Back to the article Drevená zárubňa na mieru 8 / 43

25. PROTÉZYNapílime si protézy na odskoky, ktoré vbijeme na miesto. Keďže použijeme kryciu povrchovú úpravu, na smere vlákien nezáleží. foto: Milan Gigel