má svoje pevnostné obmedzenia, nenádejajte sa, že klinec dokáže dosku pritiahnuť k sadrokartónu alebo že takýmto spôsobom napravíte prehnutie.

Text, foto a realizácia: Milan Gigel, redaktor denníka SME
Zdroj: časopis Urob si sám 4/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

  1. Presne toto som hľadala… Ďakujem veľmi pekne, hádam sa nám podaria porobiť zárubne s týmto super návodom…teší teším

  2. To je síce pekné, ale keď chcem na zarubnu zavesiť dvere, ako tam dám pánty?

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.